[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.111.121 () [ Přihlásit ]

Příspěvek k typologii lehkého opevnění vz. 37 - četnost výskytu - update


Po několika letech jsem přepracoval tabulku výskytu a poměr základních typů lehkých objektů vz. 37, které se podařilo vybetonovat v jednotlivých sborech. Vzhledem k tomu, že jsou známy téměř na 100% všechny typy vybetonovaných objektů na území ČSR, lze tedy konečně porovnat zastoupení typů objektů lehkého opevnění nového typu ve všech oblastech, včetně Slovenska a Podkarpatské Rusi. V původním souhrnu ještě nebyla zdaleka známa většina typů lehkých objektů vybudovaných na Slovensku. Tím se poměr typů přece jen trochu změnil.

Popis četnosti (vzhledem k celostátnímu průměru) používání objektů ve sborech:

I. sbor - má nepatrně menší podíl typů A, v podstatě průměrný počet typů B a E, podprůměrný počet typů C a nadprůměrný počet objektů typu D.

II. sbor - má nadprůměrný počet typů A, D a E. Naopak podprůměrný podíl typů B a C.

III. sbor - má podprůměrný počet objektů typu A a B. Naopak nadprůměrně využívá objekty typu C a E. Průměrný počet je zde typů D.

IV. sbor - má velmi podprůměrný počet typů A a podprůměrný počet objektů typu D a E. Naopak je zde využit nadprůměrný počet typů B. Vůbec nestavil typ C.

VI. sbor - má velmi nadprůměrný počet typů A, podprůměrné zastoupení mají objekty typu B, C, D i E.

VII. sbor - má, tak jako VI. sbor, velmi nadprůměrný počet objektů typu A a podprůměrný výskyt typu B, D a E. Vůbec nestavil typ C, i když byl původně navrhován.

V žádném sboru jsem ale např. nenašel podíl typů D - asi 8 %, jak se uvádí např. v legendární knize Československé opevnění od L. Arona a kol., ale jen maximálně necelých 6 % u "českých" sborů (I. a II.). U "moravských a slezských" sborů (III. a IV.) je jen 3,5 - 4,6 % a u "slovenských" sborů (VI. a VII.) se jejich výskyt pohybuje jen mezi 1,4 - 2 %. Celostátní průměr vybetonovaných objektů typu D je tedy jen 4,6 %!

Dále podíl typu B "asi 5 %" také není přesný. Je sice pravda, že ve II., III. sboru je jeho četnost kolem 3 %. Na Slovensku byl zastoupen necelými 5 % objektů. Ovšem v I. sboru bylo postaveno více než 6 %. IV. sbor pak vybetonoval neuvěřitelných 16,3 % "svých" objektů, jako typ B. V celé ČSR tak byl typ B průměrně zastoupen 6,2 %!

Rozdělení typů objektů v jednotlivých sborech

sbortyp Atyp Btyp Ctyp Dtyp Etyp G/Htyp zvl./K/C-180celkem
I. sbor2805205171909302 zvl.+1 K3313
84,6 %▼6,2 %►0,5 %▼5,7 %▲2,8 % ►--
II. sbor1758601012075002023
86,9 %▲3,0 %▼▼0,5 %▼5,9 %▲▲3,7 %▲--
III. sbor7063064413605 C-180882
80,0 %▼▼3,4 %▼▼7,3 %▲▲4,6 %►4,1 %▲-0,6 %
IV. sbor85918003927101106
77,6 %▼▼16,3 %▲▲0 %3,5 %▼2,4 %▼--
VI. sbor789405121500861
91,6 %▲▲4,6 %▼0,6 %▼1,4 %▼▼1,7 %▼--
VII. sbor838460181410917
91,4 %▲▲5,0 %▼0 %2,0 %▼1,5 %▼▼--
celkem77555619142026022 zvl.+1 K+ 5 C-1809102
85,2 %6,2 %1,0 %4,6 %2,9 %--100 %

▼ = podprůměrný počet

▼▼ = velmi podprůměrný počet

▲ = nadprůměrný počet

▲▲ = velmi nadprůměrný počet

► = průměrný počet

srovnání L. Aron a kol. - skutečně vybetonováno (databáze+archiv)

typL. Aron a kol.databázerozdíl
Aasi 85 %85,2 %+ 0,2 %
Basi 5 %6,2 %+ 1,2 %!
Cnecelé 1 %1,0 %+ 0,1 %
Dasi 8 %4,6 %- 3,4 %!
Easi 2 %2,9 %+ 0,9 %!

Zdroje a literatura:

  1. www.ropiky.net

Vloženo: 21.9.2016
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)