[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Grenzwachtstand - objekty vz.36


Pro potřeby taktického výcviku a zjištění odolnosti objektů bylo vybudováno ve výcvikovém prostoru Jüterbog nedaleko Berlína 7 objektů "čs. pohraniční stráže" (Grenzwachtstand). Jedná se o napodobeniny třístřílnových objektů vz. 36 (typ C), z nichž některé byly podrobeny ostřelovacím zkouškám a vykazují v současnosti různá poškození (zničené střílny apod.).

Po stavební stránce objekty vypadají poměrně realisticky a na rozdíl od kopií objektů vz. 37 se zdá, že i Němci odhadli správně tloušťky stěn. V interiéru objektu je před každou střílnou betonový sloupek, který sloužil asi k položení kulometu, příp. i k jinému účelu? Všech 7 dochovaných objektů je rozmístěno v linii v stále využívaném VVP a jejich podrobný průzkum je při neznalosti tamnějších poměrů prakticky nemožný.

Zdroje a literatura:

  1. Informace a fotografie od Dr. Mathyas Schneidera
  2. PŘÍLESKÝ Lubomír Ing CSc: Jak Wehrmact připravoval dobývání československého opevnění, Fortsborník 4/5, Brno 1998Vloženo: 6.9.2004
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)