[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel : 3.226.72.118 () [ Přihlásit ]

O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.

Diskusní fórum:

V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 17130 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.

Poslední vložené příspěvky:
24.4.2021 - Jan Lakosil
Samozřejmě souhlasím, že ze dvou kusů nelze asi dělat úplně 100% (u)závěry, ale indicie se slovenskými řopíky tuto teorii zatím potvrzují. Ten uzávěr 3453 byl velký, 3744 malý,takže máme alespoň malý vzorek od obou typů. Třeba se ale ještě nějaká čísla objeví a posuneme se dál.
22.4.2021 - Petr Šenkyřík
Tak s "P" jsem se ještě nesetkal. Zatím dokážeme identifikovat jen subdodavatele VHHT a to podle vyřazeného čtyřmístného čísla na šikmině pod střeleckým otvorem. U kusů z MO a Škody jsme zatím nenašli nic, podle čeho bychom ji v zabetonovaném stavu identifikovali. Tady to číslo pod otvorem není? Pokud ne, můžeme VHHT škrknout.
22.4.2021 - Petr Šenkyřík
To jsou dvě čísla u malých uzávěrů. Co ale velké uzávěry? Máme nějaká čísla i u nich? Jak byly označeny? Zatím nevíme. Myšlenka je to skvělá a možná i pravdivá, ale já osobně bych byl ještě zdrženlivý. Po zkušenostech při sestavování čísel, kdy jsme měli na začátku tři nezávislé seznamy od tři lidí s počty od 500 do 1000 čísel, což už samo o sobě je dost velké číslo, ale z nichž ani jeden pořádně nedával ucelený přehled a nedaly se z nich dělat nějaké rozumné závěry, se až po jejich spojení a překročení hranice 5% předpokládaného celkového množství čísel začaly objevovat rozumná zjištění. V mnoha případech jsme museli své předešlé domněnky a tvrzení měnit a upravovat. Proto bych osobně že dvou zjištěných čísel nechtěl dělat závěry. Určitě to veďme jako hlavní ideu, ale buďme připraveni i na to, že to pravda být nemusí. Stačilo by mít dva uzávěry se stejným číslem a jsme v ...
22.4.2021 - Jan Lakosil
Tak já myslím, že už na 99% můžeme říci, že čísla umístěné shora na uzávěrech odpovídají číslům střílen. Uzávěr byl dodán se střílnou na Slovensko, po Mnichovu zřejmě putoval do skladu a po válce byl využit v rámci reaktivace LO na jižní Moravě, kde byl nalezen. Zbývá tedy odpovědět jen otázka, zda byly v rámci reaktivace používány pouze uzávěry z objektů, které po Mnichovu nebo Vídeňské arbitráži zůstaly na slovenském území nebo zda zůstaly i nějaké kousky stažené z opevnění, které zabralo Maďarsko v listopadu 1938. To je ale opravdu už jen detail :-)
22.4.2021 - Václav Balvín
Když se tu níže řešila ta škodovácká střílna z objektu E-24 č. 13 A-120, měl jsem informaci od kolegy p. Valeše, že se mi někdo z kolegů od p. Šenkeříka ozve, jedná se o tu druhou střílnu z téhož zahlazeného objektu. Zajímavé je, že je též z produkce ZB, ale nedodal ji pravděpodobně subdodavatel Škoda. Je na její vnitřní části pouze vylité velké písmeno „P“. Tušil by někdo subdodavatele? Střílna má číslo 4601. Když tak se ozvete na vasekbalvin@seznam.cz pokud budete požadovat další informace.

Celé diskusní fórum najdete zde

Články:

V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.

Poslední vložené články:
8.5.2020 - Petr Šenkyřík Souhrnné informace o hlavních kulometných rámech v LO vz.37 - aktualizace 24.12.2020

10.4.2020 - Tomáš Svoboda Jak se vyznat v úseku XXXIV Baudenkoppe

20.3.2020 - Petr Šenkyřík Souhrnné informace o vchodových střílnách v LO vz.37 - aktualizace 24.12.2020

Všech 580 článků roztříděných do jednotlivých témat, najdete zde.
Databáze:

Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.

Aktuálně je evidováno 13990 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 140537 fotografií , 37367 souřadnic a navazujících 10642 komentářů či 297 dobových snímků . V přidružených databázích je dále evidováno 271 ostatních fortifikačních objektů a 1734 objektů poválečných.


Copyright ropiky.net ©1999-2021        Ochrana osobních údajú (GDPR)