[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.192.26.60 () [ Přihlásit ]

Přístup obcí a měst je ale také čestný

Diskusní fórum > Ostatní diskuse > Přístup obcí a měst je ale také čestný

Vladek Vácha (10.12.2004 18:51)

Jinak jak jsem třeba já psal s Bohumínem jsme toho názoru že nejde házet všechny obce do jednoho pytle ale tak je to se vším.Záleží na úseku a lidech.Poznal jsem dost objektů které mají opravdu oporu v obci dále i objekty kde je to naopak anebo že obec nejeví vůbec žádný zájem a její to doslova fuk.


Vladek Vácha (10.12.2004 18:48)

Objekty které obhospodařujeme jsou na rozhraní katasrů třech obcí.V Mladkov a Těchonín máme plnou důvěru.O důvěře ke třetí mluví tato citace kterou mi poslal jeden nejmenovaný kolega:,,někdo se mi tu vysere a pak tu srnku 14 dní nepotkám,,.Toto je názor starosty který je myslivec a mají v prostoru pronajatou honidbu.V tu chvíli se mě zdá vedení této obce podjaté a tím pro nás nedůvěryhodné.


Martin Ráboň (10.12.2004 18:40)

Ze všech uvedených příspěvků jakoby vystupoval negativní obraz obcí a měst ve vztahu k provozovatelům muezí a památníků čs. opevnění. Ale není tomu tak. Na již zmíněném setkání 30. 10. 2004 zástupcí obcí a měst, včetně Sdružení obcí Orlice, se jednoznačně vyslovili v tom smyslu, že nikde nepůjdou proti zájmům provozovatelů muzeí. Tam, kde se tito provozovatelé rozhodnou, že majetkoprávní záležitosti vyřeší sami a svojí cestou, obce své žádosti nepodají, nebo již podané stáhnou. Byl to veřejný slib. Vím, že mě budete oponovat, že AČR dala také mnohokrát veřejný slib a... Nicméně asi nelze být jen apriori nedůvěřivými.


Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)