[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 34.204.174.110 () [ Přihlásit ]

Umíř-Bratislava

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Umíř-Bratislava

Ján Labák (22.10.2016 22:00)

Žádný Umíř - Bratislava ale severní hranice opět vydala jeden ze svých pokladů :-)


Jiří Hrabák (27.8.2014 11:39)

Koncem minulého týdne jsem se toulal po okolí Slavonic a v jednom ze ,,zapomenutých" objektů LO z roku 1937, jehož hledáním jsem strávil delší dobu, na mě čekalo malé bunkrácké překvapení v podobě několikrát níže zmíněného zámku MUDROCH. Je to moje premiérové setkání s tímto zámkem, tak mi to nedá, abych se nepodělil. Výrobní číslo asi ?60558? (předpokládám, že jedno z čísel bylo nečitelné, nevím však, zdali na začátku či na konci), bylo to dost špatně čitelné.


Petr Hanousek (5.6.2013 19:26)

Teda po tobě číst články,to je požitek:-)
Fakt super,palce nahoru:-)


Jiří Kaštil - začátečník (25.5.2013 9:27)

Přátelé.. Po úspěšně absolvovaných dubnových manévrech na plzeňské čáře v akci "Umíř", přišla květnová expedice do "České Kanady". Téměř týdenní putování na trase Peršlák - Nový Vojířov - Nová Bystřice - Landštejn - Slavonice bylo kouzelné. I počasí relativně přálo a my jsme tak mohli po mnohadenním živoření v lese, vítězně stanout u výčepu hospůdky na Slavonickém náměstí.....


Jiří Kaštil - začátečník (23.4.2013 17:06)

Teď já! ....Vejletíček I.třídy, prostě klasa ze všech klas, začal jednou takhle z rána, když jsem šel ze Štipoklas. Kampak kroky bunkrologa asi nejdřív zamíří? Tušíte to chlapi správně, ...po linii k Umíři! V temném lese začlo krápat, mě to ale vůbec "neva". Do řopíku jsem se schoval, ...ejhle sklíčka k lampě MEVA! Ležely si na podlaze, pod kostmi nebohé zvěře. Pietně jsem je tam vyzved, pak za sebou zavřel dveře. Umíř, víska malebná je, vyhlíží však krapet suše. Kaple, bunkr a tři sklepy, nikde vůkol živá duše. Atmosféra bratři milí, ta by se tam dala krájet. Co bych vám tu ale básnil, musíte tam sami zajet. Z prachu, suti toho bunkru, co tam stojí v prvním sledu. Vzal jsem si jen dvě drobnosti, už to jinak nedovedu. Jsou to dráty pokřivené, na konci maj velká oka. K zajištění periskopů ...spravil jsem je, už jsou O.K. Pojďme dále směr se mění, zase přímo nazpátky: Štipoklasy, Pláň a Krsov, k tomu místní památky. Tyto obce, ale ouha, s prominutím jsou to díry. A občanská vybavenost? V ní jsem našel velké škvíry. Že tam nemaj "shopping centra", to je ještě v pohodě. Nelze ale spočinouti vůbec v žádné hospodě! Co se týče téhle stránky, kraj mi nepad do oka. Napít se tak můžu leda z Úterského potoka. To byl totiž konec cesty, nejzazšího postupu. Ty dvě "déčka" blízko sebe, tam na konci sešupu. Jinak je tam ale krásně, kdo tam byl, tak ten to zná. Nebudu to natahovat, tímto končí zpráva má....


Jiří Hrabák (15.4.2013 19:41)

Pěkné počtení. Díky.


Jiří Kaštil - začátečník (12.4.2013 17:09)

...vyčerpávající. Super!


Josef Frančík (12.4.2013 15:42)

Dodatek k Lo č. 31 A 160.
Výkop Lo společně s Lo č. 51 22.11.37. Průměrná hloubka výkopu 0,85m. Humus celkem 3,144 m3, zemina celkem 23,60 m3, pro předlohu celkem 4,7 m3. Betonáž 15.11.37, odšalování 27.11.37 stav dobrý. K oběktu pak jsou stejné poznámky jako k Lo č. 51, viz článek příspěvku níže.
Závěr stavby úseku byl docela zajímavý, protože teprve 4 ledna 38 byly odšalovány obj. v pořadí zápisu 39,38,37,36,35.
Tedy již firmou Hieke, protože ta převzala práci na staveništi úseku 27.12.1937. A stejná firma odeslala zkušební kostky za firmu Švarc do Prahy až 21. ledna 1938 !!!
Kontroly ze strany VŽV I. sb. a velitelství I. sb. zde byly velmi časté. Objekt nebyl ničen ze stejných důvodů jako Lo č. 51.


Josef Frančík (12.4.2013 15:24)

Dodatek k Lo č. 51 A 140.
Výkop pro Lo provden dne 22.11.1937, tedy cca 4 měsíce po zadání stavby úseku. Průměrná hloubka 0,85m, odkop humusu 10 cm = 3,40 m3, zeminy zbývající hloubky 0,75m o celkem 25,50 m3, k tomu výkop pro kamennou předlohu o průměrné hloubce 0,60m a celkem 3,69 m3. Výkop na zahradní ploše Umíře. Betonáž 19.11.1937, odšalování Lo č. 50 a 51 stav dobrý. 2.12.1937. 3.12.37 zjištěno nesprávné provádění izolačních omítek a částečně zmrzlá. Nařízena náprava. Po tomto datu nastává málo přehledný stav v zápisech z důvodů úpadku firmy H.Švarc a následným převzetí staveniště úseku již vybetonovaným ale z části bez zabetonování výdušných rour, skluzů a dveří. Tyo práce prováděla již firma Hieke, a stavební deník s popisem prováděných praví touto firmou nebyl zatím nalezen. Práce s osazením zbývajících rour a dveří byly ale účtovány. Vzhledem k tomu že ostatní sousední objekty byly zničeny až do úrovně betonové drtě, neb ylo možné zjistit zda byly zmíněné práce opravdu provedeny.
J.H.F.


Josef Frančík (12.4.2013 14:31)

S pozdravením dodávám jen drobnost.
Oba objekty LO na Umíři byly opravdu reaktivovány, ovšem jen v v první fázi, tím je míněno to že pouze výbavou vnitřku. Zához týlový nebyl nikdy proveden. Na prvosledovém objektu bylo provedeno barevné maskování "salamandr" pravděpodobně pryskyřičnou barvou. Domnívám se, že tou barvou (všechny odstíny maskovávní) které byly zkoušeny na tělesu Slapské přehrady.
Výbava vnitřku byla poměrně dlouho na místě u obou objetů v úplnosti do cca r.1990. Pak prvosledový objekt začal být navštěvován poněkud více, protože je více vidět z probíhající cesty kolem kapličky.
Druhosledový objekt je ale poněkud zajímavější tím, že až do dnes má patrnou kolaudační závadu z r. 1938. Tady z důvodů dodělávek firmou Vilibald Hieke nebylo provedeno zabetonování S roury výduchu v levé kasematě. A to je zajímavé, protože do prostého sestupného otvoru pouze v betonu byla instalována roura lapače zplodin bez utěsnění.
A protože tento objekt byl více zaroslý včetně záhozu čelní stěny, nebyl vidět z lesní cesty. Proto tam vydržela skoro kompletní poválečná výbava až do cca r. 2004.
Mimo to, Umíř byl osídlen dosídlenci i po r. 1945 až do cca r. 1956-8. To musím později upřesnit. Katastrem přináleží k obci Krsy. V údolí mezi Umířem a bývalou sklárnou u Plachtína je dělítkem mezi bývalým okresem Kralovice a okr. Teplá. Přesněji mezi soudními okrsky Manětín a Bezdružice. Celý prostor v okolí Umíře připadal do záboru pohraničí. Přesto zde byly ostatní Lo zničeny. Důvod proč byly ničeny i zde, tj. mimo "protektorát", zatím neznám.
J.H.F.


Jiří Kaštil - začátečník (10.4.2013 10:49)

Tak to se vše vysvětlilo! Je fajn, že alespoň v tom našem malém, milém, dříve "německém" a dnes již neexistujícím Umíři (Umirschen), je svět ještě v pořádku :-) Každopádně děkujeme Jiřímu za jeho mini reportáž z výpravy.


Jiří Hrabák (9.4.2013 22:02)

Tak začátečník odhalil mou nechtěnou desinformaci. Teď jse se koukal na fotky a vybílené objekty jsou v Umíři oba dva. Takže se omlouvám za mystifikaci, nějak se mi to pomotalo s těmi někoika dalšími dochovanými objekty, ve kterých ta výdřeva již je.


Jiří Kaštil - začátečník (9.4.2013 17:33)

Ten objekt č.31 nebyl reaktivován??? Sakra...Jiří, co to povídáš? Původní stav v prvním sledu versus reaktivace ve sledu druhém ??? No...nedá se nic dělat. Budu to muset prověřit osobně! I když,....tady v té republice je možné všechno....


Jiří Hrabák (9.4.2013 16:47)

Ta Umíř, to je vám takové poměrně odlehlé místo hluboko v lesích severozápadního plzeňska. Docházková vzdálenost od nejbližší civilizace (Plachtín - dál autem jet nelze) zhruba tři kilometry, všude klid a krásná příroda. Samotná paseka uprostřed lesa (v padesátých letech opuštěná osada Umíř s většinou německého obyvatelstva) je tou pravou bunkráckou odměnou, leč dochované řopíky jsou zde pouze dva. Ale právě na nich je hezky vidět ten původní stav vs. reaktivace (objekt č. 31 má ještě původní výdřevu a objekt č. 51 je již uvnitř pěkně vybílen). Je trošku ironií osudu, že bunkry nebyly odstřeleny kvůli blízkosti obytných stavení, ale dnes jsou tu až na dorbné výjimky (kaplička, zbytky sklepů a několik studen) právě jen ty námi tolik oblíbené betonové stavbičky a po ostatních budovách ani památky. Dle umístěné informační tabule zde od roku 2012 probíhá něco jako rekultivace terénu (jestli si to tedy dobře pamatuji). Fotografie objektů přidám v nejbližší době do databáze.


Jiří Kaštil - začátečník (9.4.2013 9:40)

Tak povídej! Přeháněj! Jaké to tam bylo? A co řopejky...stojejí ???


Jiří Hrabák (8.4.2013 7:20)

Tak jsem včera konečně navštívil TO místo, od něhož byly objekty LO po válce reaktivovány a doplnil si tak další mezeru ve svém bunkrologickém vzdělání.


Jiří Kaštil - začátečník (7.11.2011 19:14)

Čára Umíř - Bratislava opět promluvila......


Jiří Kaštil - začátečník (3.6.2011 22:18)

..vzhledem k událostem v posledních desetiletích, mi začal přidělávat vrásky na tváři případný možný pokles bojeschopnosti reaktivovaného opevnění na čáře Umíř-Bratislava. Jako měřítko bojové připravenosti, jsem pro tentokrát zvolil kontrolu hladin oleje ve ventilátorech objektů LO37. Na mé letošní inspekční misi, bylo pečlivě prověřeno 18 ventilátorů namontovaných v standartních bojových objektech (nikoliv muzejích) v předmětné lokalitě. Obecně je možné konstatovat, že hladina oleje v převodových skříních ventilátorů je naprosto v předepsané normě a nezřídka tuto normu doknce překračuje. Konzistence olejů a jejich viskozita, byla shledána vesměs jako vyhovující. Sklony k emulgaci vlivem srážející se vlhkosti, či vlivem zatékání vody do převodové skříně nebyly zjištěny. Věřím, že tato skutečnost vás uklidní, stejně jako uklidnila mne...


Jan Lakosil (27.4.2011 9:10)

No vida, takže další kousek s měnitelným zvětšením z dílny mé oblíbené firmy Srb a Štys. Výrobní číslo bohužel nepřekvapilo, ale každopádně je to dobrý objev.


Zdeněk Janecký (26.4.2011 21:58)

Tak bohužel vás musím zklamat. Svou čest jsme pošpinili a periskop jsme si odvezli. Po všech těch hřebíkách a plechovkách to byl konečně pořádný nález. Pro upřesnění, jedná se o výrobek Pražské firmy Srb a Štýs s číslem 22 108 ( R lvíček 38 ). Našli jsme ho nedaleko jedné pevnůstky v úseku 195 Volary. Jelikož je pro náši pevnůstku příliš dlouhý tak v budoucnu by snad mohl být na výměnu, ale na to je ještě čas.


Jan Lakosil (26.4.2011 16:40)

to je dobře, aspoň mu nemusím psát podrobnosti o této výrobní sérii z MEOPTY :-)


Lenka Kaštilová (26.4.2011 15:48)

...tak ten kus starýho železa, který zase bůhví odkud přitáhl, jsem mu VYHODILA.


Jiří Kaštil - začátečník (26.4.2011 11:11)

...hele kámo...když ti jde vo ty číslíčka...tak tady mohu přispět skromnou info, vo svý nový akvizici. Jedná se o spodní víčko, poválečnýho periskopu z Meopty z třiapadesátýho roku, léta páně, ...aby bylo jasno! Na šedozeleným podkladě toho železnýho dílu, je vyraženo a sněhobílým písmem zvýrazněno, toto povídání...: (nahoře)YAL. (Dole) 1953 X(meče) 01402. A teď mluv ....frajere....


Jan Lakosil (26.4.2011 10:41)

Spíše by nám Zdeněk mohl napsat úsek, kde se periskop našel, a případně jeho výrobní číslo. Já jsem rád, že se tyto dnes už vzácné součásti výbavy dostanou do správných rukou a nezreznou někde na louce nebo v lese.


Jiří Kaštil - začátečník (26.4.2011 10:32)

Nevěř Luďkovi! ...je to nechvalně známá persona bunkrologického podsvětí, která pod maskou seriozního a nevinného fanouška čs. opevnění, spřádá své militantní a nebezpečné plány! Ten unikátní periskop na snímku níže, už má nejspíše dávno ve svém tajném řopíku... a pomocí něj již vytyčuje smrtící palebné vějíře svých ostře nabitých těžkých kulometů.....


Luděk Tondr (26.4.2011 9:53)

Nevěř Začátečníkovi. Píše to jen proto, aby to sám znárodnil a vzápětí šlohl.

I když nechápu, co na tom vidí, vždyť to vypadá jak stará roura od kamen.


Jiří Kaštil - začátečník (26.4.2011 8:29)

Paráda! ...jen doufám, že jste ji tam taky čestně nechali na místě, a vyvarovali se jakékoliv nedovolené manipulace s ní. Jedná se totiž o majetek VOJENSKÉ SPRÁVY!!! A snaha tento majetek si přivlastnit by mohla být posuzována jako krádež nejhrubšího zrna.....V takovém případě je nutno uvědomit příslušné orgány..a ty se již o celou záležitost postarají.....jáááá...cha!cha!cha!...he!he!


Zdeněk Janecký (25.4.2011 20:16)

Zdravím. Tak mi to nedá, když vidím ti vaše nálezy dole a musím se taky pochlubit s tím co se nám podařilo z jara objevit na čáře Umíř - Bratislava. Mezi řopíku si tu zarostlá travou ležela jedna moc zajímavá roura.


Jiří Kaštil - začátečník (30.9.2010 18:18)

Teda, to vám řeknu...Tak upovídanou čáru, jsem ještě neviděl...


Jan Lakosil (30.9.2010 13:35)

Zkrátka čára Umíř - Bratislava ještě neřekla své poslední slovo.


Jan Lakosil (30.9.2010 13:33)

Trocha inspirace pro výlet na Šumavu. Originální zámky Mudroch a Škoda jsou od pondělí připravené k vyzvednutí ve vchodových chodbičkách řopíků u Lipky. Kdo dřív přijde, ten bere více zámků!


Ján Labák (21.9.2010 17:53)

Závidět můžete...:-D Ale pokud se podíváte na ty uzávěry pořádně, tak zjístite že ten vykopaný unás je malinko menší. Lepe se usazuje do střílny oproti tomu druhému.


Jiří Kaštil - začátečník (20.9.2010 20:37)

..rrrrr...bledá závist !!!!


Michal kulčár (20.9.2010 10:50)

Velká gratulace :)


Ján Labák (17.9.2010 17:53)

No tak tady jsou dlouho slibované fotky toho uzávěru z úseku XIX. A můžete i porovnat s uzávěrem nalezeným na JM.


Luděk Tondr (16.6.2010 1:17)

Pro mne bylo svátkem, když jsem hned po uvolnění přístupu do pohraničního pásma mohl poprvé ve svém životě svobodně vlézt do lesa nedaleko rodného domu a na nedalekém Pohansku v prvním řopíku viděl kompletní brněnské lafety...

Mimochodem, nepřizná se někdo dodatečně, kdo je tenkrát "šlohl", a kde teď asi "slouží" ?


Jan Lakosil (15.6.2010 23:04)

Dneska jsou to už jiné časy, dnes se můžete i vyfotit s velitelem roty a jeho zástupcem pár hodin po zadržení :-))


Jiří Kaštil - začátečník (15.6.2010 20:24)

...jenom nech na hlavě...jseš přece jen pamětník..pamětník zatraceně pamětníkovatý. Dneska jsou ty časy, i většina těch věcí z bunkrů nenávratně ta tam...Díky za hezký příspěvek!


Tomáš Svoboda (15.6.2010 20:14)

No a vlastně mám i zážitek úplně čerstvý, kdy nás zjara honili pohraničníci na Ukrajině. Tentokrát jsem se cítil celkem klidně, věřil jsem, že to dopadne dobře, bylo jich skoro deset...
[Pššššt :-), admin]

To v Březí na nás vyskákala celá vétřaska :-)


Tomáš Svoboda (15.6.2010 20:11)

No, ono těch historek by bylo dost, za komančů měl honičky s pohraničníkama (dle jeho slov gestapákama) jen Kejk, nás to minulo, takže tyhle historky by mohl sepsat on. Zkusíme ho přesvědčit.

My jsme měli tedy negativní zkušenosti s PS na Petržalce a to vždy, když jsme tam před rokem 89 vyjeli. Fotografování bunkrů a zídek se střílnami bohatě za dráty bylo asi velmi provokativní..

Někdy byly ale události vskutku zajímavé. Třeba když jsme pohraničníkům v listopadu či prosinci 89 tvrdili, že železná opona se už bourá (opravdu to bylo v TV) a oni nám to nevěřili, protože u Mikulova stále ještě stála.

Rozhodně ale stojí za vzpomínku, když nás vyhmátli v lese u Březí, asi v roce 1990, a jejich velitel znal jednoho bunkrologa, kterého měl v jižních Čechách na vojně, byl to M. Vaňourek, o něm nám řekl, že o bunkrech věděl tolik, že se mu až zdál být podezřelý... Žádný bunkrolog jak se zdá v této zemi nezůstane zapomenutý..

Ono páčidlo na Mudrochy zůstalo mimochodem po jednom "výslechu" zapíchnuté v květináči na rotě PS, aby nebylo předmětem doličným...

Bunkrů bylo zamčeno hodně, možná i většina, ale to se tak stávalo ještě roky po revoluci, kdy se VS asi snažila bunkry uzavírat (a stále je někdo otvíral..)
Z vybavení si vzpomínám, že třeba v řopíku hned u silnice u Strachotic byly periskopy, kterými jsme na bramborové brigádě koukali na pole před námi.. Hlavně po revoluci, jakmile někdo otevřel řopík "v pásmu" (co byl za drátama), tak tam většinou byla poválečná výbava kompletní. I pochva s brouskem na kosu. Blesk jsme dlouho neměli, takže fotek asi máme málo, nejpěknější výbavu si vybavuji u Hardeggu, kde jsem osobně viděl prvně různobarevná sklíčka u petrolejek... jezdili jsme ale vlakem, takže krom "trinkwaserů" jsme domů nenosili nic. Až dlouho po letech jsme teprve identifikovali různé nástavce, závěsy apod., a to už se většinou válely v okolí, zkrátka náhodní návštěvníci vyházeli všechny věci ven a tam se to zničilo, ztratilo, ukradlo... Pak to odvezla VS a stav výsledný známe už dnes všichni.

Rozhodně si tady nechci hrát na pamětníka nebo co. Mě osobně moc mrzí, že jsme "nenakradli" co se dalo, dnes bych to klidně rozdal do muzeí, ale neměli jsme ty možnosti. Neměli jsme auto, rodiče nám ho vyjímečně půjčili, ale to až když jem měli řidičáky a taky se nedalo dojet všude.. Zkrátka jsme netušili, jaké poklady nám procházejí pod rukama. Nacítím se být pamětníkem, jiní mají třeba daleko intenzivnější zážitky či zkušenosti (a třeba i plné sklepy těch pokladů...).


Tomáš Svoboda (15.6.2010 19:46)

Hezký nápis, mě ale doma učili, že "jména hloupých na všech sloupích" a tak jsem se nikdy nikde nezvěčňoval :-)

Napadá mě, že jeden z našich kamarádů, už asi patřící do bunkrologických důchodců, občas připsal do našich seznamů či zmínek o bunkrech větu "zde jsem s*al" a podpis... Ale v bunkru jsme to nikdy nehledali :-)


Jiří Kaštil - začátečník (15.6.2010 18:50)

Reakce na příspěvek T.S. a reakci L.T. : ....já bych naopak přivítal a očekávám, nějaké pikantní historky o průzkumech l.o. na J.M. před r.1989, nebo chvíli, či pár let po tomto datu. Co všechno bylo v zamčených řopících a v jakém stavu. Úrovně vybavenosti s vazbou na konkrétní objekty a lokalitu....nějaké unikátní snímky s původní výbavou, veselé historky..apod... Dneska už je to přece jedno, a tyto věci myslím si mohou být klidně publikovány. Chránit už není co, a trestní oznámení za "uloupenou vojenskou!!! petrolejku" nebo za "narušení obranyschopnosti socialistické vlasti" už asi padat nebudou.....


Ján Labák (15.6.2010 17:28)

Michale, stačí si koupit celtu a máš těch pytlíku na celou linii:-D


Michal kulčár (15.6.2010 16:06)

pokud bych mohl mít dotaz na Honzu L. prodal bys mi ten pytlík na nábojnice? cos tam našel? Fakt vypadá zajímavě když je ušitý z celty.

Neprodám, z dokumentačně-historického hlediska má hodnotu celá igelitová sada příslušenství. Určitě by se našlo více zájemců a vyplatilo by se domluvit, koupit jednu starou celtu a ušít je. Náklady na celtu by se rozdělily mezi více lidí. Rámečků na pytlíky je ještě dost. JL


Stano MAZAK (15.6.2010 14:54)

Tomáš, stopy nekončia na južnej Morave, ale pokračujú ďalej na juh. Pozri fotogaleriu VII.zbor, objekt LV/140/A-160Z


Luděk Tondr (14.6.2010 21:10)

Doporučuji dodatečně exemplárně a pro výstrahu zastřelit a vyloučit z řad "Mladých strážců hranic".


Tomáš Svoboda (14.6.2010 20:02)

Když koukám na ty krásný Mudrochy... srdce mi plesá. Můžu se k něčemu přiznat? Když jsme dělali průzkumy za komančů i v době brzké porevoluční, jižní Morava byla hodně zamčená a na mnoha zapomentutých místech byly bunkry zamčený právě těmito zámky. Dlužno dodat, že otvírání běžných zámků trvalo páčidlem kolem 2 - 3 sekund, Mudroch dával zabrat a typické bylo otočení očka kolem osy, někdy i skoro o 180 stupňů, než se materiál tak protáhnul, že už tah neudržel.. Možná že některé ty zámky "vytahané za uši" jsou i ode mě.. Dnes se trochu stydím, ale tehdy jsme objevovali a pak - stejně by to někdo někdo rozbil..
No, už je to tedy venku :-)


Jan Lakosil (13.6.2010 22:08)

Podle senzorické analýzy provedené na místě nálezu byly látky na bázi benzinu či petroleje vyloučeny.


Jiří Kaštil - začátečník (13.6.2010 22:02)

...já bych ti tipl na technický benzín.....


Jan Voral (13.6.2010 21:59)

...nač chemický rozbor? To bude dozajista slavný "OPODELDOK". Mazání pro revmatické mobilizační ročníky.


Jan Lakosil (13.6.2010 14:05)

Pro Miru: pravda, konzervační emulze sice chyběla, ale nahrazoval ji alespoň papír. Jinak jsme na dně jedné z mnoha bedniček nalezli malou skleničku s neznámou kapalinou, jejíž fotku přikládám. Stála tam zapomenutá už téměř 50 let, než jsme ji otevřeli. Obsah této pevnostní skleničky je však neznámý a bude podroben chemickému rozboru.


Jan Lakosil (13.6.2010 12:27)

Uzávěry se měly dodávat s lafetou v bedně, ale objednávka na zhruba 10 000 ks kompletů ze ZB by nepokryla celou potřebu, takže střílny a uzávěry dodávaly i jiné firmy. Tudíž lafeta v objektu býti nemusela. Nebyla by fotka uzávěru vykopaného po 70 letech? Zajímalo by mne, v jakém je stavu.


Ján Labák (12.6.2010 1:19)

Zdar pánové, takže "detík" si můžete schovat někam do.... skříně:-D Třeba kopat kolem objektu. Upravovali jsme zeminu kolem bunkru a najednou jsme ho nalezli (ten uzávěr). Jednou zajimavostí je, že jsme nalezli už druhý, malý uzávěr střílny. Z toho vyplývá, byly zde i velké uzávěry střílen?(které jsme nenalezli). A další věc, pokud se nepletu, tak jsem četl někde článek, že se uzávěry střílen dodávaly společně s lafetou!? Ale lafety zde nebyli použity.... Má někdo vysvětlení?


Jiří Kaštil - začátečník (12.6.2010 1:11)

...tu už šťastní nálezci - vyprahlí bunkrologové, lační reaktivačních rekvizit, stačili vypít....


Mira Vrba (11.6.2010 20:52)

Pekný pytlík,ale nechybí v něm k dokonalosti vodo-olejová emulze?


Jan Lakosil (11.6.2010 16:58)

Začátečník si možná vzpomene i na staré ruční kalové čerpadlo, které jsem našel loni na podzim zapomenuté v šumavských hvozdech 3 metry pod zemí. V neděli bylo podle štítku zjištěno, že se jedná o čerpadlo Petra Bezruče, který s ním na sklonku života čerpal inspiraci pro svoji básnickou tvorbu :-))


Jan Lakosil (11.6.2010 16:39)

Nic vám na severní Moravě sbírat nebudu, mne stačí Umíř - Bratislava, tam máme totiž předválečné uzávěry ještě v původní barvě :-P :-)) A to začátečník ani neví o reaktivačním dárkovém igelitovém balíčku, který jsem o víkendu objevil. V pytlíku byl dokonce přiložen seznam reaktivačních lahůdek, které byly v dárkovém balíčku obsaženy.


Jiří Kaštil - začátečník (11.6.2010 16:15)

...ale, ale...?!?! Jáne, nic Janovi neprozrazuj! Ještě aby nám tak všechny "naše", v zemi pečlivě ukryté uzávěry, vysbíral. To by nám tak scházelo....:-)


Jan Lakosil (11.6.2010 15:58)

Mohl by nám kolega Labák pak k detailním fotkám napsat i nějaké podrobnosti o nálezu (jak daleko od objektu, jak hluboko atd)?


Jiří Kaštil - začátečník (11.6.2010 15:06)

..tak to je skandál! Jáne, najdi prosím jeden uzávěr i pro mne. Prosil bych si ten velký...Jo a můžeš klidně přibrat i malý. ...ať mám do zásoby. Díky!


Michal kulčár (11.6.2010 14:58)

Wow... (co víc napsat...) já chodím hledat detíkem takové to věci... ale zatím nic co bych chtěl...


Ján Labák (10.6.2010 19:58)

Takže pánové ani Umíř-Bratislava ani Bohumín, ale opět Louky nad Olší. Dnes se nám podařilo nalézt malý uzávěr střílny! Foto vložím příště!


Viktor Makarenko (8.5.2010 21:32)

Zajímavé... poslední dobou se začaly hojně vykopávat mudrochy... Při dnešní rekonstrukční akci jsem "nečekaně" prováděl terení úpravy a co nenajdu... uražený prasečák a taky MUDROCH... myslím že více řeknou fotky. :-)


Michal kulčár (24.4.2010 6:23)

Takových věcí ještě bude :) tady u nás je pořád co oběvovat...
zajímavé je kolik věcí se nachází v samotných řopech... nato jak je to u nás profláknuté... když víš kde, tak najdeš... :)


Ján Labák (23.4.2010 20:00)

No našli jsem ho u objektu D2, když jsme upravovali terén kolem inundačky.


Michal kulčár (22.4.2010 20:49)

Nějaký detail kde byl a jak jsi ho našel? :)


Ján Labák (22.4.2010 19:18)

Takže pánové ani Umíř-Bratislava ani Bohumín, ale Louky nad Olší! Byl nalezen další Mudroch:-D Bohužel taktež po smrti. Jak ho očistím tak sem hodím fotečku.


Michal kulčár (12.3.2010 15:56)

Já jen tak, protože u nás na D2 je zřejmě ten drukov,( trochu novější hodně podobný tvému), kámoš ho dones, kde ho vzal nevím :)


Jiří Kaštil - začátečník (12.3.2010 7:52)

Drukov bylo za totáče výrobní družstvo s více provozovnami a vyrábělo lecos. Firma Drukov existuje ostatně v určité podobě dodnes. V této souvislosti je třeba připomenout, že na www. stránkách firmy Guard-Mudroch, která je pokračovatelem tradice fy Mudroch a která vyrábí zámky dodnes, je napsáno, že firma (rozuměj Mudroch) byla po válce združstevněna. Region působení družstva Drukov a areálu fy Mudroch se překrývají. Když pak naleznete visací zámek Mudrochovy konstrukce se značkou Drukov, lze z toho lecos vyvodit. Dle všeho provozovna fy Mudroch za totáče patřila pod družstvo Drukov. Po roce 1989 se družstvo asi částečně rozpadlo a areál Mudrocha dostali zpátky restituenti. Teď to ale zase patří pod nějaký cizí koncern. Myslím, že rakouský....Visací zámky vyrábí dodnes, sice ne Mudroch, ale Guard. Ty ale vypadají samozřejmě jinak.


Michal kulčár (11.3.2010 21:00)

Mudroch se přejmenoval za totality na drukov?


Jiří Kaštil - začátečník (11.3.2010 16:33)

Naštěstí už přišla spása - zas je tady "Mudrokrása"!!! ...není to tak ani MUDROCH, jako spíše zámek DRUKOV. Název trošku vyměnili, když tu firmu združstevnili...Reklamovat jej však nelze, je to ňáká "civil-verze"...Rozměrově odpovídá, jinak je to ale bída. Chybí nápis, chybí číslo - to mi trochu líto přišlo. Jeden klad však ta věc má - že ten zámek zamyká !!!


Jiří Kaštil - začátečník (9.1.2010 13:09)

Martin na nás "ušil boudu" - ukázal zde "mudrohroudu".....


Nič Martin (8.1.2010 21:59)

To je ještě pěknej kousek. Tohle je Mudroch po smrti. Dokud leží ve vodě tak je to ještě dobrý, ale jakmile se dostane do vlhka tak šmitec.
Jinak podle archivních materiálů by tato rezavá mudrohrouda měla mít číslo 541546.


Michal kulčár (7.1.2010 15:25)

Tak sem dám další fotky po čištění jedniné, co se zachovalo tak je čislo které je:010629 (foták to nezabral).


Jiří Kaštil - začátečník (6.1.2010 20:58)

Tak pozor pánové... Máme tady novou soutěž!! : "Ukaž svého Mudrocha...cha...cha!cha!"


Martin Rajnyš (6.1.2010 20:07)

Tak pane mě říká jen jeden, ten druhý má jiného majitele.


Michal kulčár (6.1.2010 19:42)

Možná není nejlepší, ale je z řopíku který děláme a to mě teší nejvíc :).
Takové jako máš ty bych chtěl taky :).


Martin Rajnyš (6.1.2010 19:08)

Michale neboj, krásné Mudrochy se dají nalézt i uvnitř LO.


Jiří Kaštil - začátečník (6.1.2010 17:06)

...chudák, ten už o moc lepší nebude. Marné.... špatné zacházení a dlouhé desítky let trvající pobyt v mokré hlíně, bahně, pod vodou ...ho zlomily....Čest jeho památce!


Michal kulčár (6.1.2010 16:31)

Tak zde jsou ty fotky. Když tak mužeš poradit, jak ho pěkně očistit? Po hodině čištění vypadá takhle.


Jiří Kaštil - začátečník (6.1.2010 15:05)

...jen to ne!!! Zkus to drátěným kotoučem na ruční vrtačce. Potom jemnějším smirkovým papírem a to tak, že papír položíš na pevnou rovnou podložku a zámkem brousíš sem a tam. Jistě budou existovat i nějaké speciální roztoky. Já jsem použil i jemnější plochý pilník. Hlavně citlivě a šetrně! Pak ho dobře nakonzervuj.


Michal kulčár (6.1.2010 14:46)

Moc pěkný Jirko, já ho vyfotím, až mi přítelkyně donese foťák, což bude za pár hodin. Jinak bych měl dotaz, on je orezlý, takže už nejsou ani čitelné nápisy, čím tu rez sundat? Napadlo mě, to vybrousit na stojanové brusce.


Jiří Kaštil - začátečník (6.1.2010 12:11)

...tak Majkle vylož karty na stůl a dej sem fotku...já jsem v bývalém IV.sboru letos také zaznamenal nález. Zámek Mudroch nesignovaný firemními nápisy, opatřený pouze charakteristickým šestimístným číslem...


Jiří Kaštil - začátečník (31.12.2009 10:16)

No vida! ...Gratuluji k milému překvapení! ...ani se nemusíte trmácet stovky kilometrů někam, za mlhavou vidinou nějakého nálezu. Objevujete pěkně v pohodlí domova....


Michal kulčár (29.12.2009 14:19)

Nejen na "čáře" Umíř-Bratislava se dá najít něco pěkného, Já našel před pár dny u nás v D2 zahozený Mudroch a kousky pancéřáku :)


Luděk Tondr (21.11.2009 22:02)

Co ti udělali ? Furt tvrdíš, že to zachraňuješ "PRO ty děcka" a najednou "PŘED těmi děckami" ??? Však to doma střískaj na hromadu, ať dajú pokoj!


Jiří Kaštil - začátečník (21.11.2009 10:17)

Včera "čára" Umíř-Bratislava....dnes "čára" Odra - Krkonoše.....hlavni je: "Před těmi našimi děckami to zachránit..!!!....že jo?!?


Jiří Kaštil - začátečník (18.8.2009 17:05)

...a mi furt vrtalo hlavou co je to.. to "TZK" ??...Ten chuděra zámek nalezenec, je s největší pravděpodobností vyroben v Rychnově n/K. mezi lety 1950 - 1969. V té době totiž podnik, později notoricky známý jako FAB ( dnes FAB - ASSA ABLOY), spadal pod Orlické strojírny a slévárny, později pod Branecké železárny, a nesl název: "Továrna na Zámky a Kování" - TOZAKOV ..a používal přesně takové logo s písmeny TZK. Takže jsem metodou rozpadu uhlíku určil, že zámek je asi 40 až skoro 60 let starý...A taky na to vypadá....že jo. Ještě brnknu chlapům z Švédské centrály ASSA ABLOY, ať mi k němu rekomando dohodí klíče....


Jiří Kaštil - začátečník (14.8.2009 22:32)

Včera "čára" Umíř-Bratislava...dnes "čára" Odra-Krkonoše.
...hlavní je:" Pro ty naše děcka to zachránit..." no ne?


Jiří Kaštil - začátečník (12.8.2009 1:47)

Ztěžka oddychujíc jsem bezděky místně odfoukl navátou spraš.. Onu hnědavou sypkou zeminu, když v tom se objevil odpadní nádstavec k LK z příslušenství lafety vz.38. Odpočívaje v "poněkud trnitém" stínu jsem postupně zřel další volně pohozené nádstavce....Dva pro TK a ještě jeden LK. Poté jsem omámen těmito pro mne netradičními objevy, zcela cíleně začal hledat záchyt lehkých zbraní, ale místo něj jsem nalezl pouze nádstavec na TK43 z příslušensví UL1. V záchvatu náhlé hledačské euforie jsem se rozběhl k nedalekému remízku, kde stála šestatřicítka a tam jsem z ryzího zoufalstfí ukořistil takový placatý visací zámek s logem TZK a čísly 1/56....Zkrátka "čára" Umíř-Bratislava je kouzelná, a naplní vás i vaše kapsy roztodivnými zážitky.


Jiří Kaštil - začátečník (12.8.2009 1:21)

Nechci ztuhnout jako kámen, nechci býti za Sfingu - Proto jsem jak mnoho jiných propadl teď "joggingu". Vyběhnu si takhle zlehka, na pole i do lesa - člověk který tělo tuží, na mysli pak neklesá. V pohraničí, v našich polích, když se blížím k remízku - na té trase Blava-Umíř, je vždy řopík nablízku. Tak vám povím co se stalo teď u Stříbra před chvílí - seďte tiše, pššt a klídek, ne abyste rušili. ........Unaven sluncem a vysílen přespolním během, padl jsem tváří do trní a křovisek jednoho nevelkého remízku. Jen stín mě uchránil před mdlobami, které by si mohly vyžádat krutou daň...hlubokou amnézii...


Jiří Kaštil - začátečník (18.4.2009 12:28)

...dávno, pradávno tému, řádilo na téj čáře (Umíř-Blava) pleméno loupeživejch bunkrířů. A ti lotrové bráli ventilátory, laféty, periskopy, stolky...Co nadobro neodnésli, to zle poničíli. To řádění těch lumpů proklatejch bylo oprávdu k nevydéržení.... Ha tak čert jich skrze tý hovadní skutkové proklál, haby zasejc na jinejch bunkrech opravováli a makáli jak zjednaní. Ha to vybavéní z tej čáry tak putoválo do světa širýho, ha ty vopuštění bunkrové tam, zustáli na pospas kulichům ha....ha....ha netopejrům...


Jiří Kaštil - začátečník (14.7.2008 17:42)

...ale kluci říkali: "...no to snad není možný"


Petr Kozel (14.7.2008 17:40)

... a nebo zámek od Stánku u Johna de Billa :-).


Honza Vavruška (14.7.2008 16:45)

Kolega začátečník hledaje "Visací zámek" si zřejmě nejspíše myslel, že je to "Známka punku"... :-))


Jiří Kaštil - začátečník (10.7.2008 23:11)

Šel jeden pán po čáře Umíř-Bratislava, a náhodou u sebe měl zapnutý detektor kovů. Hrábl do země, když tu náhle...vytryskl z hlíny exponát do řopíku. Byl to legendární výdržný visací zámek PATENT K. MUDROCH. Ten pán ho na čáře Umíř-Bratislava nechal...asi chtěl udělat radost nějakým všetečným zoufalcům. O několik dní později jsem byl na dopolední procházce shodou náhod zrovna na čáře Umíř-Bratislava. Vidím na zemi ležet visací zámek. Podívám se na něj zblízka a vidím, že je to legendární výdržný visací zámek PATENT K. MUDROCH. Vzal jsem ho domů, a dnes je z něj skoro 100% funkční výdržný zámek. Genialita patentu Karla Mudrocha spočívá v tom, že k zámku nepotřebujete klíče. Stačí dobře mířené klepnutí, a zámek se sám otvírá a zase zavírá. Jelikož jsem ze "staré školy" na takové novoty mě neužije, tak jsem si k zámku dopasoval klíče, nedbaje legendárního Karlova "mudrochsloví" : "Na co ti je zámek s klíči??-Přijde zloděj...a je v pí..! Klíče si pak můžeš schovat, nebo si je zarámovat" . PS: DREADNOUGHT SUPER! Takže ještě jednou díky Karle i Jane.


Ondřej Gelbič (21.11.2007 20:00)

ó děkuju :-)


Jiří Kaštil - začátečník (18.11.2007 9:22)

...starý brachu pravdu díš-něco najít..to je "kříž",...předčasné, však vzdáti snahu-odhodlání..chladnou hlavu.. od Plzně až k Petržalce-...zkus to Ondro, držím palce...


Jan Lakosil (14.11.2007 15:28)

Já se obávám, že ani Bratislava tvůj problém neřeší. Až na několik výjimek byly tamní objekty beznadějně prázdné již v 90. letech. Od té doby to tam navíc prošly desítky bunkrologů a hlavně "opálení", kterých je na Záhorie mraky, takže dnes je tam zpravidla jen holý beton. Jeden závěs LK 26 dal kolega na aukro.


Jan Lakosil (14.11.2007 15:13)

Jirko,ale kdepak, já také rád vzpomínám na romantické výlety pohraničím a to jsem se tam něco nachodil a leccos zažil. Jak jsi se asi sám přesvědčil, co se objevování takovéto speciální výbavy týče, už to není taková romantika jako to bývala dříve. Sám jsi prošel v nedávné době také relativně dost reaktivovaných LO a kolik jsi viděl závěsů LK vz. 26 volně ležících v objektech? Troufám si říci, že ani jeden. Já bych sice věděl přesně, kde by Ondra našel závěsy LK, ale jelikož by se odtamtud mohl vrátit po částech, tak si to raději nechám pro sebe.


Ondřej Gelbič (14.11.2007 15:06)

Kdbych skusil štěstí u bratislavy, tam se dá ještě něco najít? nebo už je to taky kompletně vybrané


Jiří Kaštil - začátečník (13.11.2007 22:29)

.....škoda. Jestli tak budete pánové pokračovat dál, zjistí kolega Ondra, že už vlastně vůbec nemusí nikam chodit.
...každopádně na bunkrech je vždycky príma.


Tomáš KOUBELE (13.11.2007 22:20)

Mno, tak nevím, jestli se mám začít smát nebo potlačit slzu ze slohové práce kolegy Začátečníka (-: .. mimochodem romantická procházka by se dala ještě zredukovat o pár úseků Plzeňské čáry, kde nepomůže už ani detektor..


Jiří Kaštil - začátečník (13.11.2007 22:06)

...zdá se, že pan Jan není romantik .......


Jan Lakosil (13.11.2007 21:51)

Myslím, že čáru Umíř - Bratislava lze zredukovat na objekty vybavené původně lafetacemi vz. 38, ale vzhledem k tomu, že jsou už všechny objekty mnohokrát důkladně prošmejděné, doporučuji se vybavit detektorem kovu, polní lopatkou a trpělivostí :-))


Jiří Kaštil - začátečník (13.11.2007 21:45)

Výšlap, co chvíli zpestřený návštěvou tajuplného, kdesi v odlehlých končinách ztraceného pevnostního objektu, kdy s baterkou odhalujeme tajemství legendami a pavučinami obestřeného potemnělého interiéru, a kdy si navíc můžeme při troše štěstí odnést i nějaký ten zajímavý suvenýr rozhodně stojí za to. Chce to jen čas, chuť,náladu.... a nechat se při těchto procházkách unášet v myšlenkách proti proudu času, do dob a časů dávno minulých.....


Jiří Kaštil - začátečník (13.11.2007 21:29)

Čára Umíř-Bratislava vede překrásnou krajinou československého pohraničí, kde se střídají neprostupné hvozdy s loukami, i širými úrodnými lány, zádumčivá krajina v blízkosti meandrujících řek a někdy i městský ruch. Tyto končiny naší domoviny přímo vybízí k romantické podzimní procházce..razantnímu jarnímu pochodu, či bezstarostnému letnímu putování...i v zimě mají tato místa své neopakovatelné kouzlo...


Honza Vavruška (13.11.2007 18:49)

Nu tak to máte kolego docela co dělat :-)) Umíř je zaniklá osada jihozápadně od Manětína, je to úsek D-19 a kde je Bratislava snad neni třeba dodávat. Takže se zhruba jedná o celou lini od Plzeňské čáry, přez Šumavu až po jižní Moravu ;-)


Ondřej Gelbič (13.11.2007 18:27)

Rád bych se zajel podívat na čáru Umíř-Bratislava a chtěl bych se zeptat jaký je to ůsek v databázi, omluvte moji neznalost možná je to blbá otázka. Prošel bych to abych skusil štěstí najít univerzální čep na Lk vz.26


Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)