[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

Pevnosti 28: Plzeňská čára

Diskusní fórum > Diskuse o článcích na serveru ropiky.net > Pevnosti 28: Plzeňská čára

Josef Frančík (2.5.2019 22:01)

K příspěvku V. Sýkory dodávám toto: pro bydlící kolegy v Plzni a okolí je od 2. května 2019 kniha již k dostání i v Plzni. Takto v knihkupectví „MOUDRÁ SOVA“, sídlící na Klatovské třídě č. 28. www.moudrasova.cz Dodávám, že kniha nyní obsahuje 448 stran, je tvrdá vazba, textilní záložka. Jedná se o doplněné texty (i opravené),i další nové, tj. dosud nezveřejněné, archivní a dobové fotografie, atd. Další zájemce o knihu odkazuji na nám všem známé vydavatelství FORTprint. J.H.F.


Vladimír Sýkora (11.4.2019 8:45)

Pozvání od kolegy Frančíka.
Sice ne v edici Pevnosti, ale FORTprint se i tak postaral.


Zdeněk Hanáček (20.4.2007 16:06)

Zdravím, chtěl bych se zde zeptat autorů knížky Plzeňská čára na rozporné data, které jsou v ní uvedeny.
1) v tabulce na str. 117 je napsáno zadání úseku D-31 29. 9. 1937, v popisu úseku na str. 133 je ale 27. 9. 1937. Co je tedy správně?
2) u úseku D-20 je údaj zadání úseku 14. 6. 1937 současně s předáním staveniště, též 14. 6. 1937. Není to chyba?
3) u úseku 172 je v hlavičce úseku datum zadání (na str. 228) 25. 6. 1938, o stranu dále ale 26. 6. 1938. Co je tedy správně?
Moc děkuji za odpověď a ujasnění těchto nesrovnalostí.


Josef Frančík (12.2.2007 10:47)

OK. To se nedá přehlédnout. Díky. Harry.


Vladimír Sýkora (11.2.2007 22:44)

Označení úseku Merklín v názvu článku již opraveno. Chyba nebyla na straně autorů. Sorry Harry.


Josef Frančík (9.2.2007 23:47)

Ahoj Tomáši, uveřejněný výkres v naší knize je složenina měření nebo dodatečných objevů na místě samém.
Pokud je mi známo, základ pro náš vý. bylo Vaše měření.
Druhé prováděl pro svoji knihu "Netypické objekty" I. Vondrovský. Tento vý. je v jeho knize na straně 54. A konečně náš výkres v Pl.čáře je na str. 219. Všechny postupné úpravy kreslil dle nás všech O. Gregar, ale přitom na místě samém nikdy nebyl. Vý. Jirkovo Fuchse jsem neviděl a pokud jej nezveřejní tak asi neuvidím. Dodávám že jeho vý. by za normální situace v naší knize byl. Protože úseky Rabštejn - Lubenec byly tehdy jeho pro účel bývalé redakce Pl.čáry. Takže se domnívám (nezaručeně) že údaje o rozdílu 230 cm jsou od něho. Dále - VSD obyčejně udávaly šikmost objektů podle rozdílu ve sklonu stropu. Z toho jsou údaje jak v cm tak údaje v %. Pokud jsem viděl při měření Vás při Vašich návštěvách Pl. č. měřili jste úrověň šikmosti dle podlah. Ahoj Harry.


Tomáš Svoboda (9.2.2007 22:26)

Honzo,
já jsem vždycky čekal na slibovaný výkres od Jirky Fuchse a nic.. Ten rozdíl 230 cm je teda odkud pokud? My jsme tehdy určitě neměřili rozdílné výšky střílen, jen rozdíl stropů (nebo podlah? - nevím už). Každopádně z mých asi deseti číslených údajů a několika fotek Olda nakreslil výkres, kde jistě hodně věcí jen domyslel, ale jinak by nebyl ani tento výkres na světě. Tak prosim Tě jakpak to je s těmi rozídly? Díkec..


Josef Frančík (9.2.2007 21:08)

Vážení kolegové,
po domluvě s admin. V. Sýkorou a na jeho návrh jsme s kolegou Jenčíkem souhlasili s tím, že bude na zdejších str. uveřejněn v Plzeňské čáře chybějící úsek E-25.

Byl zaslán kompletní chybějící text včetně označení příslušných původních příloh, ze kterých byla zaslána jen uveřejněná tabulka.
Ale na zdejších stránkách se uvádí náš příspěvek jako úsek
E 26 Merklín.
Za toto označení neneseme odpovědnost neb byl v E-mail poště zaslán správně označen jako E 25 Merklín. Jak vidno chyb se neuchrání nikdo.
J.H.F.


Vladimír Sýkora (1.2.2007 6:51)

Nenechali by se autořii (či autor?) přesvědčit, zda by tu nešťastnou kapitolku popisu úseku E-25 opublikovali zde na řopíkách?
Myslím, že by to bylo ku prospěchu všem!


Jan Lakosil (31.1.2007 22:43)

Ahoj Jardo, dík za další připomínky. Téhle problematice vůbec nerozumím, tak jsem si ji neodvážil "kontrolovat". Ozval se mi kolega Frančík, že o chybách vědí a pracují nezávisle na nás na jejich seznamu. Mně mezitím přišel další mail s postřehy ke knížce:

1. PČ str. 45 – obr.09-01 „LO“ vz. 36“ typ B a na str.46 půdorysy objektů „LO vz.36“ A a B. Zatímco z dobové fotografie vyplývá, že střílna objektu měla tři stupně, na nártu je jich nakresleno pět, ačkoliv se jedná o týž typ a úsek.

2. str.164: D20/35/A120š - 70 cm "podlaha jeho pravé střelecké místnosti netypicky klesá k týlové stěně"Jedná se o základní neznalost promítání průniku dvou a tří šikmých rovi. Vvzhledem k tomu, že boční stěna není kolmá ke stěně čelní jeví se v průniku se stropnicí objektu, jakoby klesala. Ve skutečnosti je strop i podlaha ve váze ve směru od čelní k týlové zdi, a klesá pouze ve směru odleva doprava /tj.v podélném směru/ Autor patrně mnoho šikmých objektů nenavštívil, protože stejné znaky nese každý šikmý objekt typu A.

3. PČ str 219 – Výkres 159/70a/a160 lomený – „přibetonované kameny“ a „rozdíl mezi osami střílen 198cm. Bez prověření převzato chybné proměření T.Svobody a kresby O.Gregara. Kameny na stropnici nejsou přibetonované, ale vyskládané. Rozdíl os střílen není 198 cm, ale 230 cm. Pravá střílna je položena výše o 30 cm nad podlahou, zbývající 2 cm je chyba měření. Po několikanásobném proměření byl výsledkem rozdíl 230 cm. Na kresbě je též zachycen nesprávně podélný řez objektem – Strop objektu a boční ucho na levé straně, neklesají pod stejným úhlem! Není mi jasné, proč byly použity cihly proti erozi, když v okolí je spousta kamení? Zmíněna je „úprava šikmé podlahy pro střelce z kulometu“, pro doplnění – tato úprava byla až dodatečná, vysekána v betonu podlahy.


Jaroslav Beneš (31.1.2007 20:48)

Ahoj Lakouši, ta tvoje jakási recenza na Plzeň je dost dobrá a zajímavá. Já bych jen doplnil to, co mě nejvíc zaujalo a ty to neuvádíš - nesouvisí totiž bezprostředně s opevněním. Jedná se buď o špatné vysvětlení, nebo nepochopení systému ZH: - na straně 298 je popleten systém ZH - zajištění hranic. V systému zajištění hranic se přeci rozlišovala následující období: „stálá opatření“, „O - ostraha hranic“ a „K - kryt hranic“. - na straně 338 dole se píše, 22. září byl vyhlášen kryt hranic, což není pravda, byla vyhlášena jen ostraha - jak je ostatně naznačeno na stejné straně nahoře No, kdybych chtěl být šťoura, našlo by se pár věcí v kapitolách o SOS a zvláštních zařízeních na komunikacích. Ale to bych hnidopišil :-) Jinak mi ta kniha přinesla ohromné množství nových informací a ze sví zkušenosti vím, že nelze udělat knihu, kde by nebyly chyby. Kniha se mi vcelku líbí, vybrané pasáže jsme si četl 2x, neb mě opravdu zaujaly.


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)