[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 34.232.62.64 () [ Přihlásit ]

Střílny u l.o. vz.36

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Střílny u l.o. vz.36

Josef Frančík (18.11.2007 14:08)

Dále (k příspěvku 13:34) - u zničených Lo kde se zachovalo něco zdiva by bylo velmi žádoucí provést průzkum počtu vrstev železných výztuh a jejich umístění v profilu zdi. Dále pak počet prutů a průměr příslušných želez vystupujících v lomu zničeného zdiva. Důvodem je stavební změna přijatá v průběhu výstavby, a tím i lišící se údaje v dříve vydané literatruře o celkové váze použitých výztuh u tohoto typu. Vše napsané u těchto 3 příspěvků se týká typu LO stavěných pod dohledem VZŽV, takto podřízeného orgánu ZVV Praha.
U ZVV Brno je stavební situace naprosto odlišná. Tamní VZŽV postupovalo, jak se zdá z realizovaných stavebních řešení, samostatně. Zdejší případně přijímané změny nejsou dosud publikovány a stejně tak i důvody vedoucí nakonec k této velmi se lišící konstrukci LO v literatuře zatím označované též jako vz. 1936. Stejně tak není dosu známý podíl této konstrukce na důvodech vedoucí nakonec ke vzniku nového vz. LO v r. 1937.


Josef Frančík (18.11.2007 13:34)

Současně (k příspěvku 13:20) se sledovaly i další podrobnosti k LO 1936 u celé Pl.č., mj. především otvory v týlové stěně a tvar výklenků pod střílnami. Dále umístění čepu pro fixaci okenice ve střílně. Viz str. 52 a 54 v knize.
Ještě i tvar a provedení vsakovacích jam na koncích trativodů před Lo. V knize jsou popsány jen vsakovací jámy provedené z betonového zdiva.
V zásadě si dovoluji vyjádřit názor, že při své relativní stavební jednoduchosti LO 1936 nebyl dosud proveden systematický stavební průzkum tohoto typu LO. Zejména v provedení základové desky s její obrubou. Tj. část v půdorysu přečnívající svislé zdivo. Tato část byla dle několika nahodile nalezených dokumentů v průběhu výstavby tohoto typu LO u ZVV Praha změněna. A to především zrušením obruby u týlové (zadní) zdi.


Josef Frančík (18.11.2007 13:20)

V případě Plzeňské čáry se měření střílen u 36 dělalo. Příslušnou databázi těchto údajů u zachovaných objektů mají kolegové V. Bednár ze Stříbra (nemá dosud internetové připojení) a kol. J. Poljak z Kladrub.
Část těchto informací je ve stručné podobě zveřejněna v knize Plzeňská čára, takto ve formě poznámek v příslušných tabulkách stavebních úseků VIIa + b.
U zničených Lo, z nichž u cca 2 - 3 se zachovalo něco zdiva nebylo měřeno. LO z úseků VIIIa + VIIIb je valnou většinou zničeno a u zbylých zachovaných objektů si nejsem jist, bez dotazu u výše jmenovaných, zda bylo měření provedeno. Za pozornost stojí i výkres Lo z knihy Pl.č. na str. 29, kde je specielní stavební řešení střílen dle taktické potřeby v místě. Jedná se současně o atypický Lo z úseku VIIa č. 27 typu "C".


Petr Palec (26.10.2007 9:36)

Střílny u třicetšestek jsou asi trochu problém, protože co kus to originál, to by se mohlo měřit úplně všechno, k tomu je ale potřeba patřičné vybavení. Navíc bez lafetace se bude měřit co? Jsou vůbec takovéhle detaily přínosem? Pak by ale musela vzniknout metodika měření a karta objektu by se notně změnila. Jde o to, zda panuje obecná poptávka po takovýchto detailech.


Pavel Holzknecht (25.10.2007 16:54)

Podchycuje někdo při průzkumech l.o. vz.36 rozměry střílen, kvůli určení elevace a deprese. Pokud ano bylo by vhodné tento údaj vkládat do databáze k jednotlivým objektům.


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)