[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.230.173.188 () [ Přihlásit ]

Inundační šachty - malé shrnutí


Souhrnný výčet vybudovaných objektů LO vz. 37 s inundačními šachtami.

Nehodlám se v tomto článku zabývat technickou stránkou věci, tzn. jednotlivé provedení šachet, jejich typologie, či stavební provedení, ale chtěl bych zde uvést, v jakých oblastech se objekty s těmito úpravami budovaly (většinou na březích větších vodních toků s možností záplav, příp. rybníků s velkým kolísáním hladiny).

Dochované inundační šachty se vyskytují téměř ve všech sborech!

Malý souhrn:

počet vybudovaných in. šachet – sbor/úsek

20 – II./O3

18 - III./8

17 – VII./LI

14 - I./195, I./181

13 – I./C-27, I./148

12 – IV./II, I./E-22

11 – I./111

10 – IV./I

8 - IV./XVIII

6 – VII./LV

4 - II./02, III./5, III./15

3 – IV./XIX, I./B-6, I./C-12, I./C-13, I./159, I./191, I./182, I./146, VII./LVI

2 – I./D-17, I./A-2, I./124, VII./LII

1 – IV./XVII, II./M1, I./A-4, I./D-31, I./137, I./139, III./1, III./7II, VII./LIII, VI./M-III

---------------------------------------------

řeka Vltava (191, 195, 111, 124, 137, 139, 146, 148) 3+14+11+2+1+1+3+13 = 48

řeka Labe (O2, O3) 4+20 = 24

řeka Morava (LVI, LII, LI) 3+2+17 = 22

řeka Opava (I, II) 10+ 12 = 22

řeky Dyje (5+7II+8) 1+1+18 = 20 (nepočítány 3 ks, nedaleko řeky Dyje, které byly určeny proti zatopení objektu ze svahu!)

řeka Ohře (C-12, C-13, C-27) 3+3+13 = 19

řeka Malše (181) 14

řeka Mže (E-22) 9

řeka Střela (159, D-17, D-31) 3+2+1 = 6

řeka Jihlava (15) 4

řeka Úhlavka (E-22) 3

řeka Berounka (B-6) 3

řeka Stropnice (182) 3

řeka Loděnice (A-4) 1

řeka Olše (XIX, XVIII, XVII) 1+8+1=10

řeka Ipeĺ ??

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH ŠACHET JE PROZATÍM 225 KS

-------------------------------------------------------

IV.sbor

5 stavebních úseků: XIX – 3 šachty, XVIII - 8 šachet, XVII - 1 šachta, I – 10 šachet, II – 12 šachet

vybudováno min. 34 šachet (jistě ještě více)

řeky Olše, Opava (XIX, XVIII, XVII, I, II)

Zde je najdeme především podél toku řeky Opavy. Poslední 2 šachty (úsek XIX) jsou dochovány u objektů poblíž Chotěbuzi, zde ovšem byly vybudovány spíše kvůli možnému zatopení vodou ze strání z týlu.

I když opevnění LO vz. 37 prochází i podél horního toku řeky Opavy (úseky X, XXI), žádný objekt in. šachtu nemá. Bohužel mnoho dalších objektů (s možnými šachtami) na záchytném háku na řece Olši bylo zcela zahlazeno.

Seznam vybetonovaných objektů s in. šachtou:

XIX/404/A-120 Z, XIX/425/D2, XIX/656/E

XVIII/26/A-120 Z, XVIII/38/A-120, XVIII/39/A-160, XVIII/40/A-180 Z, XVIII/41/A-160 Z, XVIII/45/D1, XVIII/49/A-140 Z, XVIII/51/D2

XVII/28/A-160

I/23/A-180, I/35/A-140, I/49/A-140, I/32/A-180 Z, I/27/A-200 Z, I/57/A-160 Z, I/31/A-140, I/22/A-140 Z, I/29/A-140

II/54/A-160, II/53/A-140, II/1/A-160, II/51/B1-100, II/11/A-140 Z, II/14/A-160, II/5/A-140, II/4/A-160, II/7/A-120, II/15/A-180, II/20/A-180, II/55/A-160

-------------------------------------------------------

II.sbor

3 stavební úseky: M1 – 1 šachta, O2 – 4 šachty, O3 – 20 šachet

vybudováno min. 25 šachet (jistě ještě více)

řeka Labe (O2, O3)

Další in. šachta je ve II. sboru v úseku M1 a zcela netypicky u objektu v šikmém provedení!

Tady se ale jednalo o zamezení vniknutí přívalové vody z přilehlého svahu.

In. šachty najdeme především podél toku řeky Labe.

Opět mnoho dalších objektů (s možnými šachtami) např. v úseku P1 na mimoňské příčce bylo zcela zahlazeno.

Seznam vybetonovaných objektů s in. šachtou:

M1/234/A-180 šik

O2/68/A-180 Z, O2/65b/D1 Z, O2/65a/D2Z, O2/64/A-200 Z

O3/29/A-180, O3/28/A-160 Z, O3/27/A-160 Z, O3/26/A-140, O3/25/A-140, O3/24/A-160 Z, O3/23/-A-160 Z, O3/22/A-140 Z, O3/21/A-160, O3/20/A-200, O3/19/A-220, O3/18/A-220, O3/17/A-200, O3/16/A-160, O3/15/A-160 Z, O3/14/A-160 Z, O3/13a/D-1Z, O3/12/A-160 Z, O3/11/A-160, O3/10/A-180

-------------------------------------------------------

I. sbor

20 stavebních úseků: C-12 – 3 šachty, C-13 – 3 šachty, C-27 – 13 šachet, 159 – 3 šachty, D-17 – 2 šachty, D-31 – 1 šachta, E-22 – 12 šachet, 191 – 3 šachty, 195 – 14 šachet, 181 - 14 šachet, 182 - 3 šachty, 111 – 11 šachet, A-2 – 2 šachty, A-4 - 1 šachta, B-6 – 3 šachty, 124 – 2 šachty, 137 – 1 šachta, 139 – 1 šachta, 146 - 3 šachty, 148 – 13 šachet

vybudováno min. 91 šachet (jistě mnohem více!!)

řeky Ohře (C-12, C-13, C-27), Střela (159, D-17, D-31), Mže (E-22), Úhlavka (E-22), Vltava (191, 195, 111, 124, 137, 139, 146, 148), Malše (181), Stropnice (182), Loděnice (A-4), Berounka (B-6)

Seznam vybetonovaných objektů s in. šachtou:

C-12/40a/A-160, C-12/46/A-160 Z, C-12/59/A-220 Z

C-13/15a/A-160, C-13/22/A-140, C-13/28a/A-180 Z

C-27/32/A-140, C-27/37a/A-180, C-27/38/A-140, C-27/39/A-220 Z, C-27/40/A-160 Z, C-27/48/A-180 Z, C-27/49a/A-120, C-27/52/A-160 Z, C-27/52a/A-140 Z, C-27/56a/A-140, C-27/53/A-180 Z, C-27/59/A-160, C-27/59a/A-180 Z

159/40a/A-200 Z, 159/49a/A-160 Z, 159/52a/A-180 Z

D-17/39/A-160 Z, D-17/41/A-220 Z

D-31/64/A-140

E-22/3/A-180, E-22/5/A-160, E-22/6/A-160, E-22/12/A-160, E-22/17/D1, E-22/18/D2, E-22/22/C-1, E-22/42/A-160, E-22/47/A-160, E-22/55/A-160 šik!, E-22/56/A-160, E-22/57/A-220

191/1/A-120 Z, 191/11/A-200 Z, 191/9/A-200 Z

195/70/A-140, 195/69/A-140, 195/61/A-180 Z, 195/60/A-180, 195/59/A-160, 195/58/A-140, 195/57/A-140, 195/56/A-120, 195/55/A-120, 195/54/A-160, 195/53/A-160, 195/52/A-160, 195/51/A-140, 195/50/A-120

181 - 14 objektů

182/13/A-180 Z, 182/14/A-220 Z, 182/25/A-200

A-2/61/D2 Z, A-2/67/A-180 Z

A-4/51/A-200Y

B-6/12/A-200 Z, B-6/42/A-200 Z, B-6/61/A-220 Z

111/46/A-180, 111/43/A-160, 111/31/A-200, 111/29/A-180, 111/26/A-180, 111/21/A-180, 111/17/A-160, 111/15/A-160, 111/13/A-160, 111/11/A-180, 111/9/A-180

124/10/A-200 Z, 124/41/A-220 Z

137/2/A-180

139/28/A-180

146/71/A-200 Z, 146/69/D2 Z, 146/67/A-160 Z

148/4/A-160 Z, 148/5/A-180 Z, 148/6/A-180 Z, 148/7/A-160 Z, 148/11/A-120, 148/28/D1 Z, 148/30/A-220 Z, 148/43/A-140 Z, 148/46/A-160, 148/47/A-120, 148/48/A-180, 148/49/A-160, 148/50/A-160

-------------------------------------------------------

III. sbor

5 stavebních úseků: 1 - 1 šachta, 5 - 4 šachty, 7/II - 1 šachta, 8 – 18 šachet, 15 – 4 šachty

vybudováno min. 28 šachet (jistě ještě více - u několika objektů v úseku 8-Břeclav byly šachty odsekány kvůli vybavení LO protiatomovou ochranou)

řeky Dyje (5, 7/II, 8), Jihlava (15)

In. šachty najdeme především podél toku řeky Dyje a dále u objektů podél řeky Jihlavy. Opět mnoho dalších objektů (s možnými šachtami) jak v úseku 8, tak 15 bylo zcela zahlazeno.

Seznam vybetonovaných objektů s in. šachtou:

1/1103/A-160Z

5/2062/A-140Y, 5/2059/A-120Y, 5/2057/A-140X, 5/1225/A-120

7II/7/A-180

8/b19+/A-160, 8/b18+/A-120, 8/b16+/A-120, 8/b11+/A-120, 8/b10+/D2, 8/b9+/A-120, 8/b6+/A-180, 8/b1+/A-120, 8/b21/A-120, 8b/18/A-120, 8b/14/A-140, 8b/13/A-180Z, 8/b11/A-120 Z, 8b/7/A-140, 8b/5/A-140, 8b/3/A-200S, 8b/2/A-180, 8/b1/A-120 Z

15/7568/B1-80, 15/7566/A-180, 15/7565/A-120Z, 15/7564/A-200 Z

-------------------------------------------------------

VII. sbor

5 stavebních úseků: LVI – 3 šachty, LV – 6 šachet, LIII – 1 šachta, LII - 2 šachty, LI – 17 šachet

vybudováno min. 29 šachet (jistě ještě více)

řeka Morava (LVI, LII, LI)

In. šachty najdeme především podél toku řeky Moravy (úseky LI – 15 šachet, LII - 2 šachty, LVI – 3 šachty). Opět mnoho dalších objektů (s možnými šachtami) na středním Slovensku především na břehu řeky Ipeĺ bylo zcela zahlazeno.

Seznam vybetonovaných objektů s in. šachtou:

LVI/163/A-120, LVI/162/A-140, LVI/256/A-140

LV/152/A-140 Z, LV/147/A-160Z, LV/145/A-160 Z, LV/142/A-140, LV/141/A-140 Z, LV/140/A-160 Z

LIII/128/A-160

LII/113a/A-160, LII/113/A-160

LI/3/A-160 Z, LI/4/A-160 Z, LI/5/A-140 Z, LI/6/A-180 Z, LI/7/A-160 Z, LI/8/A-140Z, LI/9/A-160Z, LI/10/D2 Z, LI/13/A-220 Z, LI/18/A-200 Z, LI/22/A-180 Z, LI/23/A-180 Z, LI/24/A-160 Z, LI/25/A-160 Z, LI/26/A-140 Z, LI/27/A-140 Z (čtyřstřílnový), LI/28/A-160 Z

Poznámka: šachty u objektů LI/3/A-160Z a LII/113/A-160 sloužily jako ochrana vstupu proti zasypání.

----------------------------------------

VI. sbor

1 stavební úsek: M-III – 1 šachta

vybudováno min. 1 šachta (jistě ještě více)

(M-III)

In. šachtu najdeme u nejvýchodnějšího zachovalého řopíku v obci Viničky. Ta ovšem sloužila patrně proti zaplavení vchodu ze svahu (objekt stojí na svahu, nad obcí).

Seznam vybetonovaných objektů s in. šachtou:

M-III/104/A-160

-----------------------------------

Chtěl bych na závěr uvést, že mi šlo pouze o jakési malé shrnutí MNĚ ZNÁMÝCH objektů s inundačními šachtami a ne o nějakou komplexní práci. Důvodem mi byl i fakt, že dle tohoto „atributu“ nelze vyhledat objekty s těmito úpravami ve zdejší databázi, což by třeba mohlo posloužit jako nápad k malému vylepšení.

Byl bych rád, kdyby se článek stal jakýmsi vodítkem kde hledat, pro ty, kteří se o tyto úpravy objektů detailněji zajímají.

Dle nových informací již byla i na toto téma zpracována práce, která by měla být v brzké době zveřejněna.

Zdroje a literatura:

  1. vlastní terénní průzkum
  2. ropiky.net
  3. dostupná odborná literatura
  4. informace Jana Lakosila, Martina Niče a Milana Blažka

Vloženo: 5.3.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)