[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Předpis pro překážky v linii LO

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Předpis pro překážky v linii LO

Ivo Vondrovský (7.11.2011 16:36)

Mně, ale jistě i ostatní čtenáře, by zajímaly konkrétní příklady „spousta věcí, které byli/byly zbytečně složité a předimenzované“. Můžete jich několik z té spousty uvést?


ivan fuksa (5.11.2011 20:56)

tak z dnešního pohledu to je jasné, taky jsem potkal na poválečném opevnění zachovalé 3 řadí překážky, jen trošku ohnuté. ale na na pevnostech se dělalo spousta věcí které byli zbytečně složité a předimenzované. tedy takový je můj názor.


Jan Lakosil (4.11.2011 14:55)

Při prohlídce poválečných překážkových pásů jsem nikde nezaznamenal, že by se po 60 letech zavrtávací kolíky nějak propadly. U některých obvodových překážek LO 36 se skutečně používaly atypické víceoké kolíky, v tomto případě se však nejedná o centrálně řízenou výstavbu ŘOP, nýbrž aktivitu ZVV Brno, neboť v jiných sborech se obvodové překážky z prasečích ocásků neprováděly.


ivan fuksa (4.11.2011 9:50)

a nebude to kotvení do betonu díky tomu že to vydrží stát déle a nebude to mít tendence popadávat díky vlivu počasí na rozdíl od těch zavrtávacích? protože v předpisu G-V-2 opevňování, práce běžné, se zavrtávací kolíky objevují. tak to se teda pokusím ten OIN někde sehnat


Mikuláš Laub (29.10.2011 14:25)

Aha, tak řekl bych, že Ivan nejspíš začíná pracovat na diplomce o překážkách v LO.
Ke šroubovicím bych dodal, že se někde používaly u obvodové překážky v LO 36 (přinejmenším III. sbor)


Jan Lakosil (29.10.2011 12:00)

Bylo by zajímavé zjistit, kdo nařídil provádět u kotevních kolíků (rasečích ocásků) betonové bločky, namísto zemních kotev (šroubovic), které se používaly za první světové války. Betonový kotevní blok zvyšuje neúměrně cenu a především nároky na dopravu a rychlost výstavby protipěchotní překážky, které pak na mnoha místech chyběly. V tomto směru udělali na ŘOP zřejmě krok zpět...


Ivo Vondrovský (29.10.2011 9:09)

Domnívám se, že u lehkých překážek z hlediska technického žádný velký vývoj neprobíhal, protože šlo více-méně o typy dávno známé a prověřené už za I. světové války. Významné bylo taktické použití těchto překážek. K tomu vydalo ŘOP dne 16. června 1937 zásadní pokyny, zařazené jako příloha XXII ke směrnicím pro VSD. Pokyny následně rozpracoval i II. sbor a jejich text pod názvem „Směrnice pro projektování a volbu překážek v LO“ zveřejnil OIN, zpravodaj KVH Praha, v č. 82 (15.9.2007).


Stano MAZÁK (25.10.2011 9:01)

Výstavbou pechotných prekážok v línii LO sa zaoberá č.j. 22.790/Taj. Hl.št. ŘOP/1937 s prílohami, zlomky ktorých (výtlačok č.10) sa dochovali vo fonde Velitelství VII. zboru, VHA Bratislava ( Frolo CD).


Petr Kozel (25.10.2011 7:03)

Pokud si dobře pamatuji, tak to existuje v rámci jakéhosi "sborníku" pokynů pro VSD, je tam tuším i charakteristika jak provedení jednotlivých typů, tak spotřeby materiálu na 100m, jak má být překážka vedena ve volném terénu, v lese, palebné průseky atd.
Je třeba hledat v inventáří I. sboru - že by další nadšený archivní badatel ??? :D
P.


ivan fuksa (23.10.2011 23:36)

omlouvám se že má otázka byla špatně položena. Právě mě jde o ti archivní prameny, protože jsem se setkal pouze z detailně propracovanými předpisy pro budování překážek pro TO, tak jestli je zachováno do dnes něco podobného pro překážky pro LO, nebo z čeho vlastně je čerpáno v publikacích? protože nikdo nemá odcitováno použitý pramen. a právě na tom jsem se teď zasekl, když se snažím nějak vytvořit vývoj překážek v opevnění.


Ivo Vondrovský (23.10.2011 23:15)

Teď vůbec nerozumím otázce. V Aronově publikaci je v tabulkách na str. 157-160 uvedeno konkrétní zadání překážek (zátarasů) v jednotlivých úsecích LO i TO. Pokud byla od léta 1938 zadávána výstavba, tak bylo pochopitelně vyřešeno i taktické a technické provedení.
Tyto tabulky a další údaje v níže doporučených knihách samozřejmě vycházejí z archivních písemností.


ivan fuksa (23.10.2011 22:11)

Moc děkuji za tip, já tito zdroje znám a většinu už jsem pročetl. Mě jde přímo o archivní prameny, tedy jestli nějaký předpis vůbec existuje. protože se teď trošku o překážky hlouběji zajímám a zjišťuji že známe rozdělení překážek na typ: A,B,C se objevilo docela pozdě, tak jestli to pro LO vůbec stačili do října 1938 zpracovat.


Ivo Vondrovský (23.10.2011 21:21)

V tom případě prozatím doporučuji například:
Aron a kol.: Čs. opevnění 1935-1938. Vyd. OM Náchod, od r. 1990 několikrát.
Frančík a kol.: Plzeňská čára. (Pevnosti 28). Vyd. Fortprint 2006.
Rozpočet pro zřízení pěchotních překážek… In BOING, zpravodaj KHV Brno, č. 58, 31.7.2005


ivan fuksa (23.10.2011 20:37)

vlastně oboje, sice jsem se z taktickým už setkal, ale vždy to byli jen protitankové překážky. Takže mi jde o jakékoliv bližší informace.


Ivo Vondrovský (23.10.2011 20:32)

Máte na mysli předpis s taktickými nebo s technickými pokyny?


ivan fuksa (23.10.2011 19:19)

mám takový dotaz, setkal jsem se při hledání věcí k překážkám s předpisem pro budování překážek v linii TO, existuje i něco podobného pro linii LO?


Copyright ropiky.net ©1999-2019