[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.111.121 () [ Přihlásit ]

Odborné články a studie

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Odborné články a studie

Ivo Vondrovský (24.2.2015 14:06)

Vydavatelství FortPrint (www.pevnosti.cz) vydalo publikaci „Evropská opevnění dvacátého století“. Je v ní popsáno asi 180 pevnostních a obranných linií vzniklých či jen připravovaných od skončení I. světové války do současnosti. Kniha má 258 stran, z toho 42 s barevnými mapkami, a více jak 160 fotografií a výkresů.


Ondřej Vonka (14.2.2013 13:48)

Já vím, že je to trochu mimo ropiky, ale jsou tam i články z Čech, tak jestli se vyplatí jí okopčit :-)


Ondřej Vonka (14.2.2013 13:45)

Měl by někdo zájem o fotokopii této knihy?
http://www.libermirabilis.com/?page=shop/flypage&product_id=486


Víta Vítek (25.10.2012 22:31)

Články z HaV
Vladimír KARLICKÝ, Vliv dovozu na vyzbrojování československé armády v letech 1919 - 1922, HaV 1966, s. 38.
František NESVADBA, Cesta československé buržoazní armády k Mnicovu (II), HaV 1984, s. 66.
Ota HOLUB, Opatření k obraně a ochraně československé státní hranice ve 20. a 30 letech, HaV 1986, s. 92.
Jan ANGER, Mnichovská kapitulace, HaV 1988, s. 70.
Karel RICHTER, Formování a nástup sudetoněmeckého separatismu, HaV 1988, s. 98.
DOKUMENTY, Dva dokumenty o protistátní činnosti sudetoněmecké strany v československém pohraničí v roce 1938, HaV 1988, s. 140.


Ivo Vondrovský (15.7.2012 20:27)

V. Junek nedávno vydal knihu Hitler v Čechách, která se samozřejmě dotýká i lehkého opevnění. Mé připomínky a autorovo vyjádření k nim jsem zveřejnil na serveru opevneni.cz – Ostatní diskuse – Zajímavé knihy – str. 12.


Miroslav Srb (28.3.2012 19:24)

Rudolf, SANDER, Kompetence generálního inspektora a náčelníka hlavního štábu čs. branné moci v letech 1918- 1939. In: HaV, 1/1990, s. 63- 83.
Kolektiv, Národní shromáždění republiky Československé ve druhém desetiletí (1928- 1938). Praha 1938. (Zejména pasáž, týkající se zákonodárné činnosti ve vojenské oblasti, tj. s. 403- 423.)
Pavel, ŠRÁMEK, Personální změny ve velení československé armády v roce 1938. In: O dějinách a politice. Ústí nad Labem 2001, s. 25- 35.
Týž, Reorganizace československé armády z roku 1933. In: Armády, technika, militaria. 6/2003, s. 38- 39.
Pavel, ŠRÁMEK-Pavel, MINAŘÍK, Zabezpečení válečné armády výzbrojí, technikou a materiálem. In: Sborník vojenské akademie v Brně, řada C- D. 2/1999, s. 35- 46.
Pavel, MINAŘÍK, Reorganizace armády ve 2. polovině 30. let a vytvoření operační sestavy vojsk po vyhlášení mobilisace. In: Sborník vojenské akademie v Brně, řada C- D. 2/1999, s. 65- 90.
Oldřich, MESÁROŠ, Výroba a obchod se zbraněmi v ČSR mezi dvěma světovými válkami. In: Z hospodářských a soc. dějin Československa 1918- 1992. K 80. výročí vzniku ČSR. Ročník 6, č. 5. Praha 1998. s. 50- 65.
Christoph, BOYER, Přidělování státních zakázek v ČSR ve 30. letech- prostředek likvidace sudetoněmeckého hospodářství? In: Ztroskotání spolužití. Češi, Němci a Slováci v první republice 1918- 1939. Praha 1993, s. 118- 181.


Miroslav Srb (28.3.2012 19:02)

Karel, STRAKA, František Machník (1886- 1967), spolutvůrce systému obrany Československé republiky. In: Semper Idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám. Ústí nad Labem 2003, s. 83- 101.
Týž, Nejvyšší rada obrany státu a československý zbrojní průmysl v letech 1936- 1938. In: HaV, 2/2006, s. 4- 24.
Týž, Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932- 1939. Praha 2007. (Poznámka: Jak jsem uvedl již na jiném místě, tato práce je legálně přístupná na internetu!)


Miroslav Srb (28.3.2012 18:37)

Eduard, STEHLÍK, Československé opevňovací programy 1936- 1938. In: HaV, 1/2005, s. 4- 28.
Týž, Československé opevňovací programy 1936- 1938 (II. část- dokončení). In: HaV, 2/2005, s. 50- 59.
Jan, PAVEL, Financování československé armády v letech 1934 až 1939. In: HaV, 1/2004, s. 4- 22.
Týž, Velikost a struktura výdajů na národní obranu v Československu v letech 1918- 1938. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Studie 7/2004.


Miroslav Srb (28.3.2012 18:22)

Miroslav, ŠÁDA, K vyzbrojování československých stálých opevnění 1935- 38. In: Náchodsko od minulosti k dnešku, 3/1989, s. 9- 31. V mnoha ohledech stále platný, přínosný a, bohužel, často opomíjený článek.


Víta Vítek (28.3.2012 15:56)

HISTORIE a VOJENSTVÍ 1/2012
Skupina 1, nestandartní vyšší jednotka zajištění hranic od jara do podzimu 1938 (II.část - dokončení), Karel Straka.


Petr Kozel (12.12.2011 15:13)

Možná to bylo to příslovečné "nošení dříví do lesa", ale, ale....
PS: omlouvám se za drobné překlepy, čtenář si to snad přebere :D


Petr Kozel (12.12.2011 15:11)

Pan Plachý v té tematice pokračuje a další detaily jsou ve studiích v posledních HaV (někteří přítomní kolegové na tom mají podíl).
Dále přidávám citace na věci ohledně dislokací a armádních jednotek (a personálií) - znalost pro seriozní zájemce o tematiku bezpodmínečná :D !
FIDLER Jiří - SLUKA Václav, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 - 1938, Praha 2006. (a další věci od p. Fidlera)
FIDLER, Jiří, Velitelé vyšších velitelství čs. branné moci v letech 1918 – 1939. HaV 48, 1999, č. 4, s. 848 – 872.
HAMÁK Bedřich – VONDROVSKÝ Ivo, Mobilizovaná československá armáda 1938, Dvůr Králové nad Labem 2010.
ANÁK Jan – HLEDÍKOVÁ Zdeňka – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2005. (kapitola o vojenské správě)
MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize - vojsková tělesa, HaV 48, 1999, č. 1, s. 154 – 177.
MINAŘÍK Pavel – ŠRÁMEK Pavel, Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize. Ústřední orgány vojenské správy a vyšší velitelství, HaV 1997/5, s. 94 – 130.
SANDER Rudolf, Abecední přehled dislokace československé mírové armády v letech 1918 - 39, SAP 50, sv. 1, Praha 2000, s. 205 – 317.
SANDER Rudolf, Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918 - 1939, SAP 35, sv. 1, Praha 1985, s. 205 – 317.
SANDER Rudolf, Válečná československá armáda v září 1938, HaV 45, 1996, č. 1, s. 59 – 62.
SLUKA Václav, Československá armáda v datech I (1918 – 1920), HaV 44, 1995, č. 5, s. 98 –138; II (1921 – 1934), HaV 44, 1995, č. 6, s. 118 – 165, III (1935 – 1939), HaV 45, 1996, č. 1, s. 87 – 123.
STEHLÍK Eduard, Mírová organizace československé branné moci 22. září 1938, HaV 46, 1997, č. 3, s. 102 – 132.

Případně je možno porovnat s JOHN Miroslav, Září. Možnosti obrany Československa II, Brno 1997. (el víme proč dávat pozor, že...)


Ivo Vondrovský (8.12.2011 10:01)

Článek O. Holuba byl ve své době velmi přínosný, ale nyní už je překonán podrobnějšími studiemi - např. Vladimír Pohorský "O hranice se nejedná, o hranice se střílí", In Hraničáři pod Luží, vyd. ČSOL-Fortprint 2003, nebo Jiří Plachý "Nástin personálních ztrát čs. armády...", vyd. MNO-PIC 2009.


Víta Vítek (7.12.2011 15:16)

Dva články od Oty Holuba v HaV.
1970 č.4-5, Ztráty československých ozbrojených sil v roce 1938 - 1939.
1988 č.4, Vojenská a bezpečnostní opatření proti nebezpečí vzpoury SdP v pohraničí v létě 1938.


Víta Vítek (2.12.2011 9:54)

Nová HISTORIE a VOJENSTVÍ 4/2011
Skupina 1, nestandartní vyšší jednotka zajištění hranic od jara do podzimu 1938 (I), Karel Straka.
Průběh zářijové mobilizace v roce 1938 na Podkarpatské Rusi, Jiří Plachý.


Víta Vítek (24.11.2011 14:29)

Docela zajímavý článek ke spojařům v HaV 1971 č.6, Telegrafní vojsko v letech 1918 - 1938, Vícha František


Víta Vítek (21.10.2011 12:47)

DMG - Deutsche Militargeschichte in sechs Banden, 1648 - 1939. Bd.4, Abschnit VII. Munchen 1958


Jura Amatér (13.10.2011 16:59)

Víto, děkuji za názor a taktéž děkuji správcům tohoto servru za možnost, abych já amatér sledoval diskusi profesionálů (a dokonce se mohl zeptat, např. naivně, kdy by obráncům doplnili munici). Víš, poté, co lidé z mého okolí zjistili, že navštěvuju "bunkry", tak mi občas sdělují své názory na naprostou nedobytnost/zbytečnost opevnění :-) Já pak řeknu, No jo, ale ... a zpochybním, co se mi nezdá.


Petr Kozel (13.10.2011 8:43)

To je dobrý nápad, zásadní tituly a studie by měl znát každý, kdo se touto tematikou badatelsky zabývá vážněji (myslím opevněním a brannou mocí)...
- třeba bibliografii věcí k opevnění sestavuje a aktualizuje u KVH Praha Vladimír Kupka
- užitečná je ted také nová bibliografie HaV na stránkách VHÚ
P.


Víta Vítek (12.10.2011 11:33)

Víš Juro, ono bádání zabere docela dost času :-)
Pokud jsi ty narazil na zajímavý článek, tak přihoď odkaz. Počínaje sborníky SOkA a konče třeba ATOMEM.
Možná tím pomůžeš některému z kolegů v bádání či náhledu na věc ohledně problematiky prvorepublikové armády.
Jinak ti děkuji za zapojení do této neplodné a nudné diskuse. :o))


Jura Amatér (12.10.2011 9:07)

A tím má diskuse skončit? :-)


Víta Vítek (12.10.2011 9:05)

V návaznosti k diskusi na téma 30.září 1938 bych si dovolil doporučit pár odborných článků a studií. Historie a Vojenství (HaV) 1956 č.4 - Rýzner F., Obrana ČSR v období Mnichova HaV 1968 č. 6/7 - Novotný K., Několik poznatků z cvičení a manévrů v československé armádě z let 1930-1938 HaV 1964 č.1 - Hyndrák V., K otázce vojenské hodnoty československé armády v druhé polovině třicátých let. Hav 1964 č. 3 - Chvojka C., Poznámky k hospodářské problematice československého pevnostního systému va třicátých letech. HaV 1969 č.2 - Ressel A., Mnichov ve vzpomínkách a kritice důstojníka československého generálního štábu


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)