[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

Seznam úseků - ZVV Brno

úsek prostor objektů datum zadání stavební firma velitel stavebního dozoru stats
zad vyb zap ŘOP sbor P F D G A I
Jemnice
Jemnice
35 35
1936
18.08.1936
Ing. arch. Jaroslav Smítal, Kroměříž
škpt. pěch. Karel Pauler, mjr. pěch. Jan Žižka, škpt. pěch. Zdeněk Schusswohl
2 615 2 198 111 53
Znojmo
Znojmo
56 56
1936
18.08.1936
Ing. Karel Štajgr Olomouc; Ing. arch. Jaroslav Smítal, Kroměříž; Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Prostějov
škpt. pěch. Zdeněk Schusswohl; pplk. pěch. Jaroslav Los
  1024 2 231 186 130
Mikulov
Mikulov
41 41
1936
18.08.1936
Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Prostějov
pplk. pěch. Jaroslav Los
1 1012 1 191 106 104
Břeclav
Břeclav
46 46
1936
18.08.1936
Josef Macoun, Břeclav; Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Prostějov
škpt. pěch. Ludvík Čech, mjr. pěch. František Breber, pplk. Jaroslav Los
  806 7 243 131 182
cvičné
Dědice
3 3
1936
18.08.1936
Technická správa Výcvikového tábora Vyškov
npor. žen. Ing. Karel Jurajda
  17   6   7
zkušební
Dědice
2 2
1936
Technická správa Výcvikového tábora Vyškov
npor. žen. Ing. Karel Jurajda
  8   1   2
Komentáře

Tomáš Svoboda (7.4.2023)

Č Í S L O V Á N Í objektů v jednotlivých úsecích bylo změněno.

Vzhledem k archivním podkladům jsme již schopni doplnit číslování objektů v jednotlivých stavebních úsecích. Proto jsme tomuto číslování dali přednost na úkor průběžnému číslování od 1 do 178, které bylo používáno doposud. Nicméně není původní. Má sice jistý archivní původ, ale nesouvisející s LO 36 ZVV Brno. Vysvětlíme, jak jsme k němu přišli:

V začátcích jsme neměli žádné podklady, jen díky Ivu Vondrovskému jsme získali archivní seznamy ke třem z původně pěti úseků. V nich sice objekty měly svá čísla, ale protože jsme vůbec neuměli typologicky objekty k číslům přiřadit, číslování nám nebylo k ničemu. Někdy v devadesátých letech nám Ivo dodal ještě jednu vzácnost, mapu objektů LO na jižní Moravě (III. sbor) z roku 1937, kde byly zaznačeny a očíslovány objekty z roku 1936 (ale také řopíky vybudované v r. 1937, dále schválené, které mají být vybudované v roce 1937, do konce roku 1938 a objekty TO a dokonce chaty pro LO). Takže pro nás bylo nejsnadnější použít číslování z této mapy, které svým způsobem "archivní" je, ale tak nějak spíše náhodou. Objekty LO36 jsou na této mapě jeden po druhém průběžně číslovány, bohužel bylo vynecháno číslo 87, proto bylo vřazeno číslo 81a. Toto průběžné číslování jsme nevymazali! - zachovali jsme ho a najdete ho na kartě každého objektu v kolonce "ŘOP staré".

Pro rychlý přehled uživatelů jsou u jednotlivých úseků přiloženy konverzní tabulky se starým a novým číslováním.

Tomáš Svoboda (15.1.2023)

ZVV Brno zadalo výstavbu LO na jižní Moravě v srpnu 1936 v rámci čtyř nečíslovaných úseků: Jemnice, Znojmo, Mikulov a Břeclav.

Úsek Znojmo byl celkem rozsáhlý (objekty 36 až 91) a byl zadán firmě Ing. K. Štajgr. Během podzimu 1936 se ale ukázalo, že tato firma nebude schopna stihnout postavit všechny jí zadané objekty.

Proto ZVV Brno Štajgrovi odebralo osm objektů na západním okraji úseku (objekty 36 až 43) a přiřadilo je staviteli Ing. J. Smítalovi, který stavěl sousední úsek Jemnice. Vznikl tak "nový" úsek Znojmo s osmi objekty. Jako VSD na stavbu dohlížel škpt. pěch. Schusswohl.

Na východním okraji bylo z úseku odebráno 21 objektů, čímž došlo k vytvoření neoficiálního úseku Hrušovany (objekty č. 71 až 91), který byl 12. 10. 1936 zadán zase sousednímu staviteli mikulovského úseku, firmě Ing. Hrbata & Ing. Smékal. Jako VSD na stavbu dohlížel pplk. pěch. Jaroslav Los.

Tabulka výše neobsahuje zvlášť úseky Znojmo a Břeclav původně a dodatečně zadané, protože byly sloučeny vzhledem ke svému stejnému názvu. Úsek Hrušovany je po současných úpravách už také začleněn zpět do úseku Znojmo, kam původně patřil.

 

Podobný osud potkal i úsek Břeclav (objekty 133 až 178) stavitele Macouna. Výstavba úseku byla poněkud složitější, zkušenosti podnikatele Macouna s betonovými stavbami zase poněkud slabší. Proto bylo za stejných podmínek odebráno firmě 13 objektů na východním okraji úseku (objekty 166 až 178) ve velmi těžkém terénu lužních lesů a zadáno zkušené firmě Hrbata a Smékal. Tento "nový" úsek Břeclav dohlížel VSD mjr. pěch. Breber.

 

Výsledným stavem je tedy výše uvedená tabulka se čtyřmi úseky:

Jemnice (objekty 1 až 35), Znojmo (objekty 36 až 91), Mikulov (objekty 92 až 132) a Břeclav (objekty 133 až 178).

Úseky neměly původně číselné označení, pouze své jméno - z tohoto důvodu jsou odstraněna i čísla úseků a jsou ponechána jen jména úseků.


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)