[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.93.74.25 () [ Přihlásit ]

Několik nápadů na vylepšení databáze

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Několik nápadů na vylepšení databáze

Martin Urbánek (8.10.2006 20:30)

Já tomu fandím! Jen mne zajímá, jak se s tím náčelníci vypořádají. Pokud to zvládnou, tak to bude" revoluce". Rozmístění praporů bylo stanoveno v mobilizačních rozkazech. Nejsou tyto rozkazy stále utajovány?


Boleslav Doboš (8.10.2006 19:53)

Myslím že nápad s "jednotkami" není vůbec špatný a také bych jej uvítal.


Zdeněk Hanáček (27.9.2006 10:56)

Zdravím Vás, měl bych pár návrhů na zlepšení databáze, potažmo přímo další jakousi další dimenzi těchto stránek. Upozorňuju, že je to pouze má ideální představa těchto stránek. V databázi jsou názvy úseků, čísla, typy objektů, atd., teď už i spousta souřadnic. Což je skvělá věc. Co se týká těchto statistických údajů, chybí mi ve všech sborech krom II., kde je to jasné, určení SLEDU, ve kterém je objekt postaven!! Např. IV. sbor má tak zmatené číslování, že není možné zařadit objekt do sledu. V I. sboru je zase číslování např. 1 - 30 (1. sled), 31 - 39 (2. sled), 40 - 43 (3. sled). Ovšem ze seznamu objektů úseku vůbec nevyplývá, který objekt na který navazuje. Vím, že teď už je u mnoha objektů zadána souřadnice a na mapách už tuto návaznost lze vypozorovat, ale NE VŠUDE. Tento nedostatek mi vadil od prvopočátku databáze a myslím, že pro průzkumnické účely je to nedostatek celkem zásadní. Např. já jsem si musel pro osobní účely tuto databázi přepracovat a nejdřív seřadit úseky, aby to dávalo souvislou linii. Druhá věc, je z té jiné dimenze. Nevím opět její realizovatelnost, i když já se ji pokusím v nejbližší době udělat pro své osobní využití, ale bylo by výborné, kdyby u každého úseku byla napsána JEDNOTKA, která úsek bránila, protože objekty samy o sobě bez obsazení osádkou nebyly k ničemu. A v dnešní době i v literatuře je už hodně informací. Nemusel by to být velký článek, spíše jakýsi přehled...název jednotky, její velikost, příp. výzbroj..... A teď mě ještě napadá jakýsi nástin obranyschopnosti úseku...zase jen nějakým stručným způsobem.. 1)bez vybavení, 2)improvizovaně, 3)částečně, 4) plně vyzbrojen, vybaven....aby si člověk udělal trochu představu....


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)