[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - ČTVRTEK 6. 10. 1938 - 12. mob.den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 6. 10. 1938 - 12. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- ukončena evakuace firmy z podúseku LO vz. 37 191 Lenora (Horní Vltavice)

- teprve vypracováno poslední písemné zadání na stavbu podúseku LO vz. 37 17 Moravské Budějovice (v době, kdy už byla valná část pohraničních linií obsazena wehrmachtem)

- u III. sboru vydán příkaz dokončit jen stavbu těch objektů, u nichž bylo započato s betonáží

- vel. žen. vojska I. sb. nařízeno zastavit veškeré práce vyjma

dokončení betonáže započatých pevnůstek

- ukončeno odstraňování veškerých překážek na Stříbrsku, materiál a vybavení pevnůstek odvezen do vnitrozemí

----------------------------------------------------------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

- teprve v noci na 7. 10. nařízena evakuace dělostřelecké tvrze Smolkov (nebylo jasné zda i území za řekou Opavou patří do záboru)

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII varianty XIII

- arm. gen. Lev Prchala převzal velení III. A

- posádky z opevnění u Králík se stáhly do kasáren v Červené Vodě

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ, VYBAVENÍ

- neoficiálně prodlouženy dodací lhůty lehkých tanků vz. 38

- útvary obdržely konečné rozhodnutí – začal se odvážet zbytek střeliva, kromě 60 nábojů do pušky a 1.050 nábojů do lk na hlaveň. Zároveň zahájena demontáž a odsun vnitřního zařízení

včetně zbraní. Odvážely se překážky, zařízení stavenišť, kasáren, armovací železo, cement, stavební stroje, zkrátka vše co bylo ještě možné zachránit

----------------------------------------------------------------

SUDETY

- časně ráno henleinovci palbou přepadli objekt LO vz. 36 X.b/44/C v prostoru Srní v blízkosti Českého Krumlova. Museli však bez úspěchu ustoupit.

----------------------------------------------------------------

SLOVENSKO

- dle Žilinské dohody vyhlášena autonomie Slovenska

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- čs. vláda souhlasí s politickým jednáním s Maďarskem

- obsazen Osoblažský a Javornický výběžek a celé předpolí HOP

- další Hitlerova návštěva v Sudetech (zúčastnili se i gen. Von Bock, gen. Keitel, K. Henlein, Dr. Lammers a M. Borman), přijel přes Görlitz a Löbau, v 10:00 překročil bývalou státní hranici u dnes zaniklé obce Fukov - přes Šluknov, Rumburk, Krásnou Lípu, Rybniště do Chřibské. Poprvé navštívil čs. opevnění LO vz. 37 u silnice Chřibská - Česká Kamenice (úsek Studený N1/30) prohlídka včetně zabudovaných Pp a Pt překážek, které nestačila čs. armáda evakuovat. Pak přes Lísku, Českou Kamenici, Kamenický Šenov, Nový Bor, Cvikov, k Mařenicím (o ½h později) kde navštívil další LO vz. 37 (úsek Mařenice M1/234) a opět jeho prohlídka. Dále přes Oybin, Lückendorf, Petrovice, Chrastava [přehlídka německých oddílů], kolem 16:30 dorazil do Frýdlantu v Čechách [přehlídka, projev]. Poté průjezd Novým Městem p. Smrkem, Schwarzbach (Czerniawa Zdrój) a přejezd do Slezska.

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- nejsou známy

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 6.10.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)