[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

Lehké opevnění z r. 37


Atypické objekty

21.9.2016 - Zdeněk Hanáček
Přepracovaný a aktualizovaný přehled četnosti výskytu jednotlivých typů lehkého opevnění vz. 37.
9.5.2011 - Zdeněk Hanáček
3.5.2011 - Zdeněk Hanáček
9.12.2010 - Jan Lakosil
Vysvětlení účelu objektů typu C-180 vybudovaných v 5 exemplářích v III. sboru
16.4.2009 - Zdeněk Hanáček
Nové informace ohledně četnosti výskytu jednotlivých typů lehkého opevnění vz. 37.
7.4.2008 - Josef Frančík
Vlastní popisovaný snímek Karla Jandy ze Stříbra je již umístěn v databázi úseku E 22 Lo č. 4 typu A 140
8.10.2007 - Zdeněk Hanáček
Souhrn zeslabených objektů LO vz. 37, včetně roku jejich výstavby
5.3.2007 - Zdeněk Hanáček
Souhrnný výčet vybudovaných objektů LO vz. 37 s inundačními šachtami.
27.11.2005 - Tomáš Svoboda
Další zvláštnosti v oblasti ochrany proti vysoké vodě
29.9.2005 - Martin Urbánek
Příspěvky maskování LO
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Nejčastěji budovaný oboustranný objekt pro boční palbu lehkých, nebo těžkých kulometů.
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Objekt pro čelní a boční palbu.
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Jednoduché kulometné hnízdo pro čelní nebo kosou palbu umísťované v málo exponovaných místech
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Jednostranný lehký objekt pro boční nebo kosou palbu.
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Pevnůstka pro čelní palbu.
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Objekt pro čelní a boční palbu protitankového kanónu.
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Úkryt pro protitankový kanón a jeho obsluhu.
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Nerealizované projekty objektů pro protitankový kanón ráže 3,7 mm.
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Lomené a šikmé varianty lehkých objektů modifikací A a B.
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Protizáplavové šachty před vchodem do lehkých objektů umístěných do inundačních území vodních toků.
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Původní přístavby před vchodem byly vynuceny buďto nevýhodným umístěním objektu v terénu, nebo ohrožením vchodu palbou z nepřátelského území.
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)