[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.93.74.25 () [ Přihlásit ]

Vložené úseky 7/III a 10 v souvislosti s TO

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Vložené úseky 7/III a 10 v souvislosti s TO

Víta Vítek (1.10.2006 19:31)

Máš pravdu i když byla rakouská hranice všeobecně považována za bezpečnou moc dobře se vědělo co pravděpodobně Hitler chystá s Rakouskem.O čemž svědčí fakt, že již 24.července 1934 se rakouští nacisté pokusili o převrat při kterém zavraždili kancléře Dollfuse.No nakonec jim spiknutí nevyšlo,ale začali postupně zesilovat nátlak na rakouské politiky ohledně ústupků k říši.Z toho se dá usuzovat kam rakouská politika začala pomalu,ale jistě směrovat.Pravděpodobně tedy s vývojem těchto událostí u našich sousedů se dalo s anšlusem na 100% počítat a byla to jen otázka času.Mám tedy za to, že vše bylo vyměřeno již dopředu a anšlus byl jen signál k zahájení výstavby čím se ušetřilo dost času.Tomu taky přispívá fakt, že z hlášení ŘOP o plánu výstavby na rok 1938.Ten měl býti pro JM III.sbor KLIDNY a vcelku bez velkých stavebních aktivit.


Pavel Jonáš. (19.9.2006 17:47)

Zdravím. Klidně možné to je, že to bylo připraveno předem a když se situace stala vážnou, začalo se urychleně jednat. Pak stačilo jen oprášit plány a šlo to rychle. Mějte se.


Zdeněk Hanáček (19.9.2006 10:17)

pokrač.. JM..Těch taktických chyb a hlavně velkých vzdáleností, tam přece bylo dost a dost. Pochybuji, že by si toho zodpovědní projektanti nebyli vědomi.
Ale STAČILO to, až do 12. 3. 1938.


Zdeněk Hanáček (19.9.2006 10:13)

Zdravím Vás. Dobře, to vím taky, že hranice se považovala za bezpečnou a priority byly někde jinde. Ale jak má pak člověk chápat, že 3, 4 dny po anšlusu Rakouska měl naráz III. sbor vytipovány místa kde se má nejvíc "hasit" a myslím si, že 120 objektů a zvlášť na JM ani nejde projít za 3 nebo 4 dny, natožpak přesně vytyčit, proměřit a zadat stavebním firmám...... Nikdy jsem nad tím moc nepřemýšlel, ale je to přinejmenším zvláštní. A myslím si, že už to připravovali dřív, jen jim to třebas nepovolili z finančních důvodů, protože to přece tak nehořelo, jako mnohde jinde....


Pavel Jonáš. (18.9.2006 20:08)

Zdravím. Nebylo opevnění na jižní Moravě plánováno až na později? Hranice s Rakouskem byla přece bezpečná. A najednou nebyla a tak se hasilo.


Zdeněk Hanáček (17.9.2006 18:29)

To jsou mi známé informace...ale překvapuje mě třeba, že vložené úseky LO byly zadány stavebním firmám 16.3.!!, což je na snadě, že tyto úseky byly naplánovány a vyprojektovány dávno před anšlusem!!!! A okamžitě po anšlusu byly zadány k realizaci.....Ovšem zaráží mě, že vložené úseky, nápadně korespondují s umístěním TO a vzájemně se doplňují!!! Většina jich je využita hlavně k palebné podpoře TO!!!, a jen částečně k zahuštění paleb 1. sledu LO.
Pokud tedy byly vložené objekty vyprojektovány již dříve, např. v zimě 1937 nebo na jaře 1938, co když s nimi byly vytipovány i místa budoucích srubů TO, ale protože nebylo akutní nebezpečí ze strany Rakouska, přesné vytýčení nebylo provedeno a stavba odložena na neurčito... Jinak mi to nedává smysl, jak mohli za 4 dny vyprojektovat, zaměřit, vypsat konkurz (tedy jestli vůbec byl vypsán) a zadat ke stavbě úseky 9, 7/III a 10 což je 117 objektů.


Tomas Rh (17.9.2006 17:54)

TO bylo v oblasti III.sboru budováno po anšlusu Rakouska na základě projektů již stojících pěchotních srubů, konkrétně z náchodska a opavska. Práci na opevnění, vloženého do již stojící linie řopíků (např. u MJ-S 4 skončil jeden v záhozu), mělo na starost nově vzniklé (31.3.1938) ŽSV XI Hrušovany nad Jevišovkou.


Zdeněk Hanáček (17.9.2006 14:35)

Zdravím všechny, chtěl bych zde položit následující otázku/úvahu. Zajímala by mě souvislost projekce vložených úseků 7/III a 10 s těžkým opevněním na JM. Protože z průběhu úseků, i jejich jednotlivých vložených objektů v převážné většině vyplývá, jejich plná spolupráce s těžkým opevněním. Zvláštní je na tom to, že zmíněné úseky byly zadány 16. 3. 1938, což je 4 dny po anšlusu Rakouska (kdy to projektovali??) a za další, že ŽSV X. zde vzniklo až 31. 3. 1938, potažmo začalo pracovat 11. 4. 1938!! Takže nejdřve se projektovalo vložené LO a až potom TO? To by znamenalo, že TO se pak podřizovalo průběhu VLOŽENÉ linie. Viz např. 17 objektů úseku Březí, kde před ně byly pak vyprojektovány TO MJ-S-24 - 28. Nebo se již počítalo v budoucnu s TO (do 12/3/38) a již byly vytipovány alespoň v hrubé podobě jejich umístění a podle toho se zde DOPŘEDU vložily LO? Díky za Vaše reakce na toto téma.


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)