[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.233.219.103 () [ Přihlásit ]

O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.

Diskusní fórum:

V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 17236 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.

Poslední vložené příspěvky:
3.6.2023 - Daniel Volný
Originální předválečná kolíčková uzávěra se nachází v objektu II/54/A-160. Majitel zahrady při mé návštěvy neměl problém s jakýmkoli průzkumem, popřípadě nafocením. S největší pravděpodobností se stále nachází i v sousedním objektu za mlýnem, kde je rovněž možnost navštívit objekt po dohodě s majitelem pozemku.
26.5.2023 - Vladimír Sýkora
Dnes aktualizována sekce objektů starého a nového typu.
17.5.2023 - Václav Balvín
Ano bude potřeba se zaměřovat i na detaily provedení, ale k tomu bude potřeba ještě více vzorků na porovnání, zde můžeme porovnat s typem MO a s poválečným uzávěrem, kdy poválečný mu je co do tvaru mezi ozuby více podobný. Odlišnost s uzávěrem MO z roku 1937 je skutečně vidět na první pohled.
16.5.2023 - Jan Lakosil
To je bezpochyby moc pěkný nález, zvláště pokud se jedná o sadu z jedné střílny. Chybějící logo by tedy mohlo ukazovat na výrobce ČKD nebo nějakého zatím neznámého výrobce. Vyražené číslo bohužel nic neříká. Ale jak tak koukám na tu srovnávací fotku s MO/37, vidím tam u velkého uzávěru tvarový rozdíl v zaoblení/rovné plošce mezi ozuby. Možná se tedy výrobci budou lišit v malých konstrukčních detailech forem. Zatím jsem všechny uzávěry považoval za tvarově stejné, ale možná to tak úplně nebude...
16.5.2023 - Václav Balvín
Tak se na nás usmálo štěstí a v nedávné době se podařilo po 84 letech ze země zachránit dva uzávěry hlavního kulometného rámu a to rovnou jednu sadu od jedné střílny. Jedná se o uzávěry typové řady, dle nového článku kolegy Lakosila, z roku 1938. Nalezené uzávěry nám asi opět rozšíří dalšího neznámého výrobce. K jejich popisu tedy známe: jedná se o uzávěry, které mají jednoduché držadlo, tedy nemají středové zesílení, jak tomu známe u typů od firmy MO. Na uzávěrech nejsou žádné nálitky ve formě znaků, písmen ani čísel. Pouze na velkém uzávěru je celkem hluboce vyražené číslo 47 o výšce číslice 5mm. Detailní foto fontu čísla v příloze. Malý uzávěr je bohužel bez ražby, ale to může být i vlivem koroze, neboť je korozí více poškozen.

Celé diskusní fórum najdete zde

Články:

V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.

Poslední vložené články:
1.3.2023 - Jan Lakosil Typologie LO36 u ZVV Brno

18.2.2023 - Jan Lakosil K problematice značení předválečných uzávěrů střílen

8.2.2023 - Jan Lakosil Proč jsou řopíky v I. sboru červené?

Všech 588 článků roztříděných do jednotlivých témat, najdete zde.
Databáze:

Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.

Aktuálně je evidováno 13997 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 146934 fotografií , 39892 souřadnic a navazujících 11471 komentářů či 309 dobových snímků .


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)