[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Inundační šachty - malé shrnutí

Diskusní fórum > Diskuse o článcích na serveru ropiky.net > Inundační šachty - malé shrnutí

Josef Frančík (18.11.2007 21:50)

Přís.2- Odtržení od zdiva Lo už v menší míře je i u Lo č. 56 A 160 na obou bočních stěnách a stejně tak i malých in. šachet Lo č. 17 a 18 typu D. Také tady je patrná izolace přímo ve spáře mezi šachtou a zdivem Lo. Zde navíc nebyly malé in. š. potřebné z důvodů zaplavení vysokou vodou řeky Mže, a to přesto že jsou též v záplavové oblasti nýbrž z hlavního důvodů eroze odpadní haldy při možnosti částečného sesuvu tehdejší haldy při dlohotrvajícím dešti. Proto mají stejný typ malé šachty oba Lo D. Dle slibu provede kol. Bednár ještě dodatečné průzkumy i ustatních zbývajících šachet ve -své- oblasti. A to dle časových možností které jsou v současnosti velmi omezené z rodinných důvodů.
Závěr - dodatečné zhotovení in. š. je tak prokázáno i u dalších Lo v úseku E22. V archivních materiálech jsem ale zmínky o žádostech dodatečného stavění in. š. nalezl jen k Lo č. 13 A 140 v ús. E21. Výkres k tomuto Lo je na str. 173 v knize Pl. čára.
A to je prozatím vše v krátké době po srazu KVH v Praze.


Josef Frančík (18.11.2007 21:33)

Přís.1-Dle slibu -viz níže- provedl dodatečně kol. Bednár ze Stříbra průzkum det. prozatím jen u velkých inund. šachet v ús. E 22 u Lo č. 56 A 160, č. 57 (zde opakovaně protože poprvé to bylo ve prospěch výkresu v knize Plzeňská čára na str. 185), dále malých in.š. u Lo č. 17 D1 a 18 D2. Dle jeho sdělení takovéto až tak malé detaily při přípravě popisu úseku E22 nesledoval u všech inundačních šachet. Proto to není ani v popisu úseku. Teprve nyní na moji výzvu vyplývající z těchto diskusních příspěvků provádí postupně opakovaný průzkum šachet. Nejlépe je čitelné dodatečné přistavění šachty právě u Lo č. 57. Zde je patrná i vysekávaná kapsa pro navázání výztuhy šachty k výztuze zdiva Lo jež je nejlépe čitelná na levé vnitřní stěně šachty. Současně je dodnes patrná i izolace (asfalt+lepenka) na spáře mezi zdivem, a to na zdivu Lo.


Josef Frančík (3.11.2007 20:17)

Dále - některé inundační šachty v úseku E 22 byly z části upravovány po válce tím, že byla odbourána vstupní stěna z důvodů lehčího vstupu z přilehlého poválečného zákopu.
Současně některé dnešní chodbičky vznikly přístavbou stropů a jedné ze stěn na konci dnešní chodby, tj. změnou z původní jen opěrné zdi na dnešní stav chodby. Podobná záležitost je též nakreslena k úseku E 21 u Lo č. 18 D2 v Pl.č. na str. 174.


Josef Frančík (3.11.2007 20:10)

Dle slibu jsem kontaktoval ve věci dodatečně přibetonované inundační šachty kol. V. Bednára ze Stříbra který je autorem většiny textů z úseků E22/172.
Dle jeho poznámek a fotografií potvrzuje prozatím jen tento Lo č. 57 A220N. Celá situace je ale rozkreslena též v Pl.č. na str. 185, a to včetně izolace uvnitř Lo. Dále je znázorněna i inundační šachta v provedení dodatečně přistavěné. Mimo to byl ale hlavním impulzem pro tento výkres fakt že jako jediný v námi popisované oblasti byl založen na pilotách. Popis celé události k výstavbě tohoto Lo je v textu úseku E22.
Dále - kolega Bednár provede ještě jednou kontrolní průzkum ve věci inundačních šachet ve svém úseku E22/172 a to včetně chodbiček. Podrobnosti budou ke zveřejnění někdy po srazu KVH Praha.


Zdeněk Hanáček (7.10.2007 19:21)

To je pravda, taky jsem si toho všiml, ale řekl bych, že později (podzim 37 - podzim 1938?) se už šachty betonovaly současně s objektem, takže již vykazují jistou větší soudržnost.


Tomáš Svoboda (7.10.2007 17:48)

No, všimnul jsem si na více místech republiky, že jsou někdy evidentní známky "utržení" inundačky, na druhou stranu jindy je evidentní, že se šachty od řopíků nehnou ani o píď, i když se třebas celý objekt jsa podemletý nakloní (i hodně..). Takže tady třeba malá ukázka z Opavska:


Josef Frančík (1.10.2007 11:26)

Zátím jen poznámka viz níže - 30.9. - 18:15.


Zdeněk Hanáček (1.10.2007 8:52)

A co ostatí in. šachty v E-22?


Josef Frančík (30.9.2007 18:50)

Ano to to je onen Lo v E22. Ale zde si musím ověřit tento údaj u kol. Bednára který tento úsek popisoval, dále i kol. Poljaka který na těchto úsecích postupoval v terénním průzkumu také společně s kol. Bednárem. Kol, Bednár není zatím připojen se svým PC na internet. Takže potvrzení u tohoto Lo bude časově delší. Děkuji za poznámku kol. Martinů který si tohoto fenomenu u tohoto Lo také všimnul. V minulosti zde bylo zkoumáno i jinými badateli, kteří si toho u Lo č. 57 A220 nevšimnuli.


Libor Martinů (28.9.2007 15:05)

U objektu E-22/57/A-220N je inundační šachta odtržená a vznikla tak úzká spára. Napojení je provedeno jen v několika bodech-vypadá to, že bylo vysekáno vedle vchodu několik kapes (asi 3 nebo 4 po každé straně) a šachta je napojena jen v těchto místech. Velikostí i hloubkou bych tyto kapsy přirovnal třeba ke kapsám nad střílnou pro šrouby lafety.


Josef Frančík (27.9.2007 0:49)

Prozatím jen výtah ze sborníku č. 9, vydaný I. Sb. 12. 8. 37.
Částečný opis : u obj. které budou zaplaveny v určitých ročních údobích, je třeba provésti po obou str. vchodu zídky z armovaného betonu, a to :
Při výšce inundace do 50 cm zřídí se před vchodem do obj. uzavřená žel.bet. obezdívka o tloušce zdí do 20 cm, výšce 75 cm a vnitřním prostoru 65x80 cm, kterou lze ještě bez obtíží překročiti a která zabrání vnikání vody vchodem do obj. Celý obj. nutno zvednouti tak, aby osy stř. byly asi 80 cm nad terénem, přičemž není třeba prodlužovati obvodové zdivo. Při větší výšce provede se před vchodem do obj. jímka s postranními žel.bet. zídkami tloušťky 25 cm a výšky jaké jest třeba proti vniku vody, s čelním uzávěrem podle obr. na uvedeném plánku. - Plánek je v konize Pl. č. na str. 96.


Miloš Doležal (26.9.2007 20:50)

Zdravím,
přiznám se, že napojení výztuže na stávající objekt by mne velice zajímalo. Dneska to není problém, ale tenkrát? Šlo by něco uveřejnit či přeposlat? Díky


Josef Frančík (26.9.2007 3:45)

Ps.: měl jsem přirozeně napsat - návod na napojení výztuže inundační šachty k výztuži hotového Lo existuje.


Josef Frančík (26.9.2007 3:41)

Na plzeňsku konkrétně v úseku E 22 je takový případ přistavěné inundační šachty. Příležitostně se pokusím něco k tomuto problému najíti. Nyní jen z hlavy - návod na napojení výztuže inundační šachty k výstuži Lo existuje. A to včetně provádění izolace. Mám nyní za to že v jednom sborníku pro VSD.
Neznám ovšem u I. sb. takový seznam Lo s inudační šachtou kde byla šachta přistavěna dodatečně. O ostatní sbory jsen se nezajímal, a tedy ani o tamní takové Lo s in. š.


Zdeněk Hanáček (25.9.2007 11:37)

V publikaci Plzeňská čára se píše, že "VŽV I. sb. bylo vyprojektováno zařízení proti vysoké vodě známé jako inundační šachty - k čj. 70.837 taj. žen. 37" až 7. 10. 1937! Tzn. že u všech objektů, které byly vybetonovány před tímto datem je dodělávali až dodatečně?


Petr Bělošický - Jersey98 (14.3.2007 12:36)

Co bych pro vás neudělal:-)


Vladimír Sýkora (14.3.2007 12:13)

Je to sice mimo mísu, ale s radostí jsem zaregistroval opravu Déček u Dětmarovic. Díky hoši za spolupráci.


Zdeněk Hanáček (14.3.2007 11:01)

Obě šachty u typu D a E u Chotěbuzi jsou již v článku zaneseny.


Petr Bělošický (14.3.2007 10:32)

Něco jako šachtičku proti vodě jsem viděl i na řopíkách v okolí Chotěbuze, šlo spíše o beton se stoupacími železy. Kdybych věděl jak tak bych tu dal foto. Myslím, že na databazi by mohla být i fotka, šlo o typ D a E


Zdeněk Hanáček (13.3.2007 12:39)

Ano, poslal jsem mu článek s prosbou na jeho doplnění, či opravení.


Jan Lakosil (13.3.2007 10:07)

Já si s tím objektem č. 147 nejsem moc jistý, klidně je možné, že se mi to po těch letech zamotalo. Kontaktoval jste kolegu Milana Blažka?


Zdeněk Hanáček (13.3.2007 9:21)

Já prošel jen část od Gajar na jih a skončil jsem u č. 146 (-: , pak jsem ještě běžel na přechod Moravy k Dürnkrutu, takže severní polovina mě teprve čeká, proto netuším jestli u 147 šachta je. V databázi jsou ty šachty na Záhorí zaneseny snad všechny, nebo že by se chybička vloudila?


Jan Lakosil (13.3.2007 8:30)

V Gajarech váhám u objektu LV/147/A-160Z. Není u něj náhodou velká šachta? Já si už po těch letech nejsem moc jistý...


Zdeněk Hanáček (12.3.2007 23:36)

Díky, pokusím se opět doplnit. Na ty dva u Děvínské jsem úplně zapomněl, přitom jsem tam byl osobně :-) V Gajarech jsem taky byl i když jsem prošel pouze část úseku, ještě tam je nějaká nezaznamenaná šachta, co chybí v databázi?
Bohužel ty konkrétní objekty s šachtami mezi Slavonicemi a Znojmem neznám, protože tento prostor nemám prozkoumaný a v databázi bohužel nejsou zaneseny.


Jan Lakosil (12.3.2007 22:54)

Zase jsem to zběžně prošel, co si tak pamatuju a stále chybí několik malých inundaček na Šumavě (191/1, 195/54-odsekaná, 195/56-60), pak něco na Záhorie (LII/113, 113a), nejistý si jsem i u jednoho objektu v Gajarech. Pak by bylo dobré doplnit ty inundační šachty mezi Slavonicemi a Znojmem.


Nič Martin (8.3.2007 11:45)

Ještě jsem si vzpoměl že inundačku měl řopík B6/57 u berounského železničního mostu. Trochu nejistá je inundačka u objektu B6/62. Tam se budu muset mrknout jestli je to na té dobovce opravdu on.


Zdeněk Hanáček (8.3.2007 11:12)

Děkuji za doplnění, opravím. Vstupní šachty bych tam nezapočítával.
To J. Lakosil: Nemáte prosím kontakt na kolegu M. Blažka? že bych ten článek doplnil o další mě neznámé objekty s in. šachtami?
Samozřejmě nejsem vševědoucí, je to jakýsi informativní nástin. Taktéž jsem zdaleka neviděl všechny objekty s těmito úpravami. Bohužel úseky 195, 1 či 5 důvěrně moc neznám, takže kdyby mě chtěl někdo doplnit můj článek svými konkrétnějšími informacemi bude to myslím zajímavé shrnutí pro všechny. Díky


Nič Martin (8.3.2007 10:17)

Je otázka jestli šachtu u B6/18 počítat k inundačním šachtám nebo vstupním šachtám. Já osobně bych ji vzhledem ke konfiguraci terénu spíše řadil ke vstupním šachtám i když jako inundační ve výsledku také mohla sloužit.
V seznamu schází malá inundační šachta u objektu A4/51.


Jan Lakosil (7.3.2007 21:42)

Já jsem také zběžně prohlédl úseky, které znám tak nějak důvěrněji a obávám se, že tam chybí velké množství objektů se šachtami, např. v úseku 195 prakticky všechny mezi Soumarákem a železničním mostem. Kolega Milan Blažek se inundačkami zabýval podrobněji, možná by bylo dobré to na základě jeho poznatků doplnit. Otázka je, zda evidovat i šachty proti zasypání vchodu....


Víta Vítek (7.3.2007 17:09)

Rád bych jen upozornil, že ve III. sboru je mnohem více inundačních šachet než je uvedeno článku. A to v úseku 1 Slavonice, 5 Vranov , 7/II Znojmo.Celkem co vím tak minimálně se jedná o 5 objektů s inundační šachtou u řeky Dyje.


 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018