[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 34.204.174.110 () [ Přihlásit ]

to je k breku

Diskusní fórum > Obecná diskuse > to je k breku

hraničář (18.5.2011 8:07)

jen krátkou odbočkou se vrátím k Lehkému tanku vz. 35 a jeho novým barvám.

něco více zpráv ze včerejšího dne: http://www.vhu.cz/cs/novinky/599

foto: vhu.cz


Luboš Melichar (15.5.2011 0:43)

Začátečníku já přísahal věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa a pak jsem na cvičení podepisoval novou přísahu ČSFR. Jen Česká republika o mě neměla zájem, tak nevím co mám dělat v případě napadení ČR.


Jiří Kaštil - začátečník (14.5.2011 8:40)

Pomóóc!!! Hraničář nas chce zabít !!! ...........pro Luboše M. : Ja vojak česko-slovenskej armády, vedomý si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostne vyhlasujem, že budem verný Č.eskej a S.lovenskej F.ederatívnej R.republike. Budem vojakom statočným a disciplinovaným a budem...atd. Na ochranu slobody a nezávislosti Č. a S. F.ederatívnej R.epubliky, som pripravený nasadit i svoj život... TAK PRISAHÁM !!! Luboši, nesahej mi na ČSFR...i když už ji odvál čas a zejména mocenské ambice některých lidí na obou stranách řeky Moravy..."PRÍSAHAL SOM IBA RAZ !!! :-)


hraničář (13.5.2011 17:21)

stačí chvíle... jen krátce, protože většina již byla řečena. Lehké opevnění starého i nového typu, tlumok starého vzoru, Horka, houfnice EC vz. 38, Hraničářský pluk 6 (čti šestý) a množství dalších nejsou "zbytečnou bouří ve sklenici vody".

Je to jen o přijetí nových poznatků a jejich interpretaci.


Jan Lakosil (13.5.2011 14:22)

Jistě, označení řopík nebylo oficiální a používalo se prokazatelně jen v rámci interních dokumentů na ŘOP. VSD vždy vykazovalo objekty a ne řopíky. Ale důležité je, že se slovo řopík objevilo již v roce 1937, zatímco vzor 36 a vzor 37 se objevuje prokazatelně až v polovině 50. let a pojem řopík lze považovat za dobový. Pokud jde o označování LO v nové knize - máme zkušenosti, že se najde vždy nějaký rýpal, který se šťourá v knize tak dlouho, než najde nějakou chybu. Museli jsme se tedy rozhodnout, které zlo zvolíme a nakonec jsme udělali kompromis. Nicméně nikdo nikomu ani teď nebrání v používání označování, které se mu více líbí. Asi nemá smysl to dále rozebírat...


Luboš Melichar (13.5.2011 13:58)

No a k tomu řopík na výkresech - Honzo jsi projektant a víš stejně dobře jako já, jak se píše na výkresy. Název si vymyslí konstruktér nebo projektant tak aby to bylo co nejkratší. Dneska když projektujeme na počítačích je to jedno, ale tehdy psali tuší na pauzák a každé písmenko navíc znamenalo další práci a možnost chyby nebo rozmáznutí tuše. Osobně jsem pár let na prkně kreslil, tak vím o čem mluvím.


Luboš Melichar (13.5.2011 13:52)

Já taky nikoho k ničemu nenutím, jen jsem si tu dovolil trošku rýpnout a výsledkem je docela slušná diskuze k označování LO, která ukázala, že většina diskutujícícm má radši to označení vz.
PS. ČSFR mi nikdy k srdci nepřirostla, příliš mi to připomínalo snahy z období II republiky a název Česko-Slovenská republika. Vždycky jsem se cítil jako Čechoslovák a teprve tyhle tahanice kolem pomlčky a ČSFR ze me udělali Čecha. I když samozřejmě proti Slovákům nic nemám a Slovensko je mi hrozně sympatická země (mám tam kamarády i příbuzné) -na společný stát prostě nemůžu zapomenout. A to si piš, že mi to ČSFR dost vadilo, možná víc než to ČSSR. Představoval, jsem si spíš, že to jedno S smáznou a vrátíme se k původnímu ČSR


Miroslav Srb (13.5.2011 10:25)

Tak nevím, ale vždy jsem si myslel, že je-li něco vedeno pod vzorovým označením, je to důkaz jeho zavedení do výzbroje či výstroje armády ČSR. V případě staveb lehkého opevnění je to ovšem konstatování velice zajímavé a proto jsem na toto téma zavedl diskusi na foru.cz a pokud se nepletu, snaha byla i zde. Navíc lze předpokládat, že můžeme hovořit o typizované stavbě. A lze to v případě těchto staveb říci beze zbytku? Jinak jsem v zásadě ve shodě s tvrzením, že označení vz. 36 a 37 se bude používat i nadále. Já s tím osobně nemám problém. Podobně jako u např. stěnového periskopu, kde by se mělo používat spíše příkopový. Ale to je již jiná kapitola.


Jan Lakosil (13.5.2011 10:18)

Luboši, já jsem kdysi strávil několik hodin prohledáváním dokumentů z roku 1936 a hledáním označení. Objekty vz. 36 jsou tam označovány jako hnízda, kulometné stanoviště či objekty typu A, B nebo C. Správné by asi bylo psát objekt lehkého opevnění typ A, B nebo C. Aby se to v roce 1937 nepletlo, tak je označovali jako objekty starého typu. To nelibé spojení "starého typu" bylo nakonec i oficiálně zavedeno do označení královopolské lafety. Jinak slovo řopík se běžně užívalo na ŘOP, v rozpiskách výkresů se s tímto lze často setkat (např. větrání řopíků). Nikdo samozřejmě nikoho nenutí vzdát se používán vzorového označení LO, ale pokud máme přistoupit zodpovědně k přípravě publikací, nesmíme tento fakt opominout. Nakonec Československo za dobu své existence několikrát změnilo název, třeba ze socialistické na federativní a také jsi se rozčiloval nad tím, že jsi byl zvyklý psát ČSSR a najednou bylo ČSFR? :-)


Luděk Tondr (13.5.2011 9:39)

Hraničáře na vás! :-))


Luboš Melichar (12.5.2011 23:28)

Honzo budu ti oponovat, těžko v roce 1936 někdo označil novinku naší armády pojmem opevnění starého typu. To pokulhává úplně stejně jako nesprávné označení vz.36.
Stejně jako řopík nebude asi úplně oficiální označování používané v oficiálních dokumentech. Ovšem netvrdím, že ho nemohl nějaký VSD použít v hlášení. Problém je, že nikdo neví jak se objekty skutečně správně označit. Proto mě vadí ten boj proti vzorům. To je stejný jako Hůrka a Horka. Zbytečná bouře ve sklenici vody.


Jan Voral (12.5.2011 21:45)

Zavedl jsem k betonovému oplocení naší československé zahrádky jednoho chlapa a začal jsem mu motat hlavu rúznými označeními od ŘOPíku přes lehké opevnění starého typu k objektúm LO vz.37. Po chvíli naslouchání mne s klidem angličana blahosklonně zarazil řka : " Co rúží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně" . Nějakej Shakespeare, jestli račte znát... ?
Nechť je v publikacích uvedeno označení vz.36 a vz.37 s poznámkou, jak se opevnění označovalo v době vzniku. A je to !


Martin Černý (12.5.2011 21:08)

Pokud budu hodnotit ze svého pohledu "muzejníka", loni jsme se pokoušeli ve výkladu přejít na označení dle kolegů Hraničáře a Lakosila. Návštěvníci těžce nechápali o čem je řeč, dokonce se ti znalejší ptali: A tady se nestavěli pevnůstky vz.37 ?" Dle zkušeností z minulé sezóny jsem se proto letos rozhodl přejít zpět na osvěčený model vz. 36 a vz. 37. Nepopírám, že se jim tehdy tak neříkalo, nicméně pokud mě pamět neklame, píše se rok 2011, nikoliv 1938.


Jan Lakosil (12.5.2011 20:30)

Pokud jde o dobově správnou terminologii, s hraničářem jsme na srazu jasně dokázali, že pojem "vzor" pro stavbu LO v roce 1938 neexistoval a toto se začíná používat až po válce.
Pokud bychom chtěli označovat LO v souladu s dobovou terminologií, zřejmě by to mělo vypadat následovně:
konkrétní typ řopíku - např. lehký objekt typu A-160
LO vz. 37 - lehké opevnění nového typu
LO vz. 36 - lehké opevnění starého typu
konkrétní objekt vz. 36 - objekt z roku 1936 typu C

Zkrátka jakkoliv jinak, jen ne se vzorem.


Jan Lakosil (12.5.2011 20:23)

K tomu označení v knize: text Velké knihy o malých bunkrech vznikal již v devadesátých letech, tedy v době, kdy se nikdo nad vzorovým označením LO nezabýval. Když se konečně rozhodlo o vydání knihy, zvažovali jsme, zda má smysl přepisovat označení vzor na nový a starý typ, ale nakonec jsme to vzdali. Bylo potřeba dořešit hromady důležitějších věcí a na problematiku označování upozorňujeme na str. 10. V dodatečně doplňovaných textech jsme se pak vzorovémuu označování snažili vyhýbat a proto se v knize objevuje vícero variant tak, jak to Luboš dole vypisuje.


Luboš Melichar (12.5.2011 19:03)

Nemyslím, že můj přístup je zpátečnický, ale spíš realistický. Jedná se o krátké a jednoznačné označení objektu, kterému všichni rozumí. Nevím jestli na loňském srazu KVH Brno (nejsem členem klubu) byly prezentované nějaké závažné dokumenty, které přesně určily označení objektů LO, zde je nikdo neprezentovat. A pochybuju, že nějaké takové jednoznačné označení objektu (historicky správné) existuje. Ale rád se přesvědčím o opaku. Jestli je tedy nová kniha Velká kniha o malých bunkrech shrnutím znalostí o lehkém opevnění dopustili se autoři medvědí služby snaze o správném označování objektů. Schválně jsem porovnal popisky pod obrázky a náčrty (jen v části o LO z roku 1936) s následujícím výsledkem - objekt starého typu (6 stránek), vz.36 (34 stránek, často víckrát na jedné stránce), jiné označení (4 stránky)

PS. Prozřetelně jsem počkal se stavbou LT vz.35 na nově objevené skutečnosti abych ho nemusel přemalovávat


hraničář (9.5.2011 12:31)

a mne zas točí jak se mnozí "mermomocí (téměř až s fanatismem)" mnozí ty nesprávné prosazují. Ostatně, když lehce aktuálně odbočím - kdyby se tento zpátečnický přístup využil ku příkladu při rekonstrukci Lehkého tanku vz. 35, zcela jistě by (nejen) odstíny barev zřely zcela jinak. Ostatně již za několik dnů se jistě sami přesvědčíte o rozdílu mezi dosud tradovanou a znovunalezenou skutečností, které jsem shodou okolností mohl být přítomen. Lituji snad jen modelářů...


Jiří Kaštil - začátečník (5.5.2011 21:09)

...přesně tak Luboši. Moje řeč! V této "turbulentní" době, kdy jisté je jen to, že nic není jisté a jasné, měl člověk jen jedinou železnou...ba vpravdě železobetonovou jistotu. A to naši starou, dobrou, bunGrologickou terminologii. Snižovací šachta, stropnice, LO vz.37...například. Bohužel...i tuto jedinou životní jistotu, nám nyní chtějí sebrat.....


Luboš Melichar (5.5.2011 12:20)

No přikláním se k Ondřejovi ŘAPÍK a BUNGR jasně nejhorší

Ale trochu si nepomenu rýpnou. Taky mě docela točí, když termíny které se v bunkrologii používají roky a každý ví o co se jedná, se mermomocí (téměř až s fanatismem) musí měnit (sice možná do správného pojmu) - viz. např známá diskuze o vzorech


Ondřej Vonka (4.5.2011 8:43)

Jo jo, zajímavá otázka...
mě nejvíc štve když mi někdo tvrdí že je to "ŘAPÍK" a pak taky "BUNGR Z VÁLKY".. to uvnitř vřu :-))


Jiří Kaštil - začátečník (3.5.2011 21:06)

VÁLEČNÉ PEVNOSTI-PEVNOSTI II. SVĚTOVÉ VÁLKY atd. v souvislosti s čs. opevněním. OPEVNĚNÝ BUNKR - PEVNOSTNÍ OPEVNĚNÍ atd. myslím ani nemusím zmiňovat. Nemám rád, když se mřížovým či ocelovým dveřím v pěchotních srubech říká VRATA či v řopíku VRÁTKA a ventilátoru VĚTRÁK. Objektu AJ/N, tzn. zvonu pro lk na těžkém opevnění, když se říká STŘÍLNA , nebo GUĽOMETNÉ HNIEZDO VO VEŽI. Kulometu systému Schvarzlose - ŠVARCKA a řopíku - ŘAPÍK. Termín OBNOVILI BUNKR, mě také nenadchne. Dělostřelecká tvrz jako VELKÁ PEVNOST...nic moc. No je toho víc....na vše, si ani najednou nevzpomenu. Jak na tom jste vy? Souhlasíte v některých bodech se mnou? Nebo máte vlastní tipy na nesnesitelná slovíčka ???


Jiří Kaštil - začátečník (3.5.2011 20:47)

Před několika dny proběhla elektronickými i tištěnými médii jakási anketa o "nejdebilnější" používané slovo, či slovní spojení v naší mluvě. Mezi možnými adepty na tento titul, byla zmiňována slova jako: dovyprodukovat, těhule, mimísek, mocinky tě lovískuju, manža, přítelka....atd...atd..
A já se ptám...Znáte slova související s bunkrologií, která vám také lezou na nervy? Se kterými se neztotožňujete a jejichž interpreta byste nejraději něčím bacili ??? Mezi mé favority patří na tomto poli, patří tyto termíny: NADŠENCI VOJENSKÉ HISTORIE-HISTORIČTÍ NADŠENCI-VOJENŠTÍ NADŠENCI...či kterákoliv jiná obměna, tohoto navýsost nesmyslného slovního spojení, které má charakterizovat nadšence, kteří opravují bunkr. Dále to jsou....


Jan Ciglbauer (24.10.2007 9:45)

Neonacistům byl povolen pochod Židovskou čtvrtí v Praze v den výročí Křišťálové noci. Tak se mi zdá, že se vracíme o několik desetiletí zpět...


Martin Urbánek (25.9.2007 21:04)

Evropská unie s tím společného "jen" to, že nežijeme v rasově čistém "Česku" a pro Evropy bylo, v každé etapě jejího vývoje, charakteristické multietnické složení obyvatelstva a jeho vysoká migrace. Tudíž české pohraničí nikdy nebylo pouze německé a Čechy nikdy nebudou patřit jen Čechům, jak si to přejí někteří ultrapravicoví "... (hanlivé slovo)..." Jinak plně souhlasím s Tvým názorem.


Martin Černý (25.9.2007 7:42)

Martine, co s tímto má prosím tě co společného Evropská únie? Jinak co se týče odsunu, myslím si, že se shodneme, že se jedná především o historický fakt a logický výsledek druhé světové války. Tím samozřejmě nechci omlouvat tehdejší excesy RG, které jsou neomluvitelné stejně jako excesy Henleinovců v září 1938. Myslím si, ale že dnes víceméně nemáme právo soudit tehdejšá přestavitele. Oni se rozhodli v určité situaci na základě určité zkutečnosti a zkušenosti. V takovém prostředí nikdo z nás není aby to pochopil a mohl posoudit.


Zdeněk Roska (23.9.2007 23:24)

Tak tohle mě opravdu zajímá. Nevím odkud kdo jste, ale mám dojem, že pan Fuksa nějak tou poslední větou popřel ty předchozí nebo neznám dřívější souvislosti.
Jisté je, že za ty stovky let budovali historii českého pohraničí Němci. Je mi dnes k smíchu, když mi v televizi říkají, že Karlovarské oplatky jsou české dědictví. Tragédii vahnání němců z pohraničí (protože Sudety jsou u Opavy) si pořád pokouším obhájit tím, že si prostě vsadili na špatnou kartu. Kolik českých šmejdů si ale dodnes pěstujeme i v parlamentu, zatímco jsme vyhnali desítky tisíc slušných (jen stejně režimem zblblých jako byli třeba naši rodiče) němců. Jen tím bylo zmrzačeno velmi rozlehlé území Čech a Moravy...


Ivo Vondrovský (23.9.2007 21:54)

Teď jsem se vrátil z dvoutýdenního pobytu na jakési výstavě v Německu. Právě v této době se objevily nové dokumentární fotografie příslušníků SS z Osvětimi. Byl jsem překvapen, jak velkou pozornost jim věnovaly německé noviny – výrazné titulky a velké fotografie na přední straně. Komentáře velmi ostře odsuzovaly tehdejší dobu.
Pevně věřím, že pokud se někdy objeví fotografie podobných zvěrstev, páchaných třeba Čechy, tak že zaujmeme stejně objektivní postoj.


Pavel Jonáš. (23.9.2007 9:26)

Zdravím. Tedy přečetl jsem si to několikrát a uniká mi, co to jako mělo být. To je reakce na něco? A ten sloh...Přeji při psaní příspěvků pevnější ruku a připomenutí si Pravidel českého pravopisu. Nic ve zlém. Přeji hezký den.


Martin Urbánek (22.9.2007 12:29)

Domnívám se, že to sem nepatří. Navíc, když oba aktéři "rozhovoru" nejsou v hodnocení historie nestranní a oba nepochopili, že ČR je v Evropské unii ...


ivan fuksa (21.9.2007 21:52)

tak kuli tomu at yvdíme jak mladá generace nahlíží na tehdejší dobu jo byl střízlivej je mu 15


Jaroslav Beneš (21.9.2007 21:08)

o čem to tu je? Byl autor při psaní střízliv?


ivan fuksa (21.9.2007 19:43)

tak tohle si myslí o sudetech jeden maldí kluk Jaká klika?Ty jsi z Prahy takže asi nechápeš že němci dosídlili a vybudovali celé české pohraničí!!!Němci si žili v Sudetech a Češi v Čechách!!Jak tak koukám tak nedokážeš ohodnotit práci předešlých (německých) generací!!Je mi líto že tu alespoň polovina nazůstala!Jen se mrkni jak to vypadá v pohraničí=kraje bez života,průmyslu a lidí!!!To co zde ještě před 60 lety tvořili němci je te´d zcela pryč!!a nenávratně.To co v pohraničí tvořili desítky let německé generace poklení dokázali někteří "zbabralí,bezautorativní "dosídlenci (kteří byli za války zalezlí doma) zcela zničit.Dokázali až do základů vypálit domky,chalupy,vesnice,města i městečka!!!Zde je příklad jak si lidé neváží toho co dostali a "ZADARMO"!!!!!!!!! PS: já mu napsal kdyby se tu chtěli němci znova usídlit budu mezi prvníma kterej bude proti a půjde je vykopat pryč


Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)