[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.111.121 () [ Přihlásit ]

O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.

Diskusní fórum:

V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 17237 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.

Poslední vložené příspěvky:
6.9.2023 - Jan Lakosil
Přidávám další příspěvek pro "nevěřící Tomáše" a zatvrzelé příznivce rudých řopíků - výňatek z dobových směrnic z roku 1937 pro maskování LO v I. sboru, které uvádí odstíny barev. A o červené nebo červenohnědé ani slovo, jen tmavě hnědá. Také je tam uvedeno, že barvy nesmí být jasné a lesklé, což by si mnozí autoři maskovacích nátěrů mohli vzít k srdci a používat pro příště tlumené matné barvy. A jsou tam rovněž uvedeni výrobci barev, kdyby měl někdo chuť se ponořit do hlubšího bádání. Mimochodem ve směrnicích uvedené přípustné míchání barev by mohlo vysvětlovat rozdílné procesy mutací barev v úsecích či na jednotlivých objektech.
4.9.2023 - Jan Lakosil
Určitá podobnost tam bezpochyby je, ale úplně jistý si nejsem. Samozřejmě je klidně možné, že TŽ z kapacitních důvodů předaly výrobu méně náročných výrobků jiným subdodavatelům. Třeba ještě něco více prozradí archivní dokumenty.
29.8.2023 - Václav Balvín
V archivu ŘOP jsem nalezl dodavatele – firma J. Bartoš a spol. strojírna a slévárna Hedvikov u Čáslavě jejíž symbol by i mohl odpovídat dosud neznámé ražbě na Třineckém uzávěru kolegy Lakosila.
23.7.2023 - Jan Lakosil
Ve spolupráci se Správou NP Podyjí byla v budově bývalé celnice na hraničním přechodu Čížov – Hardegg v červnu otevřena fotografická výstava s názvem Podyjí 1938. Výstava, na které jsem se autorsky podílel, přibližuje události roku 1938 v prostoru Podyjí, tedy mezi Vranovem a Znojmem na jižní Moravě. Právě hraniční přechod u Hardeggu se stal v září 1938 svědkem přestřelek mezi čs. jednotkami a sudetoněmeckým freikorpsem, do kterých byly zapojeny také objekty LO. Výstava obsahuje 25 velkoformátových zvětšenin dobových fotografie s doprovodným komentářem a také trojrozměrnou expozici, která přibližuje návštěvníkům, jakým způsobem bylo budováno opevnění v Podyjí. Dobové fragmenty z LO jsou doplněny naučnými panely s desítkami dobových fotografií, které jsou věnovány např. bednění, armování, cementu, betonáži či překážkám v LO. Většina fragmentů a exponátů LO pochází přímo z oblasti NP Podyjí. Můžete zde vidět původní ostnatý drát z roku 1938, šrouby z rozsocháčů zapomenuté při evakuaci překážek, střepinu německého granátu vypáleného při zkušební střelbě proti LO apod. Mírovou dobu střežení LO pak reprezentují lahve ze znojemského pivovaru, jejichž obsah vypilo mužstvo z osádek LO či fragment prvorepublikové konzervy, kterou zakopal jeden z dělníků při výstavbě překážek u Hardeggu. Výstava je otevřena o prázdninách denně od 10 do 17 hodin, o víkendech pak i v září.
23.7.2023 - Jan Lakosil
Na jižní Moravě se nám vyloupl další řopík, který je namaskován na základě podrobného rozboru barev a dobových fotografií. A světě div se, opět bez červené barvy!

Celé diskusní fórum najdete zde

Články:

V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.

Poslední vložené články:
1.3.2023 - Jan Lakosil Typologie LO36 u ZVV Brno

18.2.2023 - Jan Lakosil K problematice značení předválečných uzávěrů střílen

8.2.2023 - Jan Lakosil Proč jsou řopíky v I. sboru červené?

Všech 588 článků roztříděných do jednotlivých témat, najdete zde.
Databáze:

Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.

Aktuálně je evidováno 13999 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 147708 fotografií , 40255 souřadnic a navazujících 11532 komentářů či 309 dobových snímků .


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)