[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.

Diskusní fórum:

V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 17053 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.

Poslední vložené příspěvky:
16.9.2020 - Tomáš Svoboda
No, já úplně netuším, jak to bylo konkrétně v tomto úseku. Jistě, kdyby bylo z dosud dostupných materiálů jasné, že byl postaven objekt typu D, tak by asi už figuroval v databázi, ale já těmi materiály nedisponuji, tak nevím. Taky někdy hrálo výraznou roli to, jaké datumy nesou dokumenty, protože skutečnost mohla být pak zkrátka jiná. No a když to nelze ověřit v terénu, můžeme nad tím jen kroutit hlavou. Z mého pohledu jde téměř jistě o objekt jako typ C, jen bez čelní střílny. Přikládám příbuzného z jižní Moravy. Z tamější typologie si jsme skoro jistí snad jen tímto typem :-) PS: Proč jinde není objekt typu D také typ D? http://www.ropiky.net/dbase_objekt.php?id=1075718010. Odpověď: NEVÍM.
13.9.2020 - Pavel Holzknecht
Z fondu ZVV Praha jsem získal dokument "Spotřeby stavebních hmot u VSD II (Náchod - dokument datován k 31.12.1936), kde se mimo jiné zmiňuje o dodání cementu a železa pro stavbu objektu typu D. V databázi jsem objekt nenašel. Jak to s ním tedy bylo.....
26.8.2020 - Petr Šenkyřík
Díky za pochvalné poznámky. Vždy to potěší. Jestliže máte někdo i kritickou připomínku, tak klidně se do toho pusťte. I taková věc nás může posunout dál. Za dobu od zveřejnění obou článků jsme získali další data a pomalu tak připravujeme už první aktualizaci. Pokud někdo chcete přispět svou troškou do mlýna, budeme rádi za jakékoliv informace (čísla, fotky) nebo i odkaz na jiný zajímavý článek o daném tématu. Díky.
2.7.2020 - Jiří Klíma
Bohužel musím oznámit, že jsem byl donucen po téměř 10-ti letech ukončit činnost a rekonstrukci na objektu H-42/26/A-160Z. Veškeré vybavení a další drobnosti nabízím k prodeji. Vše řešit prosím přes email klimajiri@seznam.cz Děkuji za zájem a ostatním přeji mnoho úspěchů.
23.6.2020 - David Pekař
Vlastním kliku k ventilátoru s odpruženou západkou, pružina na západce, má vnější průměr 11 mm a je stočena z drátu průměru 2 mm.

Celé diskusní fórum najdete zde

Články:

V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.

Poslední vložené články:
8.5.2020 - Petr Šenkyřík Souhrnné informace o hlavních kulometných rámech v LO vz.37

10.4.2020 - Tomáš Svoboda Jak se vyznat v úseku XXXIV Baudenkoppe

20.3.2020 - Petr Šenkyřík Souhrnné informace o vchodových střílnách v LO vz.37

Všech 580 článků roztříděných do jednotlivých témat, najdete zde.
Databáze:

Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.

Aktuálně je evidováno 13987 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 137311 fotografií , 36548 souřadnic a navazujících 10322 komentářů či 293 dobových snímků . V přidružených databázích je dále evidováno 271 ostatních fortifikačních objektů a 1734 objektů poválečných.


Copyright ropiky.net ©1999-2020