[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - PÁTEK 7. 10. 1938 - 13. mob.den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 7. 10. 1938 - 13. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: 2. postavení: poslední objekty v úsecích 162 (27/A-200N) a 168 (23/A-160Z)

- zastaveny práce (aniž se vůbec rozběhly) na stavbě podúseku LO vz. 37 17 Moravské Budějovice

- teprve v 1 hodinu po půlnoci oznámeno staviteli v podúseku LO vz. 37 16 Moravský Krumlov, aby začal s evakuací. To však nebylo nikterak jednoduché, protože počátkem října vykopalo vojsko v celém úseku 2 – 3 řady zákopů a přehradilo komunikace, navíc byl všeobecný nedostatek nákladních aut a pohonných hmot. Firma proto nestihla odsunout mnoho materiálu.

- ve III. sboru nařízeno úplné zlikvidování prací

----------------------------------------------------------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

- velitelství hr. prap. 2 poskytlo 15 nákladních aut a četu vojáků, s jejíž pomocí bylo odvezeno betonářské železo z Kotle

- končí odvoz materiálu, kdy se ještě nakládají písemnosti ŽSV IV a velitelství se připravuje k odjezdu

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII varianty XIII

- staženo čs. vojsko z Markvartic a Skrbovic

- vojenská posádka odchází z kasáren v Červené Vodě a HP 6 ustupuje na demarkační čáru

- vydán rozkaz k ústupu v úseku LO vz. 37 H1 Luční hora

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ, VYBAVENÍ

- v 1:00 nařídil velitel III. A. provést evakuaci opevnění především zbraní a munice

----------------------------------------------------------------

SUDETY

- za hezkého slunného dne proběhla další Hitlerova návštěva v Sudetech, přijel do Neustadtu (Prudnik). Autem přes Eichhäusel (Debowiec) do Arnultovic, Město Albrechtice, (před polednem) Krnov, Cvilín, Bruntál [přehlídka čestné roty Luftwaffe], navštívil další LO vz. 37 v Nových Heřminovech – vyšel prudkou stráň nedaleko železničního mostu (úsek Nové Heřminovy X/?) prohlídka, projel Vrbno p. Pradědem, Zlaté Hory. V 16:25 přejel bývalou státní hranici u Arnoldsdorfu (Jarnoltówek) a v 17:00 byl v Neustadtu, odkud odjel zpět do Berlína

- okupace v podstatě celé linie opevnění na západ od Opavy

- IV. okupační pásmo (včetně Králického Sněžníku)

- v 11:00 obsazen wehrmachtem úsek železnice od Tanvaldu do Desné

----------------------------------------------------------------

SLOVENSKO, POLITIKA

- ustavena 1. slovenská autonomní vláda v čele s Jozefem Tisem

----------------------------------------------------------------

SLOVENSKO, PODKARPATSKÁ RUS

- ve 2:00 se ve Štúrově pokusila skupina šedesáti honvédů III. praporu pěšího pluku 2 na deseti pramicích pod ochranou noci překonat Dunaj a zaútočit na četu SOS vrchního respicienta finanční stráže Ladislava Jetela, která střežila uzavřený most do maďarské Ostřihomi. Díky bdělosti stráží byl jejich útok včas prozrazen a odrážen palbou lehkých a těžkých kulometů. Posádky dvou loděk přesto dorazily ke břehu, ale v boji z blízka za použití granátů byly odraženy. Přitom bylo zajato několik honvédů i s jejich poručíkem. Když k mostu dorazila vojenská asistence, byl již v okolí klid. (ztráty maďarská strana nikdy nepřiznala)

- v noci na 8. 10. horthyovci shazovali z letadel nad vesnicemi tisíce letáků, v nichž vyzývali maďarské obyvatelstvo k sabotážím a organizování teroristických akcí, záložníky maďarské národnosti, sloužící u jednotek hraniční oblasti 42, ke zběhnutí za hranice a nabízeli finanční odměnu za donesené zbraně.

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- por. pěch. Jan Diba (p. pl. 25) spáchal sebevraždu v důsledku kapitulace v Lučenci

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 7.10.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)