[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Odborné články a studie

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Odborné články a studie

Ivo Vondrovský (24.2.2015 14:06)

Vydavatelství FortPrint (www.pevnosti.cz) vydalo publikaci „Evropská opevnění dvacátého století“. Je v ní popsáno asi 180 pevnostních a obranných linií vzniklých či jen připravovaných od skončení I. světové války do současnosti. Kniha má 258 stran, z toho 42 s barevnými mapkami, a více jak 160 fotografií a výkresů.


Ondřej Vonka (14.2.2013 13:48)

Já vím, že je to trochu mimo ropiky, ale jsou tam i články z Čech, tak jestli se vyplatí jí okopčit :-)


Ondřej Vonka (14.2.2013 13:45)

Měl by někdo zájem o fotokopii této knihy?
http://www.libermirabilis.com/?page=shop/flypage&product_id=486


Víta Vítek (25.10.2012 22:31)

Články z HaV
Vladimír KARLICKÝ, Vliv dovozu na vyzbrojování československé armády v letech 1919 - 1922, HaV 1966, s. 38.
František NESVADBA, Cesta československé buržoazní armády k Mnicovu (II), HaV 1984, s. 66.
Ota HOLUB, Opatření k obraně a ochraně československé státní hranice ve 20. a 30 letech, HaV 1986, s. 92.
Jan ANGER, Mnichovská kapitulace, HaV 1988, s. 70.
Karel RICHTER, Formování a nástup sudetoněmeckého separatismu, HaV 1988, s. 98.
DOKUMENTY, Dva dokumenty o protistátní činnosti sudetoněmecké strany v československém pohraničí v roce 1938, HaV 1988, s. 140.


Ivo Vondrovský (15.7.2012 20:27)

V. Junek nedávno vydal knihu Hitler v Čechách, která se samozřejmě dotýká i lehkého opevnění. Mé připomínky a autorovo vyjádření k nim jsem zveřejnil na serveru opevneni.cz – Ostatní diskuse – Zajímavé knihy – str. 12.


Miroslav Srb (28.3.2012 19:24)

Rudolf, SANDER, Kompetence generálního inspektora a náčelníka hlavního štábu čs. branné moci v letech 1918- 1939. In: HaV, 1/1990, s. 63- 83.
Kolektiv, Národní shromáždění republiky Československé ve druhém desetiletí (1928- 1938). Praha 1938. (Zejména pasáž, týkající se zákonodárné činnosti ve vojenské oblasti, tj. s. 403- 423.)
Pavel, ŠRÁMEK, Personální změny ve velení československé armády v roce 1938. In: O dějinách a politice. Ústí nad Labem 2001, s. 25- 35.
Týž, Reorganizace československé armády z roku 1933. In: Armády, technika, militaria. 6/2003, s. 38- 39.
Pavel, ŠRÁMEK-Pavel, MINAŘÍK, Zabezpečení válečné armády výzbrojí, technikou a materiálem. In: Sborník vojenské akademie v Brně, řada C- D. 2/1999, s. 35- 46.
Pavel, MINAŘÍK, Reorganizace armády ve 2. polovině 30. let a vytvoření operační sestavy vojsk po vyhlášení mobilisace. In: Sborník vojenské akademie v Brně, řada C- D. 2/1999, s. 65- 90.
Oldřich, MESÁROŠ, Výroba a obchod se zbraněmi v ČSR mezi dvěma světovými válkami. In: Z hospodářských a soc. dějin Československa 1918- 1992. K 80. výročí vzniku ČSR. Ročník 6, č. 5. Praha 1998. s. 50- 65.
Christoph, BOYER, Přidělování státních zakázek v ČSR ve 30. letech- prostředek likvidace sudetoněmeckého hospodářství? In: Ztroskotání spolužití. Češi, Němci a Slováci v první republice 1918- 1939. Praha 1993, s. 118- 181.


Miroslav Srb (28.3.2012 19:02)

Karel, STRAKA, František Machník (1886- 1967), spolutvůrce systému obrany Československé republiky. In: Semper Idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám. Ústí nad Labem 2003, s. 83- 101.
Týž, Nejvyšší rada obrany státu a československý zbrojní průmysl v letech 1936- 1938. In: HaV, 2/2006, s. 4- 24.
Týž, Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932- 1939. Praha 2007. (Poznámka: Jak jsem uvedl již na jiném místě, tato práce je legálně přístupná na internetu!)


Miroslav Srb (28.3.2012 18:37)

Eduard, STEHLÍK, Československé opevňovací programy 1936- 1938. In: HaV, 1/2005, s. 4- 28.
Týž, Československé opevňovací programy 1936- 1938 (II. část- dokončení). In: HaV, 2/2005, s. 50- 59.
Jan, PAVEL, Financování československé armády v letech 1934 až 1939. In: HaV, 1/2004, s. 4- 22.
Týž, Velikost a struktura výdajů na národní obranu v Československu v letech 1918- 1938. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Studie 7/2004.


Miroslav Srb (28.3.2012 18:22)

Miroslav, ŠÁDA, K vyzbrojování československých stálých opevnění 1935- 38. In: Náchodsko od minulosti k dnešku, 3/1989, s. 9- 31. V mnoha ohledech stále platný, přínosný a, bohužel, často opomíjený článek.


Víta Vítek (28.3.2012 15:56)

HISTORIE a VOJENSTVÍ 1/2012
Skupina 1, nestandartní vyšší jednotka zajištění hranic od jara do podzimu 1938 (II.část - dokončení), Karel Straka.


Petr Kozel (12.12.2011 15:13)

Možná to bylo to příslovečné "nošení dříví do lesa", ale, ale....
PS: omlouvám se za drobné překlepy, čtenář si to snad přebere :D


Petr Kozel (12.12.2011 15:11)

Pan Plachý v té tematice pokračuje a další detaily jsou ve studiích v posledních HaV (někteří přítomní kolegové na tom mají podíl).
Dále přidávám citace na věci ohledně dislokací a armádních jednotek (a personálií) - znalost pro seriozní zájemce o tematiku bezpodmínečná :D !
FIDLER Jiří - SLUKA Václav, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 - 1938, Praha 2006. (a další věci od p. Fidlera)
FIDLER, Jiří, Velitelé vyšších velitelství čs. branné moci v letech 1918 – 1939. HaV 48, 1999, č. 4, s. 848 – 872.
HAMÁK Bedřich – VONDROVSKÝ Ivo, Mobilizovaná československá armáda 1938, Dvůr Králové nad Labem 2010.
ANÁK Jan – HLEDÍKOVÁ Zdeňka – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2005. (kapitola o vojenské správě)
MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize - vojsková tělesa, HaV 48, 1999, č. 1, s. 154 – 177.
MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize. Ústřední orgány vojenské správy a vyšší velitelství, HaV 1997/5, s. 94 – 130.
SANDER Rudolf, Abecední přehled dislokace československé mírové armády v letech 1918 - 39, SAP 50, sv. 1, Praha 2000, s. 205 – 317.
SANDER Rudolf, Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918 - 1939, SAP 35, sv. 1, Praha 1985, s. 205 – 317.
SANDER Rudolf, Válečná československá armáda v září 1938, HaV 45, 1996, č. 1, s. 59 – 62.
SLUKA Václav, Československá armáda v datech I (1918 – 1920), HaV 44, 1995, č. 5, s. 98 –138; II (1921 – 1934), HaV 44, 1995, č. 6, s. 118 – 165, III (1935 – 1939), HaV 45, 1996, č. 1, s. 87 – 123.
STEHLÍK Eduard, Mírová organizace československé branné moci 22. září 1938, HaV 46, 1997, č. 3, s. 102 – 132.

Případně je možno porovnat s JOHN Miroslav, Září. Možnosti obrany Československa II, Brno 1997. (el víme proč dávat pozor, že...)


Ivo Vondrovský (8.12.2011 10:01)

Článek O. Holuba byl ve své době velmi přínosný, ale nyní už je překonán podrobnějšími studiemi - např. Vladimír Pohorský "O hranice se nejedná, o hranice se střílí", In Hraničáři pod Luží, vyd. ČSOL-Fortprint 2003, nebo Jiří Plachý "Nástin personálních ztrát čs. armády...", vyd. MNO-PIC 2009.


Víta Vítek (7.12.2011 15:16)

Dva články od Oty Holuba v HaV.
1970 č.4-5, Ztráty československých ozbrojených sil v roce 1938 - 1939.
1988 č.4, Vojenská a bezpečnostní opatření proti nebezpečí vzpoury SdP v pohraničí v létě 1938.


Víta Vítek (2.12.2011 9:54)

Nová HISTORIE a VOJENSTVÍ 4/2011
Skupina 1, nestandartní vyšší jednotka zajištění hranic od jara do podzimu 1938 (I), Karel Straka.
Průběh zářijové mobilizace v roce 1938 na Podkarpatské Rusi, Jiří Plachý.


Víta Vítek (24.11.2011 14:29)

Docela zajímavý článek ke spojařům v HaV 1971 č.6, Telegrafní vojsko v letech 1918 - 1938, Vícha František


Víta Vítek (21.10.2011 12:47)

DMG - Deutsche Militargeschichte in sechs Banden, 1648 - 1939. Bd.4, Abschnit VII. Munchen 1958


Jura Amatér (13.10.2011 16:59)

Víto, děkuji za názor a taktéž děkuji správcům tohoto servru za možnost, abych já amatér sledoval diskusi profesionálů (a dokonce se mohl zeptat, např. naivně, kdy by obráncům doplnili munici). Víš, poté, co lidé z mého okolí zjistili, že navštěvuju "bunkry", tak mi občas sdělují své názory na naprostou nedobytnost/zbytečnost opevnění :-) Já pak řeknu, No jo, ale ... a zpochybním, co se mi nezdá.


Petr Kozel (13.10.2011 8:43)

To je dobrý nápad, zásadní tituly a studie by měl znát každý, kdo se touto tematikou badatelsky zabývá vážněji (myslím opevněním a brannou mocí)...
- třeba bibliografii věcí k opevnění sestavuje a aktualizuje u KVH Praha Vladimír Kupka
- užitečná je ted také nová bibliografie HaV na stránkách VHÚ
P.


Víta Vítek (12.10.2011 11:33)

Víš Juro, ono bádání zabere docela dost času :-)
Pokud jsi ty narazil na zajímavý článek, tak přihoď odkaz. Počínaje sborníky SOkA a konče třeba ATOMEM.
Možná tím pomůžeš některému z kolegů v bádání či náhledu na věc ohledně problematiky prvorepublikové armády.
Jinak ti děkuji za zapojení do této neplodné a nudné diskuse. :o))


Jura Amatér (12.10.2011 9:07)

A tím má diskuse skončit? :-)


Víta Vítek (12.10.2011 9:05)

V návaznosti k diskusi na téma 30.září 1938 bych si dovolil doporučit pár odborných článků a studií. Historie a Vojenství (HaV) 1956 č.4 - Rýzner F., Obrana ČSR v období Mnichova HaV 1968 č. 6/7 - Novotný K., Několik poznatků z cvičení a manévrů v československé armádě z let 1930-1938 HaV 1964 č.1 - Hyndrák V., K otázce vojenské hodnoty československé armády v druhé polovině třicátých let. Hav 1964 č. 3 - Chvojka C., Poznámky k hospodářské problematice československého pevnostního systému va třicátých letech. HaV 1969 č.2 - Ressel A., Mnichov ve vzpomínkách a kritice důstojníka československého generálního štábu


 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018