[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.111.121 () [ Přihlásit ]

Příspěvek k typologii lehkého opevnění vz. 37 - četnost výskytu


Ve starší, ale i novější literatuře se znovu a znovu setkáváme s přepisováním mnoha mylných informací o čs. opevnění. Jednou z nich je nesprávně uváděný poměr základních typů lehkých objektů vz. 37, které se podařilo vybetonovat.

Pustil jsem se do práce a sumarizoval veškeré objekty LO vz. 37, které byly postaveny a je u nich znám typ. Vyšly mi zajímavé výsledky.

Typ jsem zjistil u 95% objektů. Nepředpokládám tedy, že by se procentuelní poměr typů v jednotlivých sborech, ani v celkovém součtu nějak výrazně změnil.

Popis četnosti (vzhledem k celostátnímu průměru) používání objektů ve sborech:

I. sbor - má nepatrně menší podíl typů A, v podstatě průměrný počet typů B a E, podprůměrný počet typů C a nadprůměrný počet objektů typu D.

II. sbor - má nadprůměrný počet typů A, D a E. Naopak podprůměrný podíl typů B a C.

III. sbor - má podprůměrný počet objektů typu A a B. Naopak nadprůměrně využívá objekty typu C a E. Průměrný počet je zde typů D.

IV. sbor - má velmi podprůměrný počet typů A a podprůměrný počet objektů typu D a E. Naopak je zde využit nadprůměrný počet typů B. Vůbec nestavil typ C.

VI. sbor - má velmi nadprůměrný počet typů A, proto všechny ostatní typy B, C, D a E jsou v zanedbatelném počtu.

VII. sbor - má, tak jako VI. sbor, velmi nadprůměrný počet objektů typu A, proto četnost výskytu ostatních objektů typu B, D a E je velmi malá. Vůbec nestavil typ C, i když byl původně navrhován.

V žádném sboru jsem ale např. nenašel podíl typů D - asi 8 %, jak se uvádí např. v legendární knize Československé opevnění od L. Arona a kol., ale jen maximálně necelých 6 % u "českých" sborů (I. a II.). U "moravských a slezských" sborů (III. a IV.) je jen 3,5 - 4,6 % a u "slovenských" sborů (VI. a VII.) se jejich výskyt pohybuje jen těsně nad 1 %. Celostátní průměr vybetonovaných objektů typu D je tedy 4,7 %!

Dále podíl typu B "asi 5 %" také není přesný. Je pravda, že ve II., III., VI. a VII. sboru je jeho četnost kolem 3 %. Ovšem v I. sboru byl postaveno více než 6 %. IV. sbor pak vybetonoval neuvěřitelných 16,3 % "svých" objektů, jako typ B. V celé ČSR tak byl typ B průměrně zastoupen 6 %!

Rozdělení typů objektů v jednotlivých sborech
sbortyp Atyp Btyp Ctyp Dtyp Etyp G/Htyp zvl./K/C-180určenoneurčenocelkem
I. sbor2801204161919402 zvl.+1 K330983317
84,6 %6,2 %0,5 %5,8 %2,8 %--99 %1 %-
II. sbor175860101207500202302023
86,9 %3,0 %0,5 %5,9 %3,7 %--100 %--
III. sbor7063064413605 C-1808820882
80,0 %3,4 %7,3 %▲▲4,6 %4,1 %-0,6 %100 %--
IV. sbor8581800392710110501105
77,6 %▼▼16,3 %▲▲0 %▼3,5 %2,4 %--100 %--
VI. sbor63520410300672198870
94,5 %▲▲3,0 %0,6 %1,5 %0,4 %--77 %23 %-
VII. sbor79129012101084370913
93,8 %▲▲3,5 %0 %▼1,4 %1,2 %--92 %8 %-
celkem75495239441324522 zvl.+1 K+ 5 C-18088342769110
85,5 %5,9 %1,1 %4,7 %2,8 %--97 %3 %-

= podpůměrný počet

▼▼ = velmi podpůměrný počet

= nadprůměrný počet

▲▲ = velmi nadprůměrný počet

= průměrný počet

▼ = žádné objekty

srovnání L. Aron a kol. - skutečně vybetonováno (databáze+archiv)
typL. Aron a kol.databázerozdíl
Aasi 85 %85,5 %+ 0,5 %
Basi 5 %5,9 %+ 0,9 %!
Cnecelé 1 %1,1 %+ 0,2 %
Dasi 8 %4,7 %- 3,3 %!
Easi 2 %2,8 %+ 0,8 %!

Zdroje a literatura:

  1. L. Aron a kol.: Československé opevnění 1935 - 1938, 1998
  2. www.ropiky.net
  3. nepublikované archivní podklady

Vloženo: 16.4.2009
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)