[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel : 3.216.79.60 () [ Přihlásit ]

O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.

Diskusní fórum:

V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 17063 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.

Poslední vložené příspěvky:
24.11.2020 - Vnislav Knapík
Tu neopracovanou kolíčkovou uzávěru mám též. Je odněkud od Mikulova a dle všeho ve střílně nikdy nebyla. Dostal jsem ji k ventilátoru. Z vrchu na ni mám vyražené zkřížené meče, ale viděl jsem i obdobné kusy na severu, které také nešly vložit od střílny i když byly renovované a republikové. Každopádně dodnes nevím proč tomu tak je.
19.11.2020 - David Pekař
Vcelku pozoruhodný archivní detail, zjevně jde o jednu z mnoha neshod mezi archivními dokumenty a skutečností v terénu. Nemám tušení, jak by mohl, vypadat objekt vzor 36 typu D v rámci ZVV Praha, bylo by možná zajímavé, navzájem porovnat, nalezené údaje s množstvím materiálu, pro objekt typu D u ZVV Brno. Nabízí se otázka, zda-li se případně, objekty typu D, neobjevují i v dalších výkazech, jiných úseků ZVV Praha. Souhlasil bych s kolegou T. Svobodou, že mělo jít o objekt typu C bez čelní střílny. Rozdíl materiálu 5,25 kg železné armatury a cca 10 q cementu, by mohl odpovídat, právě absenci prostřední střílny. Typ „D“ měl být údajně, objekt s úhlem os střílen 160 stupňů.
2.11.2020 - Libor Martinů
Ahoj, zdravím všechny příznivce focení. Po letech jsem aktualizoval článek
1.11.2020 - David Pekař
Ohledně dotazu k lehké signální soupravě, mi není známo o nic více, než-li uvedl p. Vondrovský. Nyní ale děkuji p. Kratochvílovi za hodnotný příspěvek, neboť mi význam zpráv, nebyl v takovém rozsahu, dosud znám. Snad bych si ještě dovolil pro úplnost zmínit, že výsledky zkoušek, jsou popsány dle čj. 2625 taj. hl. št. 3. odd./38 ze dne 19. 5. 1938. V dokumentu se mimo jiných zjištěných poznatků, např. nedoporučuje užití praporků modré barvy a také se uvádí, že je účelné, vystrčený praporek z předsíně, na jeho spodním okraji zatížit prutem.
29.10.2020 - Jiří Kratochvíl
Těch 15 zmíněných zpráv bylo (kombinace praporků a terčů): "Pozor mám pro vás zprávu." Čekejte na moji zprávu." "Jsem připraven." "Zpozoroval jsem nepřítele." "Zpozoroval jsem tanky." "Nepřítel stojí." "Nepřítel postupuje." "Nepřítel je na vnějším okraji palebné přehrady." "Nepřítel vnikl do palebné přehrady vpravo." "Nepřítel vnikl do palebné přehrady vlevo." "Mám poškozené zbraně." "Mám raněné." "Pozor plyn." "Palte." "Zastavte palbu." Šestnáctá zpráva byla kombinovaná praporkem a svítilnou: "Přejděte na signalizaci světlem." Nutno doplnit, že se nejedná o nic speciálního pro l. o., ale o vybrané zprávy z běžně užívaného kodexu, který má tuším 35 zpráv.

Celé diskusní fórum najdete zde

Články:

V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.

Poslední vložené články:
8.5.2020 - Petr Šenkyřík Souhrnné informace o hlavních kulometných rámech v LO vz.37

10.4.2020 - Tomáš Svoboda Jak se vyznat v úseku XXXIV Baudenkoppe

20.3.2020 - Petr Šenkyřík Souhrnné informace o vchodových střílnách v LO vz.37

Všech 580 článků roztříděných do jednotlivých témat, najdete zde.
Databáze:

Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.

Aktuálně je evidováno 13987 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 138620 fotografií , 36879 souřadnic a navazujících 10393 komentářů či 295 dobových snímků . V přidružených databázích je dále evidováno 271 ostatních fortifikačních objektů a 1734 objektů poválečných.


Copyright ropiky.net ©1999-2020