[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - ÚTERÝ 27. 9. 1938 - 3. mob. den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 27. 9. 1938 - 3. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: 2. postavení: 162/20/D2Z

II. sbor: HOP: F2/240/C1N, Liběchovská příčka: Q2/48/A-140Z, P2/68/A-160N, P1/15/A-180Z

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

SEVER:

- probíhá betonáž pěchotního srubu N-S-53 (podúsek TO Sedloňov)

- probíhá betonáž dělostřeleckého srubu N-D-S-75 (podúsek TO Dobrošov)

----------------------------------------------------------------

PŘEKÁŽKY

- zadána stavba překážek (úsek 144/I) v úseku LO vz. 37 (prostor předmostí Týn n. Vlt.) (4,6 km PP, 5,9 km PT)

- zadána stavba překážek (úsek 174/I) v úsecích LO vz. 37 (prostor okolí Holýšova) (12,7 km PP, 3,6 km PT)

- zadána stavba překážek (úsek 175/I) v úsecích LO vz. 37 (prostor okolí Švihova) (10,0 km PP, 5,7 km PT)

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ, VYBAVENÍ

- dodáno ventilační zařízení do podúseku TO Polsko (N-S-70a, S-70b, S-71, S-78 - S-83, S-85)

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII varianty XIII

- v 0:00 převzali dosavadní zemští vojenští velitelé funkce velitelů armád (II. – IV. A) a během dopoledne zaujali svá velitelská stanoviště

- v 0:00 předalo Hraniční pásmo XV obranný úsek od moravsko-slovenské hranice po Devín bráněný pěším plukem 33 Hraničnímu pásmu XIV, tj. IV. armádě. Ke změně došlo i u II. armády, kdy příliš široký obranný úsek pěšího pluku 34 od kóty Orlík v Jeseníkách po kótu Gudrich (Skalka) u Malých Heraltic byl zmenšen zasazením pěšího pluku 6.

- ráno navrhl velitel III. armády generál Votruba přeskupení svých sil v důsledku přesunu některých divizí podle opravené varianty XIII. 11. divize se měla soustředit místo prostoru Lovinobaňa u Levic a 3. rychlá divize se měla posunout od Levic do prostoru Pozba.

- v 11:00 přijeli na Hlavní velitelství velitelé II. armády gen. Luža, IV. armády gen. Prchala a III. sboru gen. Ingr. S generálem Krejčím hovořili o obraně jižních Čech na styku I. a IV. armády.

- proběhl tvrdý protiútok 2 rot PP 6 proti postavením FS na čáře Albrechtice - Hynčice v předpolí HOP

- v 16:30 vydán Dodatek k Všeobecnému operačnímu rozkazu č. 2, který určuje rozmístění dělostřelectva na VOP (děl. odd. 511 přesune se v noci z 28. na 29. 9. 1938 za čáru LO)

- ve 20:00 - dle plánu měly být všechny jednotky útvarů „A“ zajištění hranic v úplné bojové pohotovosti, včetně trénů

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

Hitler odpověděl Chamberlainovi novým ultimátem, přičemž splnění svých požadavků žádal do 14:00 následujícího dne. Britská vláda chápala tento termín jako okamžik vypuknutí války, pokud nebude Německo uspokojeno, a vyvolávala válečnou psychózu.

- N. Chamberlain pronesl v rozhlasovém projevu: "Bylo by hrozné, kdybychom měli kopat zákopy a zkoušet si plynové masky, protože se v nějaké vzdálené zemi hádají mezi sebou lidé, o kterých nic nevíme. Kdybychom měli bojovat, museli bychom mít větší důvod."

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- por. pěch. Bohumil Adam (p. pl. 32) spáchal v Košicích sebevraždu v důsledku psychického vypětí v mobilizaci

- voj. pěch. Michal Vimi (2. rota I. prap., p. pl. 28, voj. posila SOS) za boje pravděpodobně zajat a ubit henleinovci u Brandova

- voj. v zál. Josef Fojtík spáchal sebevraždu v Andělské Hoře (prapor SOS 5, Most)

- respicient CÚ Josef Minář (CÚ Broumov) postřelen a ubit henleinovci při přepadu celního úřadu Broumov

- dozorce FS Josef Röhrich (OFS Haselbach) zastřelen henleinovci při přepadu jednotky SOS v lesích u Černé Řeky

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 27.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)