[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 34.232.62.64 () [ Přihlásit ]

Lícování střílen s vnitřním bedněním

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Lícování střílen s vnitřním bedněním

Josef Frančík (14.9.2007 19:51)

Zmíněný výkres byla příloha k instrukci pro VSD. Jednalo se o Čj.36309 z 10.9.1937 - dále částečný opis a zkrácené věty:
Věc : přílohu k výnosu čj. 17.700 Taj. hl. št. 1936 - vydání.
3 přílohy.
I.-Výnosem čj.28576 II. odst. nař. osaz. rám stř. tak aby lícoval s vnitř. bedň. v dúsledku toho u vnitř. líce vznikne odstupek 33mm. Změna nebude provedena ve stav. plánech. Provádějí přímo VSD při stavbě.
II.- týká se vchod.stř.
III.- Vydáním příl. č. 27 k témuž výn. pozbyla platn. př. č. 8 kterou komis. spalte.
IV.- týká se osaz. špalíku uvnitř nad stř.
Vel.I. sb. došlo 20.IX.37.
To znamená že teprve po této době byly uvědomeny VSD. Stavební realizace tedy probíhala s jistým zpožděním dané tím kdy se nařízení dostalo do rukou VSD a pak ještě jak byly Lo rozestavěny.


Zdeněk Hanáček (10.9.2007 19:43)

Hmm nevím, jestli mám brát jako den nařízení 26. 6. 1937.... Z knížky cituji: "...změna počtu periskopů přijatá 26. června 1937, ve které je ZNÁZORNĚNA i změna v posunutí střílny o 10 cm od čelní zdi a 3,3 cm do vnitřku objektu."
Na konci knížky v kapitole 29 - Přehled nařízení - to již vůbec není zmíněno, ačkoliv se jedná o docela zajímavou úpravu.


Petr Kozel (10.9.2007 14:09)

Otevřete kolego plzeňskou čáru a tam to , alespoń myslím, je...


Zdeněk Hanáček (10.9.2007 11:28)

Ví někdo povolanější, kdy bylo nařízeno, že střílny mají lícovat s vnitřním bedněním (33 mm) a ne s vnější stěnou?


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)