[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.180.193 () [ Přihlásit ]

Jihlavské poválečné pozorovatelny


O historii budování jihlavských poválečných pozorovatelen se mi toho moc zjistit nepodařilo. Snad jen, že byly podle pamětníka vybudovány v těsně poválečném období a měly zřejmě sloužit k podobnému pozorování, jako objekty pro německý Luftschutz, které se v tomto městě rovněž nacházejí. Všechny totiž mají krásný výhled na nejvýznamnější průmyslové závody ve městě. Typově vycházejí z ČS. lehkého objektu vzor 36, což zadalo mezi některými místními zvěsti o vybudování části vnitrozemské českomoravské příčky J. Zatím se mi podařilo nalézt tři typově téměř totožné objekty.

První nalezený (Po pravé straně u komunikace Jihlava - Větrný Jeníkov při odbočce na Hybrálec ) je jako jediný postaven jako objekt jednopatrový, kdy se vstupní šachtou prochází podobně jako u čs. objektů přímo do místnosti určené pro pozorování. Tento objekt také nejvíce vypadá jako LO vz. 36 C se vstupní šachtou. Všechny tři střílny mají rámy z ocelového plechu, na kterých jsou přivařeny panty pro sklopné plechové kryty střílen. Ty byly z 5 mm tlustého ocelového plechu a dochovaly se pouze na jednom objektu. Konstrukce objektu je zčásti z nekvalitního litého betonu, zčásti zvláště v místech záhozu vytvořená z cihel, což také něco naznačuje o eventuelní odolnosti pozorovatelen. Uvnitř hlavní místnosti se ještě nachází odtah komínu, který ústní na povrch cihelným sopouchem mezi vstupní šachtou a hlavní místností objektu. Osádku objektů je možno pouze odhadovat stejně jako odolnost objektu, ale v tomto případě se zřejmě pohybovala od dvou do tří mužů.

Druhý objekt se nachází na vyvýšenině jižně od Jihlavské části Pístov. Je již dvoupatrový s téměř 5 metrů hlubokou vstupní šachtou. Tou se však vchází až do spodního patra, ze kterého vstupní šachtou po zabetonovaném ocelovém žebříku lze vlézt do horního - pozorovacího patra. To má již pak mnohem menší rozměry než patro spodní. Ve spodním patře jsou pak zachovány ještě protiplynové dveře pro mě neznámé konstrukce, které jsou však již zčásti zasypány několika metráky odpadků.

Třetí objekt tohoto typu, který se nachází asi 3 km jihovýchodně od části Sasov na kótě…. u komunikace Jihlava - Třebíč je typově téměř totožný s tím Pístovským. Je však mnohem lépe zachovalý, v okolí jsou ještě pozůstatky původního oplocení a ve střílnách se nachází původní kryty střílen. Interiér je také mnohem méně zaneřáděn odpadky, proto jsem ho využil jednoho červencového večera k fotografování.
Vloženo: 2.8.2006
Autor: Martin Černý
Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)