[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

K-objekty


Vzhledem k tomu že konstrukce objektů vz. 37 F a G se ukázala jako nevyhovující, byla během léta 1938 vyprojektována řada pevnůstek označených jako K-objekty. Vznik názvu není zcela jasný, mnohdy se uvádějí jako vz. 37 K, jindy je K vysvětlováno jako zkratka pro "kanónový".

Půdorysně měly objekty tvar kosočtverce, otočeného jedním z vrcholů proti nepříteli. Odolnost měla být vždy na úrovni zesílených řopíků (ohrožené stěny silné 120 cm, týlové 80 cm), což zajišťovalo ochranu zbraně a osádky proti zásahům do ráže 155 mm. Vstup byl zalomený, krytý mříží a dvoukřídlými pancéřovými dveřmi. Z vnějšku byl navíc stíněn krakorcem (převislou částí stropní desky) a bráněn běžnou vchodovou střílnou. V chodbičce bylo dále sání běžného ručního ventilátoru.

Střelecká místnost byla výškově členěna, přičemž část před střílnou byla snížena a vytvářela půlkruhový segment pro opření rydel lafety, který měl být navíc obložen dřevem. Pod podlahou měl být úložný prostor pro munici a další výbavu objektu, přístupný poklopem u vstupních dveří. Pozorování měl ulehčit periskop - stejný jako v řopících.

Jelikož by bylo velice obtížné vyřešit pancéřovou ochranu rozměrné střílny, byla tvarována pouze z betonu, avšak vždy důsledne přizpůsobena palebnému vějíři, zejména požadované elevaci a dapresi, takže její výška byla jen velice malá. Typologicky se tak objekty nedělily pouze na jednotlivé základní varianty (K1 až K4) ale dále se členily podle náměru a elevace a deprese. Například označení K1-100 +7/-3 znamenalo objekt pro boční palbu vpravo se náměrem 100°, elevací +7°a depresí střílny 3°. Maximální hodnoty odměru byly limitované lafetou a pohybovaly se od +30°/-5° (kanón vz. 34) a +26°/-8° (kanón vz. 37).

Posedním z K objektů navržených k výstavbě byl typ K5, což byl přejatý objekt vz. 37 H (viz).

Kromě dvou zkušebních objektů nebyla již výstavba tohoto typu zahájena. Prvním z nich byl pouze dřevěný model sloužící pro základní zkoušky, vybudovaný na střelnici v Brdech, zatímco druhým již byla plnohodnotná zkušební pevnůstka na cvičišti Milovice. Z prvního se pochopitelně nedochovalo nic (rozpadl se již při pokusných střelbách) a na údajném místě druhého je dnes bohužel skládka.
Vloženo: 4.5.2004
Autor: Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)