[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - STŘEDA 21. 9. 1938


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 21. 9. 1938

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: HOP:176/38/A-180N, 194/13/A-140Nšik., 2. postavení: 168/16/A-220Z

II. sbor: HOP:A/63/D2Z, F2/236/A-160N, Z1/36/A-160Nšik., H3/212/A-140N, J1/132/A-160N, L1/272/A-120Nšik., L2/239/A-120Nlom., M2/206/A-140N,

Liběchovská příčka: S1/210/A-160Z, R2/52/A-160N, Q2/240/A-140N, Q1/214/A-160N, P3/87/E1N, P2/67/A-160N, P1/12/A-180Z

------------------

- v úseku LO vz. 37 186 zůstalo pouhých 70 dělníků, přičemž by jich tu - podle vyjádření brig. gen. V. Noska - mohlo být zaměstnáno aspoň 600. Při tak nízkém počtu zaměstnanců stačila firma další objekty (122 – 115) už jen zaarmovat, zašalovat a připravit k betonáži

- počet pracovníků v úseku LO vz. 37 185 klesl, a to na 250 dělníků, protože zaměstnanci začali opouštět práci z obavy před přepadením henleinovci

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

SEVER:

- probíhá betonáž pěchotního srubu N-S-64 (podúsek TO Borová)

- probíhá betonáž dělostřeleckého srubu N-D-S-75 (podúsek TO Dobrošov)

-----------------

- v 18:00 se přestalo se pracovat v části odvodňovací štoly za nouzovým východem na dělostřelecké tvrzi Šibenice

----------------------------------------------------------------

ZVONY, KOPULE

- osazen pancéřový zvon AJ/N-4 vlevo v pěchotním srubu K-S-9 (podúsek TO Červený Potok)

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ (L1 - 4 cm Pt kanony), VYBAVENÍ

- do Opavy dorazilo 6 ks zbraně L1 z Dubnice nad Váhom (č. 89, 90, 235, 236, 240, 241) k ŽSV IV. (do OP-S-27 - OP-S-29)

- ŘOP definitivně zavrhlo vývoj min. věží G/RO a preferovalo pouze dvojče v kopuli B12/AJ; výnos ŘOP - Škodovce oznamoval, že zbraň G/RO nebude nadále sledována a je nahrazena zbraní B12/AJ

----------------------------------------------------------------

PŘEKÁŽKY

- zadána stavba překážek (úsek 152/I) v úseku LO vz. 37 D-18 (Manětín) (prostor Rabštejn - Nečtiny) (10,5 km PP, 1,7 km PT)

- zadána stavba překážek (úsek 152/II) v úseku LO vz. 37 D-19 (Městečko) (prostor Nečtiny - Štipoklasy) (10,0 km PP, 0,6 km PT)

- zadána stavba překážek (úsek 152/III) v úseku LO vz. 37 D-20 (Blažím) (prostor Štipoklasy - Krsov) (5,5 km PP, 5,1 km PT)

- zadána stavba překážek (úsek 159) v úsecích LO vz. 37 D-16 (Kryry), D-17 (Tis) (prostor Kryry - Rabštejn) (11,4 km PP, 5,6 km PT)

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

Kolem 16:30, dorazili na Hrad generálové Prchala a Luža. U prezidenta se právě konala porada armádních činitelů, které se zúčastnili arm. gen. Krejčí, div. gen. Bláha, brig. gen. Fiala a div. gen. Husárek. O čem se přesně hovořilo, není známo, generálové se zřejmě pokoušeli zmařit ohlášenou kapitulaci. Nejaktivněji vystupoval generál Prchala, který kapitulaci rozhodně odmítal. Generálové potom odjeli do budovy hlavního štábu, kde znovu probírali situaci.

Generál Krejčí měl opět navrhnout vyhlášení všeobecné mobilizace.

- 22:00 – zpráva z Jaroměře: „…lze pozorovat neklid mezi vojskem v Josefově, které po návratu z vycházky žádalo vydání zbraní (podobná zpráva též z Hradce Králové)

- o vydání zbraní žádalo i mužstvo záložního 22. hr. praporu v Popovicích u Jičína

----------------------------------------------------------------

SUDETY, SITUACE VE VNITROZEMÍ

- přepadení Masarykovy chaty na Šerlichu

Reakcí na kapitulaci byla ohromná vlna odporu, která se nevyhnula ani armádě. I někteří politikové, především z mladší generace, nesouhlasili s kapitulací a uvažovali o vytvoření nové vlády, která by bránila vlast proti nepříteli. Večer se několik z nich sešlo v redakci Lidových novin a dohodlo se na vytvoření Výboru na obranu republiky. V jeho čele se objevil Ladislav Rašín, který byl považován za možného budoucího předsedu vlády.

V Praze se zatím schylovalo k dramatu. Rozhořčení lidí neznalo mezí a demonstrující pod vlivem emocí i řady neoficiálních zpráv vyrazili na Hrad. Jejich dav se kolem 23. hodiny bez problémů dostal až na třetí nádvoří, kde vznikla velmi složitá situace. Policie nebyla na něco podobného připravena, a tak situaci zachraňovali generál Syrový a Karel Hašler. Až kolem 1. hodiny 22. září byl v prostorách Hradu obnoven pořádek.

- večer – demonstrace ve Dvoře Králové n. L. (3000 lidí) a Náchodě (2300 lidí – před okresním úřadem podali okresnímu hejtmanovi rezoluci: „Hraničáři okresu náchodského shromáždění dnešního dne před okresním úřadem v Náchodě, protestují proti úmyslu odtrhnout část území od Republiky Československé ve prospěch kteréhokoliv jiného státu a žádají, aby vláda Čs. republiky trvala na nedílnosti a celistvosti Čs. republiky. Prohlašují dále, že vláda může se spolehnout na všechen český pohraniční lid, který za kterýchkoliv okolností jest ochoten obětovati své jmění i životy za Čs. republiku. Žádají, nemůže-li vláda tomuto požadavku vyhověti, aby odstoupila!“

- demonstrace v Hradci Králové (10.000 lidí) heslo: „“Pryč s vládou, jdeme s armádou, vydejte nám zbraně!“

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

Ráno po 2. hodině se u prezidenta Beneše ohlásil britský a francouzský vyslanec a vyvinuli na něj obrovský nátlak s jediným cílem. Československo mělo vzít zpět své odmítnutí z 20. září a britsko-francouzský návrh bez výhrad přijmout, a to ještě ten den. Zaskočený prezident svolal okamžitě na Hrad zasedání politických ministrů. Tohoto zasedání se pravděpodobně zúčastnili i generálové Syrový a Krejčí. Schůze vlády začala v 6:00 v Kolovratském paláci. Nebyl jí přítomen ani prezident, ani nikdo z vojáků. O situaci informoval přítomné předseda vlády, který navrhoval přijetí britsko-francouzského plánu. To také vláda učinila, i když souhlas formálně podmínila podáním zprávy Stálému výboru poslanecké sněmovny. Kolem 17. hodiny byla tato kladná odpověď doručena ministrem Kroftou britskému a francouzskému vyslanci.

V 19 hodin vysílal čs. rozhlas oficiální informaci o přijetí britsko-francouzského návrhu na odstoupení části území Německu. Zprávu přečetl herec Zdeněk Štěpánek.

Kapitulace ČSR povzbudila Maďarsko a Polsko, které se také přihlásily se svými požadavky. Už v 19. hodin odevzdal polský vyslanec nótu vypovídající část polsko-československé smlouvy z roku 1925 a žádající v otázce polské menšiny v ČSR obdobné rozhodnutí, jako v otázce menšiny německé.

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- voj. Josef Beran (hr. pl. 17) zemřel v nemocnici v Trutnově na následky postřelení henleinovci na stráži na Babí u objektu LO vz. 37 G3/54/A-140Z

- vrchní strážmistr čet. Antonín Měsíček (člen družstva SOS) zraněn henleinovci u osady Rychnůvek (Německý Rychnov)

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 21.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)