[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

Objekt vz.37 A


Řopík typu A je nejrozšířenějším objektem vzoru 37. Jedná se o dvoustřílnovou pevnůstku, jejíchž hlavní zbraně působily do boků a byly chráněny krycími uchy - v podstatě prodloužením čelní stěny (odtud také německý název Ohrstände - ušaté postavení). Posádku tvořilo 7 osob, obsluhujících dva těžké nebo lehké kulomety (plánovalo se i využití kulometné pistole či protitankových pušek).

Plánované náklady na výstavbu jednoho řopíku činily 72 000,- Kč a to včetně vnitřního vybavení (ventilátor, periskopy, svítilny, nářadí...), avšak bez zbraní a munice.

Varianta A-120 (Rozevření os střílen 120°)

Nejvýraznějším rozpoznávacím znakem zde jsou vnitřní příčky v chodbičce s ventilátorem. Zatímco v ostatních pevnůstkách typu A jsou obě při vnitřní stěně, u tohoto typu je jedna při stěně vnější. (Proč bylo použito právě toto řešení zatím není s jistotou objasněno.)

Varianta A-140 (Rozevření os střílen 140°)

Na rozdíl od předchozího typu má obě zídky v chodbičce na straně bližší vchodu. Zalomení čelní stěny není tak velké jako u typu A-120 což lze u objektů bez záhozu rozpoznat pouhým okem.

Varianta A-160 (Rozevření os střílen 160°)

Nejpoužívanější typ objektu. Dá se rozeznat podle čelní stěny, přičemž od řopíku typu A-180 ho odlišuje uhel, který svírají stěny s hlavními střílnami vůči čelní stěně a rovněž menší délka ucha.

Varianta A-180 (Rozevření os střílen 180°)

Tento objekt byl stavěn méně než řopík typu A-160 od kterého ho odlišuje uhel, který svírají stěny se střílnami vůči čelní stěně, který je v tomto případě 90°. Navíc krycí ucha jsou výrazně delší.

Varianta A-200 (Rozevření os střílen 200°)

Objekt typu A-200 lze nejlépe rozpoznat při pohledu na čelní stěnu, která je v tomto případě dvakrát zalomena směrem do týlu. Oproti následujícímu typu má zalomenou rovněž týlovou stěnu vpravo u vchodu.

Varianta A-220 (Rozevření os střílen 220°)

Řopík s rozevřením os střílen 220° byl stavěn poměrně řídce. Jak již bylo uvedeno výše lze nejlépe rozpoznat podle týlové stěny, která je vpravo od vchodu rovná (bez zalomení) až k výduchu ventilace.
Vloženo: 4.5.2004
Autor: Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)