[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.238.24.209 () [ Přihlásit ]

O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.

Diskusní fórum:

V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 17162 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.

Poslední vložené příspěvky:
21.5.2022 - Václav Balvín
Děkuji kolegům za potvrzení mé domněnky, jen pro zajímavost nález pochází od objektu 174/65/A-140, který byl na konci září 1938 stavebně zcela dokončen.
21.5.2022 - David Pekař
Ještě, než jsem dočetl příspěvek kolegy Balvína, napadlo mě, že půjde o identifikační štítek označující již patřičně připravenou železnou armaturu. Ostatně obdobné štítky, lze rozeznat na dobových snímcích staveniště zachycující uloženou výztuž, ve stavu před jejím kladením do bednění objektu.
20.5.2022 - Jan Lakosil
Pokud jde o LO 36 budované v péči ZVV Brno, zavedená typologie opravdu souvisí s úhlovým rozevřením střílen. To jsme ostatně naznačili již ve Velké knize o malých bunkrech, která vyšla před 11 lety. Archivní podklady jsme loni porovnali s jednotlivými objekty v terénu, zpracovali jejich výkresovou dokumentaci a výhledově bude databáze LO 36 ZVV Brna převedena na dobové typologické značení objektů starého typu.
20.5.2022 - Jan Lakosil
Já bych ani moc nepochyboval o tom, že to je opravdu štítek na označení armatury během stavby objektu. Podobné štítky jsem kdysi taky našel u objektů. Ale nikdy nebyly popsány typem objektu, takto značený štítek je pro mne novinka.
19.5.2022 - Václav Balvín
Zdravím Vás kolegové a prosím o vyhodnocení nálezu, nedávno jsem nalezl detektorem kovu v těsné blízkosti LO stavěného roku 1938, tento štítek. Ani bych ho nedával do souvislosti s objektem, nebýt tam ražení „A140“ a objekt je skutečně typu A-140. Jde o mosazný štítek o velikosti cca 3x2cm s jednou dírou. Nejsem sice stavař, ale nedávalo se něco podobného na armaturu, kdy byla podle projektu naohýbána a možná takto nějak označena?? Další značení je „P4“ a „SC“ Děkuji za případné poznatky.

Celé diskusní fórum najdete zde

Články:

V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.

Poslední vložené články:
19.2.2022 - Jan Lakosil Sudety ve stínu Mnichova - rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích

19.2.2022 - Jan Lakosil ŘOPÍK - výstavba legendy československého opevnění

10.12.2021 - Tomáš Svoboda Bunkrologické nebe

Všech 585 článků roztříděných do jednotlivých témat, najdete zde.
Databáze:

Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.

Aktuálně je evidováno 13987 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 143551 fotografií , 39108 souřadnic a navazujících 10871 komentářů či 300 dobových snímků . V přidružených databázích je dále evidováno 271 ostatních fortifikačních objektů a 1734 objektů poválečných.


Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)