[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 34.204.174.110 () [ Přihlásit ]

Betonová iluze

Diskusní fórum > Obecná diskuse > Betonová iluze

Ivo Vondrovský (21.6.2016 9:37)

Vydavatelství Olympia vydalo nový počin Václava Junka „Osudový omyl André Maginota“. Já ho nevidím úplně záporně. Autor prostě vychází z premisy, že se stálá opevnění během 2. světové války neosvědčila, a v tomto duchu uvažuje nad jejich zbytečností. Vydavatelství v upoutávce dokonce píše o „souvislé řadě ověřených faktů, historických dokladů a autentických dokumentů i rovněž dosud nezveřejněných obrazových materiálů“. Samozřejmě musíme přiznat, že při zběžném pohledu stálá opevnění skutečně nesplnila naděje v ně vkládané. Pan Junek pracuje s obdivuhodnou rychlostí co rok, to nová kniha na velmi odlišné téma. Důsledkem ovšem je jednak nahrazení konkrétních faktů více-méně žurnalistickým vyprávěním, a dále nedostatek času na pečlivou kontrolu textu, tu by však měl dělat i odpovědný redaktor. Několik příkladů: Boje o tvrz La Ferté (str. 47) trvaly od 17. května (čištění předpolí, jen tento den Němci vystříleli 2500 tun dělostřelecké munice, včetně 21cm granátů), 18.5. odpoledne padla ves Villy a 19. 5. odpoledne tvrz umlkla. Obránců bylo asi 800 (v tom 107 mužů ve tvrzi), útočily přibližně dva pluky 71. divize, odhadem asi 7000 mužů (údaje podle Dach: Kampf um ein Festungswerk). Tedy třídenní obrana proti devítinásobné přesile. Lze tento úsek označit za nebojeschopný? A pokud byl nehotový, měli Francouzi vzkázat Němcům, aby tudy zatím neútočili, než se podaří vše dostavět? Na str. 48 udávají popisky fotografie Hitlerova štábu i plánku útoku na Západ datum 10. června, ačkoli šlo o události z počátku května. Totéž platí pro popis bojů o Eben Emael na str. 49. Při popisu maďarského opevnění (str. 70) je zmíněna linie Prinz Eugen, ovšem v plánku je to linie St. László. Podobně je v textu použit název linie Hunyady, kdežto v plánku Hunyádi. Polsko čtyři čs. sruby na Bohumínsku do své obrany skutečně zařadilo (str. 71), v září 1939 v nich byla osádka, která se stáhla až po několika dnech. Palba srubů byla stále orientovaná proti německému útoku od Ratiboře, i když by Němci mohli nově zaútočit také z týlu, od Hrušova. Vliv čs. „řopíků“ na polskou fortifikaci nepatří do říše bájí, stačí porovnat jejich tvar s polskými pevnůstkami (viz foto na str. 64). Implementace se stihnout dala, neboť Poláci zabrali počátkem října 1938 více než 200 řopíků a hned na nich provedli rozsáhlé zkoušky. Své opevňovací plány schválili teprve v červnu 1939 a s výstavbou začali až v červenci. Opevněné linie ve vnitrozemí Velké Británie nezůstaly u nápadu nebo jen u prvních hrubých plánů (str. 79), neboť na nich vyrostlo téměř 20 000 pevnůstek, tedy skoro dvakrát tolik, než v Československu. Celkovou náladu osádek v řopících kolem Berouna pravděpodobně nepopisují pánové Dušánek s Lakosilem (str. 95), ale nejspíše Dubánek s Lakosilem. Plánek na str. 99 samozřejmě nepředstavuje Atlantický, ale Západní val. Pokud autor hodnotí stálé opevnění velmi kriticky, pak měl by zmínit i důvody, proč nebylo po válce definitivně zavrženo, ale naopak se dále rozvíjelo. K tomu patří obnova poničené Maginotovy linie, obnova sovětského opevnění před Leningradem, obnova čs. opevnění při „kapitalistické“ hranici, či obnova italského Alpského valu proti možnému útoku vojsk Varšavské smlouvy. Ve výstavbě opevnění nadále pokračovalo Španělsko, Švédsko i Švýcarsko. Při velmi negativním hodnocení je ještě méně pochopitelný vznik zcela nového opevnění například v Bulharsku, Československu, Polsku a Rakousku (Albánii pro jistotu dávám do závorky). V těchto dnech se objevily zprávy, že Švédsko hodlá moderním způsobem opevnit ostrov Gotland. Snad by tedy bylo vhodné kromě záporů zmínit i některé klady. Závěrem doufám, že můj vcelku smířlivý náhled není ovlivněn hodnocením publikace Evropská opevnění dvacátého století, na které jsem se podílel, a kterou pan Junek oceňuje jako „vpravdě mistrovský počin“ (str. 65). Nabídl jsem panu Junkovi, aby se k mým postřehům vyjádřil, odpověděl mi však pouze „osobním“ dopisem.


Petr Stiborský (23.3.2014 12:23)

Jak se ničí řopík http://www.youtube.com/watch?v=7_yHsk1LRcg


Dušan ŽATECKÝ (10.10.2013 12:09)

Kritizovat Václava Junka za nesmyslná „fakta“ šířená prostřednictvím jeho „Betonové iluze“ není snadné. Zmíněná kniha totiž obsahuje faktů jen naprosté minimum. Jedním z mála případů, kde se vyskytují konkrétní údaje, je srovnání početního stavu čs. letectva a Luftwaffe v září 1938.
Tomu, kdo má aspoň ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVU o tehdejším letectví (Junek to rozhodně není) je už při letmém pohledu na str. 75 jasné, že tady něco nehraje. Přehled nazvaný „Stavy a struktura Luftwaffe (k 31. srpnu 1938)“ totiž obsahuje i typy, které v září 1938 NEBYLY VE VÝZBROJI Luftwaffe (např. „Me-110“), nebo v té době dokonce VŮBEC NEEXISTOVALY (např. „Bf-109E“) !!!!

On totiž pan Junek neumí ani opisovat. Ve svatém nadšení pro „iluze“ nezaregistroval, že v Johnově knize odkud údaje přebírá je u těchto čísel uvedeno, že jde o stav k „31. VIII. 1939“!!!
Jde tedy o počty na počátku 2. světové války (!), rozhodně ne v době čs.-německé krize.
Že v Johnově knize nejde o překlep je jasné i z toho, že kromě Johnova názvu tabulky „TABULKA 63 – HLÁŠENÍ 6. ODD. GEN. ŠT. LUFTWAFFE – STAVY 31. VIII. 1939“ se i v textové části Johnovy knihy uvádí, že přesný počet letadel Luftwaffe je znám až k počátku 2. sv. v. – a následuje odkaz právě na tabulku 63.
Johnova kniha obsahuje mj. ještě dvě zajímavé tabulky. Tou první je „tabulka 59 – německé vojenské letouny vyrobené v r. 1932-1938“, obsahuje jak typy vyrobených letounů, tak i počty vyrobených kusů. Samozřejmě, že stavy u Luftwaffe byly nižší než tato čísla – v důsledku havárií atd. Tou druhou tabulkou je Johnův odhad početního stavu Luftwaffe v září 1938. Bere v úvahu právě ty havárie, odprodeje do zahraničí atd. Celkový počet letounů Luftwaffe v září 1938/1939 je dle Johna podobný. Ale velmi výrazný je rozdíl (1938/1939) v podílu moderních a zastarávajících typů.
Takže nám pan Junek díky svému diletantismu jednoznačně POKŘIVIL poměr mezi čs. letectvem a Luftwaffe.

Jen drobnou perličkou na závěr tohoto příspěvku je fakt, že ani počty čs. letectva nezvládnul pan Junek správně opsat. Tady naštěstí nejde o nic zásadního. V původní Johnově interpretaci (která není v rozporu se zjištěním P. Šrámka, ani J. Vraného) jde o počty, které mělo čs. letectvo „ve stavu“ k 10. XI. 1938. Junek přehodil X a I – a tvrdí že jde o počty k 10. září 1938. Co ale Junek opět nezvládnul je počet čs. „reálně nasaditelných strojů“ – dle Junka 418. Kde tohle vzal mi není jasné, u Johna jsem nic takového nenašel (možná jsem špatně hledal). Když uvážíme, že v době mobilizace bylo bojeschopných B-534 kolem 330 a Bk-534 kolem 20 (zdroj: Jiří Vraný, Avia B-534, MBI), tak se číslo 418 jeví podezřele nízké.


Miroslav Srb (9.10.2013 21:13)

Já jsem hledal, většinou to bývá uvedeno v úvodu, co chtěl vlastně autor svou knihou říci. A ačkoliv zde klasický úvod není, v části, která jej nahradila jest vlastně jedna jediná konkrétní věta. A to, že autor knihy chtěl "...jejím prostřednictvím střízlivým, nezaujatým způsobem vytvořit alespoň základ pro reálné chápání československého betonu". A když si pak tu knihu přečtete....Jedním jsem si opravdu jistý, tímto veledílem si pan Junek u bunkrologické obce "utrhnul" zcela jistě nehynoucí ostudu. Za sebe, a to si klidně obhájím- hloupého člověka rozumnými a věcnými argumenty nepřivedete k poznání, že je hloupý. A proč asi...


Dušan ŽATECKÝ (9.10.2013 11:05)

Dílko toho iluzionisty už mám k dispozici. Díky nejmenovanému kamarádovi se to podařilo provést tak, že jsem nezvýšil prodejnost toho příšerného výplodu.

Je to fakt síla. Fakta téměř žádná. Choré dedukce vyjádřené příšernými souvětími. Základní věta souvětí je zpravidla roztržena na dvě půlky. Ty dvě půlky plus kvanta různých vsuvek jsou pak rozházeny po souvětí pokud možno co nejvíc chaoticky - srozumitelnost jde zcela do prdele. Díky tomu se to téměř nedá číst.

Pár takových souvětí a čtenář vlastně neví, co tím autor chce říci. Jo, když si to přečte několikrát a provede větný rozbor, tak se toho co chtěl pan spisovatel sdělit nakonec dobere. Lojza Jiráskůj je proti tomu skoupý na slovo a mířící zbytečně přímočaře k podstatě věci.

Junek tvrdí, že viděl betonu až hanba. Možná viděl, ale z jeho úchylných závěrů je jasné, že nepochopil. A to ani základní souvislosti. Vynáší kategorické soudy bez toho, aby předložil fakta, která by ho k takovým soudům opravňovala. Situaci mu ulehčuje to, že o daném tématu kromě kvanta povrchních znalostí nic neví.

Junkovy objevitelské závěry prezentují budování stálých opevnění ve třicátých letech jako nesmysl. Ovšem bez alespoň elementárního zdůvodnění proč (fakta vytržená z kontextu zdůvodněním nejsou). Navíc není schopen nabídnout žádnou alternativu. To, co laik Junkova ražení považuje za fatální nedostatek stálého opevnění, to je typické i pro ostatní druhy zbraní. Jen si toho pan autor nevšimnul. Až zjistí (jestli vůbec někdy), že i pěší nebo tankové jednotky je možné obejít a obklíčit, že i pěší nebo tankové jednotky lze (a daleko efektivněji než bunkry) napadnout letectvem, že i pěší nebo tankové jednotky mají bez spolupráce s ostatními druhy vojsk sníženou efektivitu - to se teprve dočkáme veledíla!


Luboš Melichar (8.10.2013 13:48)

Fakt nemůžu pochopit, že tu knihu tak haníte, přece
"Betonová iluze je unikátní kniha, která na celkem malé ploše jednoznačně a především srozumitelně uvádí na pravou míru svaté téma Československého stálého opevnění z let 1935 až 1938.
Aniž se chce vysloveně dotknout tak četných zastánců tohoto osudového omylu, staví se vědomě proti meritu aktuální záplavy "bunkrologické literatury" české i zahraniční. Přitom je cenná právě tím, že se tak děje kvalifikovaně, na základě naprosto reálných fakt, údajů a skutečností, především však věcně a bez jinak obvyklých emocí"
konec citace. Pokud si anotaci chcete dočíst, stačí ve vyhledávači zadat jakékoliv internetové knihkupectví, co tenhle škvár nabízí všichni na to mají stejnou anotaci, předpokládám, že od samého Junka


Jiří Kaštil - začátečník (7.10.2013 23:40)

...no!..no!...abyste se nepos..li! Péťo, ty jsi ty tanky Němcům v 38-smém přepočítával? Tak vidíš...Navíc pan spisovatel Junek, kdybyste náhodou nevěděli, už chystá druhý díl. Pokračování své úspěšné knihy s touto tématikou, která tentokrát ponese název "Neodiskutovatelné vítězství čs. betonového zadostiučinění" ...kde samozřejmě vše uvede na pravou míru! Takže klídek....


Petr Tlach (7.10.2013 20:57)

Jo, je to krutost, hlavně i výčty techniky, která byla vyrobena, cca 2000 tank PZ.I a PZ II, to je fakt síla, přeci v časopisech co vycházejí v souvistlosti s mobilizací jsou lepší údaje...


Miroslav Srb (4.10.2013 20:55)

Mno, jelikož odkaz na uzlovost byl užit rovněž v textu, jsem nyní přesvědčen, že na zadní straně obalu se zvěčnil sám autor. Navíc má tolik kuráže, že nám na klubový mail rozeslal upozornění na svou knihu, včetně příloh...dacan. Lze tudíž očekávati, že se o totéž pokusí i jinde...buďte bdělí!


Miroslav Srb (4.10.2013 18:29)

Už jsem myslel, že jsem se s tím objemem betonu seknul, díky Dušo! A to jsem to "přepočítal" jen tak hypoteticky...Jinak Honza má svatou pravdu, ten jazyk je opravdu hrozný. Vedle vyloženě hrubých gramatických chyb jsou tu sáhodlouhá souvětí, která jsem si musel přečíst několikrát, abych pochopil smysl. Spousta přídavných jmen, několikanásbné přívlastky. Ačkoliv autor uvedl, že nechtěl psát bulvár...tohle je ještě horší. U bulváru alespoň člověk dopředu ví, co za své prachy dostanu. Tohle se tváří jako něco, čím nejní ani zdááááleka. Stojí za to si přečíst rovněž informaci o autorovi na zadní straně knihy: Václav Junek se již delší dobu a zpravidla důkladně zabývá novější historií středoevropského prostoru- zejména jejími uzlovými body. Mno, vzhledem ku stylu si dovoluji konstatovat, že takto vznešeně se mohl opííísati pouze a jen Václav "Bender" Junek, slvaný ohýbač dějinných událostí!


Luboš Melichar (4.10.2013 16:21)

"Žáku Junku pojďte k tabuli! Převeďte nám 2000 metrů krychlových na kilometry krychlové." "Prosím soudruhu učiteli 2 kilometry krychlové". "Ale, ale žáku Junku, píši Vám další nedostatečnou, tento týden již druhou, jestli se to nedoučíte, k maturitě vás nepustím." No nepustil a stejně je z něj spisovatel. Ani si nepřejte vědět, co by z něj bylo kdyby se lépe učil :-)
No a jestli se chcete pobavit, stačí vám krátká upoutávka na této straně http://knihy.abz.cz/prodej/betonova-iluze-polemika-o-realite-jednoho-velkeho-snu. Myslím, že tu upoutávku si psal taky sám.


Dušan ŽATECKÝ (4.10.2013 8:55)

Jo tááák!!!
Kilometry krychlové betonu.
Pánové, jakékoliv vyšetřování je zbytečné. Případ je zcela jasný…
Níže podepsaní lékaři bazírují na vrozeném kreténismu Václava Junka vyjadřujícího se slovy: Na výstavbu čs. opevnění byly spotřebovány kubické kilometry betonu, kterýžto výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav vyšetřovaného jako notorického blba.
:-)
Řádově:
A) 10 000 lehkých objektů, každý o objemu asi 50 metrů krychlových betonu
B) 263 těžkých objektů, prohlašme za typickou Březinku (1365 metrů krychlových betonu).
C) Celkem vybetonované LO a TO 858995 metrů krychlových betonu.
Takže:
Vyjádřeno v kilometrech krychlových: na vybetonované čs. LO a TO bylo spotřebováno 0,0009 (tedy necelá tisícina kilometru krychlového) - což není mnoho :-)


Jan Lakosil (3.10.2013 22:03)

Knihu jsem si pro zajímavost v rychlosti prolistoval v knihkupectví a zase vrátil zpět do regálu. I když by člověk máchl rukou nad těmi věcnými chybami, ze všeho nejvíc mne odpuzuje jazykový styl, který pan Junek používá. Pro mne je to naprosto nečitelné a odpuzující, navíc plné nejrůznějších gramatických chyb, prznění jmen atd. Fotky mne také nijak moc nenadchly, takže pokud knihu nemáte, o nic zásadního nepřijdete.


Luboš Melichar (3.10.2013 19:27)

Ale nějak si neumím představit krychli o hraně 1km ve skutečnosti, šířku a hloubku jo, ale ta výška


Luboš Melichar (3.10.2013 19:22)

No mám takový pocit, že do toho, že do tý miliardy kubických metrů betonu (1000x1000x1000) by se vešlo celý naše opevnění a ještě by zbylo na maginotku (a molotovovu a stalinovu linii)


Miroslav Srb (3.10.2013 15:49)

Jo, jasně a pardon, napsal jsem to špatnou formou. Mělo to vyznít spíše pro to, jakým způsobem argumentuje pan Junek ve věci mrháním prostředků na výstavbu opevnění...tedy že byly spotřebovány kubické kilometry betonu. Už jste to někdo počítal, kolik toho opravdu bylo? Pan Junek určitě ne....


Luděk Tondr (2.10.2013 21:17)

Krychle o hraně jeden kilometr. To je přeci běžná stavební jedontka objemu...


Miroslav Srb (2.10.2013 18:59)

A mohl by mi někdo prosím objasnit, co jsou to kubické kilometry železobetonu?


Miroslav Srb (2.10.2013 17:36)

Když ono je toho až moc a na tak malém prostor. Také prznění napříč dějinami RČS a Evropy té doby. Např. TGM a jeho lidé (spolu) zničili R-U monarchii, tož pán je nejspíše monarchista. Už roku 1924 jsme měli armádu s relativně kvalitní výzbrojí a výstrojí. Objekty starého typu se budovaly mj. i na vrcholech strání...nevýhodou mj. byla vzájemná izolovanost. Objekty nového typu doplily, či mnohem síš nahradily původni LO 36 (označení LO 36 či 37 používá v tomto tvaru důsledně). Kubatura=tloušťka stropu a zdí. Překážky byly projektovány všude, kde to bylo pro příští boje nezbytné....protitankové překážky, sestavené zpravidla ze dvou řad želbet. ježků a rozsocháčů, z ocelových jehel....TO je také zážitek...mj. se beton zkoušel dopředu. Tvrze zase měly okruhové těžké překážky a tvrz Orel byla stavebně dokončena. Na střílny objektů l.o. by stačily tanky Pz. I a II, případně by se samotné objekty mohly stát snadnm cílem zejména střemhlavých bombardérů Ju 57. TO mělo ocelové kulometné i pozorovací zvony. Bouda měla mít v DOV dvojici houfnic ráže 200mm. Tvrze měly tvořit páteř a těžiště opevnění....atd.atd.atd....a ten člověk taky neumí svou mateřštinu....děs běs.


Luděk Tondr (2.10.2013 16:19)

Tož, chlapi, citujte aspoň ňákou perlu. Když už jsem to nekoupil, tak ať vím, o co jsem přišel.


Miroslav Srb (2.10.2013 15:57)

Mno, Toma, obávám se, že minimálně s ohledem na doprovodný materíál (především plánky), autor vykradl kde co, aniž by přímo uvedl zdroj. U fotek, se obávám, to nebude jinak. Obecně však platí, co jsem psal prve. Čtu to již podruhé a podrtrhávám si přímo v textu omyly a nepřesnosti. Vskutku duševní masturbace....


Tomáš Svoboda (1.10.2013 20:37)

No, má-li být toto dílko podobné jeho poslednímu, zvážil bych i platit za ty fotky.


Petr Tlach (30.9.2013 22:28)

je to děsný škvár, koupil jsem tojen kvůli fotkám a seznamu jednotek a velitelů německé armády... nic proti autorovi, cena za ty fotky odpovídá... :)


Miroslav Srb (28.9.2013 14:04)

Tak nás pan Václav Junek oblažil dalším dílem, tentokrát pod názvem Betonová iluze, přičemž se mu k vydání podařilo přesvědčit Nakladatelství Olympia. Podtitul zní: Polemika o realitě jednoho velkého snu. (Československé stálé opevnění z let 1935- 1938, jeho cena, osud a smysl.) Rozhodnutí o pořízení tohoto počinu z oblasti nové disciplíny, bunkrologické pornografie, ponechám na každém z čtenářů.


Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)