[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.111.121 () [ Přihlásit ]

Atypické objekty lehkého opevnění


10.2.2007 - Vladek Vácha
Atypický objekt "U tří dubů" muzea Vysoký kámen 
4.2.2007 - Ivan Fuksa
Jedna ze zajímavostí úseku jsou dva LO.vz.37 A-200Z/č44 a A-180Z/č45, oba objekty jsou zajímavé tím, že mají přístavek u vchodu, který slouží jako dodatečná ochrana vchodu proti postřelování z tehdy ještě rakouského území
22.1.2007 - Ivan Fuksa
Tento objekt je zajímavý tím, že jako jediný „řopík“ má prvek typický pro těžké opevnění a to je diamantový příkop pod pravou střílnou
16.1.2007 - Ivan Fuksa
Jednou ze zajímavostí zdejšího úseku je jeden objekt LO.vz.37E2 číslo 44, který má atypické řešení vchodu pomocí vchodové šachty
9.1.2007 - Ivan Fuksa
Jedna ze zajímavostí úseku 2 Hrádek jsou dva objekty VZ.37D konkrétně 49/D1N a 48/D2N. Objekt 49/D1N
13.5.2004 - Tomáš Kamenský
Známé karlštejsnké déčko s dlouhou přístupovou chodbou.
10.5.2004 - Tomáš Kamenský
Pevnůstka s diamantovým příkopem pod Boudou.
5.5.2004 - Tomáš Kamenský
Známa netypicky řešená dvojpevnůstka na Úterském potoce západně od Plzně.
5.5.2004 - Tomáš Kamenský
Nejvíce lomený objekt lehkého opevnění vz.37 s rozdíílem os střílen takřka 190 cm.
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Známý dochovaný objekt pod silnicí nedaleko Dolního Bezděkova na Kladensku.
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Dochovaný objekt přistavěný k budově obecní váhy v obci Sazená u Velvar.
4.5.2004 - Tomáš Kamenský
Dochovaný objekt vestavěný do budovy mlýna v obci Sazená u Velvar.
Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)