[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

Měření laserovou vodováhou

Diskusní fórum > Diskuse o článcích na serveru ropiky.net > Měření laserovou vodováhou

Petr Šenkyřík (27.7.2022 21:22)

V poslední době jsem začal při průzkumech využívat pro zjišťování výšky lomení/šikmení a rozdíl výšek střílen u jednotlivých objektů metodu Libora Martinů, tedy měření pomocí laserového samonivelačního kříže.
Na základě posledních zjištění jsem ale zjistil, že nejvýhodnější by bylo odměřovat výšky podle "záměrného kříže", který je vyražen na každé střílně v podobě rysky na všech čtyřech stranách, a to jak na vnitřní, tak i vnější straně rámu střílny - viz foto. Bohužel ale často stav koroze neumožní tyto rysky vůbec najít. Proto tedy zůstává možnost měřit jen podle výšky nad podlahou a od stropu objektu.
Abych si ulehčil práci s výpočty, nachystal jsem si proto Excel, který to vše vypočítá sám, včetně korektur pro šikmé objekty. Nejdříve si ustavím hladinu „laser 0“, změřím v levém rohu hodnotu k podlaze (LP) a ke stropu (LS), změřím standard výšku střílen od podlahy (LRP) a stropu (LRS), pokud má objekt schody, tak měřím hodnotu k podlaze těsně pod levým schodem (SL) a pak nad horním schodem (SP) a poté v pravém rohu podlahu (PP), strop (PS) a standard výšky střílen (PRP, PRS). Zapíšu si ještě počet případných schodů a typ stropu (lomený, šikmý, rovný). Z toho mi pak Excel vypočítá vše, co potřebuji.
Pro šikmý objekt:
Šikmost - (LP)-(PP)
Pro lomený objekt:
(SL)-(SP) – výška schodů
(LP)-(SL) – šikmost levé místnosti
(SP)-(PP) – šikmost pravé místnosti
Tyto tři dohromady jsou rozdíl výšky podlahy
Následně z rozdílu podlahy a výšky střílny nad podlahou počítám rozdíl výšek os střílen. Ve výpočtu je i onen „bonus“, který uvažuje právě o šikmení levé/pravé místnosti pro čelní/boční střílny.
Ze svých současných provedených měření jsem zjistil, že většina lomených objektů je vlastně kombinací šikmý/lomený, protože objekty mají velmi často minimálně jednu, někdy obě místnosti sešikmeny. Tedy proto ve svých komentářích u jednotlivých objektů uvádím celkem 5 hodnot: Rozdíl výšky podlahy v rozích objektu, šikmení levé a pravé místnosti, výšku schodů a onen rozdíl výšek os střílen.


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)