[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 34.232.62.64 () [ Přihlásit ]

Řopíky na Liberecku

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Řopíky na Liberecku

Jan Stejskal (30.8.2007 21:21)

Dobrý večer všem ve spolek, byl jsem kolegou Jardou Benešem upozorněn na téma této diskuze a jako 50% autor brožury Drama 38, která tu byla několikrát zmíněna, také přispěju svojí troškou do mlejna: Je nade vší pochybnost, že ta ohromná díra těsně v předpolí objektu K-2/48 není výkop pro srub S-6, protože ten měl stát opravdu v podstatě přesně na několik desítek metrů severněji vzdálené kótě 488. Mapy, které vytvořilo ŽSV VII a jsou datované mezi dubnem a červnem 1938, a které jsem osobně důkladně ve Voj. ústředním archivu prohlížel, to prokazují zcela jasně. Zároveň obsáhlé souhrnné hlášení samotného velitele ŽSV VII mjr. Miloty o činnosti jeho ŽSV a ukončení této činnosti v říjnu 1938 bych bez obav považoval za nejspolehlivější svědectví. Výslovně v něm uvádí, že se pracovalo pouze v podúseku 1./VII, tedy v prostoru Polubný - Kotel.

Tolik asi na adresu pana Tlacha. Ostatně není jediný, kdo podléhá falešným nadějím, že i u Liberce máme pozůstatky výstavby TO. Ovšem kritický rozum především. Především přeci chceme být odpovědnými badateli, a pak snad možná i snílci...
J. Stejskal


Libor Martinů (28.8.2007 17:32)

Jak vidíš, Jardo, tak mýty mají hluboké kořeny. Tenhle lom byl dříve často diskutován, naproti tomu ještě nikdo "neobjevil" daleko výraznější jámu před silnicí před K-2/59-60. Vzhledem připomíná výkop nejvíc ze všech děr, které v širokém okolí znám. Taky jámy vpravo u K-2/62 je zcela opomíjena! A loni někdo začal rekonstruovat výkop Li-H-S-3 na kraji Andělské hory před K-3/42 :-).
Pokud se týká průseků, tak si nemohu nic výraznějšího v bedřichovském lese vybavit. Spojovací i střelecké okopy tu jsou pěkné, ale na průseky bych se šel raději podívat na K-3 mezi objekty č.21-40, kde jsou patrné i na leteckých snímcích. Jestli se mýlím, opravte mne a rád se půjdu podívat, protože jsem to přehlédl.
Nakonec si nemohu odpustit reakci na výroky p.Tlacha. Pokud takto razantně odsuzujete spoluatora knihy, na kterou se odvoláváte, a dalších, které mají vztah k blízkému okolí (Liběchovická příčka,Lužické hory, hraničáři pod Luží atd.) do role kabinetního neználka, nesvědčí to příliš o Vaší znalosti dané problematiky. Tato diskuze by se měla věnovat věcným problémům a nikoli sklouzávat do roviny téměř osobního osočování.


Jaroslav Beneš (27.8.2007 17:46)

Přesně tak Ivo. Jako začínající zájemce o naše opevnění jsem se před lety o výkopy TO v okolí Andělské hory taky docela dost zajímal, ale dneska jsem si již myslel, že mýtus o provedení výkopů pro těžké objekty zde je již vyvrácen.

ale nechme se překvapit, opravdu - a to myslím vážně - by mne zajímalo, na které straně v Drama ´38 se o provedení výkopů zde píše a ve kterých knihách jsou obrázky těch výkopů.


Ivo Vondrovský (27.8.2007 11:01)

Nebydlím v Praze, ale asi 25 km vzdušnou čarou od Chrastavy, tak se snad mohu do diskuse zapojit.
Linie LO, konkrétně úsek K-2 s objekty č. 48 a 244, prochází napříč sedlem přibližně uprostřed mezi k. 496 Ovčí hora (na některých mapách uváděna jako Ovčí vrch) a asi 400 m na severo-severo-západ vzdálenou bezejmennou kótou 488. Srub Li-H-S 6 byl projektován na západním okraji k. 488. Opuštěný lom leží asi 150 m jihozápadně od této kóty, před LO K-3/47. Navazující srub Li-H-S 7 byl projektován až v dolní třetině západního svahu, nad osadou Andělská Hora, přibližně před LO č. 44. Už z tohoto místopisu vyplývá, že štěrkový lom leží mezi trasou TO a LO, nemá tedy s opevněním nic společného. Dalším argumentem je už zmíněná skutečnost, že stavba TO nebyla v okolí Chrastavy vůbec zadána.
V okolí Andělské Hory je vícero nejrůznějších důlních děl, protože se zde kdysi těžila železná ruda. Hodně údajů k tomu je v Severočeském muzeu v Liberci.


Zdeněk Hanáček (27.8.2007 9:53)

Nedá mi, abych nepřispěl troškou do mlýna. Datum zadání úseku 3./VII. Chrastava proběhlo 13. 9. 1938! f. Nekvasil z Prahy ovšem zadání prací už ani nebylo odesláno! natožpak, aby za 3 týdny do Mnichova stihla někde na Ovčí hoře kompletní výkop pro TO. A dále při výstavbě by byly jistě preferovány nejdříve sruby v údolí.


Jaroslav Beneš (27.8.2007 7:32)

Libore, já tu díru znám taky a ať je ta díry původně po čemkoli, výkop pro těžký objekt to není.


Jaroslav Beneš (27.8.2007 7:28)

Drama ´38 je dost dobrá kniha, jeden z autorů je můj kamarád.
Na které straně se prosím tě píše, že na Ovčí hoře je výkop pro TO? :-)
Rád si to přečtu.


Libor Martinů (27.8.2007 6:30)

Jestli na Ovčí hoře byl výkop pro TO, tak ho později museli používat jako lom,protože to dnes nemá žádný charakteristický prvek výkopu pro TO.Takhle bych si představoval výkop pro IDS. Pdle Lexikonu tvrzí,str.220, nebyly stavební práce zahájeny. jinak jsem z Liberce, takže tohle je pro mne nejbližší "beton".


Petr Tlach (27.8.2007 0:24)

Jaroslav Beneš:
Ještě k těm kulometům, napsal jsem,že byla vybavena kulomety, ne, že byla vybavena jen!!!


Petr Tlach (27.8.2007 0:19)

PS: jedná se o výkop objektu Li-H-S6.


Petr Tlach (27.8.2007 0:17)

Jaroslav Beneš:
Kniha má název "Drama 38". Knihy, které by se přesně věnovali úseku na rozhraní Jizerských a Lužických hor nevyšly.Linie LO zde byla plně dokončena a vybavena k 30.9.1938.
Pokud jde o ten výkop, tak je to pěkná díra. Už můj otec o tom výkopu věděl, a to i němci co tu byleli o tom říkali. Jeden čas v tom výkopu měli junáci i schůze. Výkop najdeš severně od objektu č.48 v úseku K-2.


Jaroslav Beneš (26.8.2007 19:20)

nač ten rozčílený tón :-)

"Ostatně, kde tedy bydlíte, že se semnou hádáte? někde v Praze a čtete své zápisky či knížky jiných??"

znamená to tedy, že když budu bydlet v Praze, hádat se nesmím, když budu bydlet někde jinde, hádat se smím? Má to logiku? Jinak, abych Vás uklidnil, z Prahy nejsem :-)

Zpět ale k faktům a Vašemu příspěvku - nějak se přesně neorientuji, nechme teď stranou LO a věnujme se TO, ať se to neplete.
Napište mi tedy prosím, ve kterých knihách a kde je napsáno, že práce na TO na Ovčí hoře byly zahájeny a kde jsou otištěny fotografie výkopů. Eventuelně, odkazy na archivní materiály.
Děkuji :-)


Petr Tlach (26.8.2007 13:31)

Výkop pro těžké opevnění tu je. Celkem na úzavěru Bedřichovky měly vyrůst dva pěchotní sruby. Na úzávěru Mníšek taky dva. Existuje na to dokonce publikace, ve které je vše popsané a zakreslené, je to publikace, ktrá vyšla zde, je tam napsané i vybavení bunkrů. Já tu navíc bydlím hezky dlouho a informací sbírám až, až.
Fotografie můžete nálezt i v publikace \"Ukradené pevnosti\", já je mám z knih o Chrastavě, a to některé i z knihy, kterou vydali před mnoha lety sudetětí němci, takže se k tomuto úseku přímo vztahují - K2 Chrastava. Tento úsek měl být pravým křídlem obrany, jsou tu zesílené Lo vz.37 a dle dobových zpráv byly vybaveny tžkýi kulomety. Ovčí hora v té době nebyla zase tak zastlá vegetací jako doposud.
PS: Výkop tam opravdu je, tedy zbytek.. Ostatně, kde tedy bydlíte, že se semnou hádáte? někde v Praze a čtete své zápisky či knížky jiných??


Josef Frančík (11.8.2007 15:02)

Zmiňované průchodky pro kabel je též možné porovnat s uveřejněným výkresem v knize Plzeňská čára svazek 28 na str. 99. Zde je též i způsob průchodek pro zemní kabel.


Jaroslav Beneš (9.8.2007 15:55)

průchodka-trubka na této fotce
http://forum.ropiky.net/thumbs/1185734963.jpg

je pro kabel, stejně tak, jako na fotce následující.

Dobovky Petra Tlacha jsou z Liberecka - Chrastava, Machnín a tak.


Kopič Zdeněk (9.8.2007 15:14)

Pro Petra T. Ahoj. Fotky které jsi vložil se vztahují k Libereckému úseku?A co "průchodky" patrné na mé druhé fotce-jsou pro kabel?


Jaroslav Beneš (9.8.2007 14:39)

na Ovčí hoře není žádný výkop pro pěchotní srub, zde se TO nezačalo nikdy stavět.

kde bereš jistotu o vyzbrojení linie řopíků jen Tk?


Petr Tlach (9.8.2007 7:24)

Pro příště spíše doporučuji jít do Bedřichovského lesa, tam jsou průseky patrnější, v roce 1938 na Ovčí hoře lesy nebyla v takové rozsahu. Na vrcholu najdete i výkon pro pěchotní srub. Linie byla k 30.9.1938 plně vybavena, a to těžkými kulomety.


Kopič Zdeněk (29.7.2007 20:46)

Pozdrav všem chlapcům od řopíků z dovolené na Liberecku.Vkládám pár fotek z výpravy v úseku pod Ovčí horou u Chrastavy.Fotky se nejspíš už někde v databazi pohybují ale neva.Pro připomenutí.Dodnes viditelný průsek i se sníženim terénu.Vsazené trubičky jako průchodky(na kabel od telefonu?).Nádherně vykloněná střílna.Jen škoda že jsem nevyfotil dodnes zachovanou ohořelou výdřevu v několika objektech.Užijte si dovolenou tak skvěle jako já.Jak? No přece na řopíkách :-)


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)