[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Přesun objektů z úseku XXXV do úseku A

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Přesun objektů z úseku XXXV do úseku A

Zdeněk Hanáček (28.10.2009 18:42)

>J. N.
Toto vysvětlení už je mi naprosto jasné. Z literatury jsem totiž nabyl dojmu, že přesun hranic sborů II. a IV. byl proveden až v polovině září 1938! Proto jsem stále nechápal, proč se jimi IV. sbor (potažmo úsek XXXV) do tohoto data nezajímal.
Vše je tedy v pořádku. Děkuji mnohokrát za osvětlení!


Zdeněk Hanáček (28.10.2009 9:22)

> J. N.
Už je mi to stále jasnější. Z toho ale jasně vyplývá, že hranice sborů se neposunovaly v polovině září 1938, ale už někdy na jaře!!
V tom případě mi ale nedochází, proč se zde o objektech č. 1 - 5 vůbec zmiňujete, když nikdy nepřicházely v úvahu? Citace: "Přeci jen původní obj. 1 až 5 byly blíže tvrzi Bouda a tím pádem k devatenáctkám".


Zdeněk Hanáček (27.10.2009 21:07)

> J. N.
Děkuji. Už je mi to trochu jasnější. Jen nerozumím tomu, že vojáci nejdříve řešili projekt 2. obranného postavení (které nebylo v dané chvíli vůbec prioritou) a až teprve poté uvažovali, jak na něho nejlíp napojí hlavní linii řopíků v týlu TO (potažmo děl. tvrze).
Dle mého soudu muselo být minimálně do začátku září 1938 (tzn. 3 - 4 měsíce) uvažováno s objekty č. 1 - 5 v úseku XXXV ve IV. sboru, ať už by byly typu a rozmístění jakéhokoliv. Nebo byla změna působností sborů provedena dříve?
Proto se domnívám, že by měly být zařazeny jako zrušené do seznamu objektů úseku XXXV.


Zdeněk Hanáček (27.10.2009 19:58)

> J. N.
Děkuji za Vaše vyjádření, ale mě odpověď tedy moc neuspokojila. Všichni víme, že se řešilo napojení úseku Bouda na HOP. Nechápu ale, jaký dopad měla tato nejasnost v přípravě 2. obranného postavení na napojení 1. sledu v úsecích XXXV a A.
Byly tedy zadány ke stavbě objekty 1 - 5 v úseku XXXV, nebo ne? Předpokládám, že ty byly "nějakým" způsobem vyřešeny a zadány do práce st. firmě v červnu 1938 (i když se na ně nedostalo).
Kdyžtak mne opravte, ale domnívám se, že ve zdejší databázi - v úseku Dolní Lipka by měly být doplněny objekty č. 1 - 5, které byly později tedy zrušeny.
Mimochodem v úseku Dolní Lipka figurují i zrušené objekty č. 104 - 123 z původního návrhu úseku.


Vladimír Sýkora (27.10.2009 19:47)

Jiří, díky.
Takže jsem to měli (takže to máme) snad ok.
Tvé info o objektech 271 a 272 jsem také zpracoval.
Včetně vytvoření Tvého komentáře k úseku A.


Jan Lakosil (27.10.2009 14:25)

Z toho vysvětlení přesunů v rámci úseků kolem Boudy plyne nějaký závěr pro naši databázi?


Zdeněk Hanáček (1.9.2009 19:15)

Protože nikdo neodpovídá, dospěl jsem k názoru, že k této otázce nikdo nic nemá. Dovolím si tedy tvrdit, že od června do září 1938 byly východně kóty Bouda zadány objekty č. 1 - 5 ve stavebním úseku XXXV, patřícímu IV. sboru.
Ve druhé polovině září 1938 byla hranice mezi IV. a II. sborem v tomto prostoru posunuta. Protože stavitel Čeněk Ruller zde pravděpodobně ještě práce nezahájil, byly objekty XXXV/1 - 5 ze stavebního úseku odejmuty.
Při této příležitosti byl 1 objekt zrušen, zbylé čtyři přečíslovány na A/71 - A/74 a dodatečně zadány firmě J. Drahoš, působící již v oblasti II. sboru.


Zdeněk Hanáček (24.8.2009 10:43)

Vážení kolegové, nevím si rady s přesunem hranice IV. a II. sboru v prostoru Boudy ve druhé polovině září 1938. Dle knížky Val na obranu republiky byly touto změnou zadány v úseku A Mladkov další 4 pevnůstky (č. 71 - 74).
Logickou úvahou jsem došel k tomu, že musely být zákonitě odebrány z úseku XXXV Dolní Lipka, který patřil do IV. sboru a byl celý zadán už na počátku června 1938.
Ovšem ani J. Novák ve své publikaci Opevnění na Králicku, Výšina-Bouda neuvádí, že se tak stalo. Naopak píše, že i v původním návrhu linie z jara 1938 se počítalo s pevnůstkami 6 - 28.
Proč by se ale začínalo až číslovkou 6? Co dalších 5 objektů, které by napojily prostor II. a IV. sboru. Nebo se zde s LO nepočítalo? Nebo část v týlu tvrze Bouda nebyla dořešena?
Budu rád za Váš názor.


ropiky.net ©1999-2018