[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 34.231.247.88 () [ Přihlásit ]

Záhadný objekt I/116/77/A-200Z

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Záhadný objekt I/116/77/A-200Z

Vladimír Smetana (27.12.2011 19:52)

Děkuji Vám za vysvětlení. Jestli jsem to tedy dobře pochopil, při těžbě železa byla podlaha v podstatě náhodně "šetrně" odlupována od vodorovných izolací i s vbetonovanými distančními sloupky. Je to určitě nestandardní postup likvidace. Nicméně, lesní pohodlná cesta je odsud vzdálena cca 50m, a tak byla betonová drť odvážena jako kvalitní materiál do jiné stavby. Jak je vidět, stále je co objevovat, byť jsou to pouze doplňkové detaily v této mozaice. I ty však vypovídají o té příšerné době, kterou bych určitě žít nechtěl. Už jenom ten pocit, že mi na dohled za domem staví opevnění a že to není z pouhého rozmaru.
Je zajímavostí, že u výbuchem převráceného objektu II/A/64/A-180Z jsou distanční sloupky dobře patrné, což by dle mého názoru znamenalo, že se při betonáži zabořily do podkladu. Tomu by odpovídal i hrubý kamenitý reliéf spodku. Zde patrně nebyla skořápka zbudována. Moc děkuji, V. Smetana


Martin Nič (27.12.2011 17:59)

To co se dochovalo je základová skořápka tlustá cca 5cm zřizovaná na štěrkovém pokladu. Na ní je ještě dochovaná spodní izolace. Teprve až na tomto byly postaveny distanční sloupky pro bednění, armatury a v podstatě všechny stěny. Distanční sloupky vysoké cca 50cm vymezovaly tloušťku vlastní podlahy po níž v řopíku běžně chodíte a v níž jsou provedeny jak žlábky na chlazení hlavní tak i gula. Zbytky této podlahy jsou ty lívance hrubého betonu ležících na izolaci tzn. ona půl metru tlustá podlaha včetně spodních částí stěn je v podstatě odstraněna.
Ohledně chybějící betonové sutě Vám nedokážu říct, proč právě zde byla vcelku pečlivě odstraněna zatímco jinde nikoliv.


Vladimír Smetana (27.12.2011 14:07)

Děkuji Vám za vysvětlení, jenom ještě nechápeme tu rovnou podlahu na níž se nedochovaly žádné zbytky vnitřních příček ať vchodové části, potažmo střeleckých místností, či drážky pro chlazení hlavní, sběrná jímka a ve vstupní chodbičce odvodnění sběrnou jímkou. Všude pouze potěrový beton se zachovnými izolacemi bez známek porušení výbuchy po náložích. Mám i detailní podrobné snímky, ale nechci je zařazovat právě pro jejich podrobnost a množství. Na rozdíl od ostatních LO zde nefigurují ani hromady rozdrceného, po železe vytěženého, betonu. To bylo to, co nás na počátku zaujalo, rovina v terénu.


Martin Nič (27.12.2011 0:02)

Na věci není nic záhadného. Pokusím se to vysvětlit.
Objekt je situován ve svažitém terénu a velikost resp. mohutnost objektu byla taková, že levá část čelní stěny se dostala nebezpečně mělko pod povrch. Ostatně na snímku č.31 je krásně vidět, že celá základová deska je v této části velmi mělce uložena - jen nějakých cca 15-20cm. Hrozilo tak nebezpečí podstřelení čelní stěny. Aby se tomuto zabránilo byla čelní stěna v levé části objektu prodloužena - prohloubena na polovině své tloušťky. Celé toto prohloubení je výborně vidět na snímku č.39. Zároveň sklon terénu zřejmě není tak velký, aby se vešel do rozmezí svažitosti v němž již byly navrhovány a budovány objekty šikmé.
Čelní stěna v objektu nikdy není "vykouslá" oproti síle ucha tj. ucho je stejně silné jako čelní stěna. Jestli prohloubená část má "tloušťku" 50cm pak čelní stěna měla 100cm což je zesílená odolnost.
Ohledně betonáže. Tato část úseku 116 byla betonována jako úplně první a objekty zde byly po stavební stránce zcela dokončeny.


Vladimír Smetana (25.12.2011 22:50)

Tento řopík byl s největší pravděpodobností vybetonován pouze z malé části a záhadným postupem. Asi se jedná i o jakýsi atyp, neboť má uprostřed čelní stěny ukončenou vodorovnou izolaci a rovněž zde záhadně končí i již zabetonovaná a posléze odstřelená část čelní stěny a levého ucha. V hlavní části prostoru je pouze betonáž skořápky s již odkrytými izolacemi. Pravá část zatím není ještě odkryta, neboť je zavalena hluboko v terénu. Rovněž je záhadou 50cm silná čelní stěna ač je řopík veden jako zesílený.


Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)