[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

Boční nebo raději čelní střílna?


V návaznosti na můj předchozí článek jsem zpracoval ještě jednu malou tabulku. V čs. lehkém opevnění vz. 37 byl při navrhování linií preferován, na rozdíl od objektů budovaných v roce 1936, systém bočních paleb. Tento fakt je všemi znám. Ovšem i v jednotlivých sborech se najdou rozdíly v použivání střílen pro palbu boční i čelní. Vyvstává mi tedy několik otázek:

Měřilo velitelství ženijního vojska každého sboru jiným metrem? Proč je v některém sboru až 10% čelních střílen a jinde jen necelé 2%?

Je jasné, že uplatnit typy B, C a E nešlo v každém terénu. Najdou se ale místa, kde linie prochází podobným terénem a jeden úsek je dočista "pasivní" (převážná většina objektů A, případně D - pro boční palbu) a jiný má až třetinu objektů (B, C, E) v druhém sledu pro kosou a čelní palbu. Např. stavební úseky IV. sboru, kde je až kolem 30 % objektů typu B (V, VI, VII, X).

Záleželo tedy na jednotlivých důstojnících, kteří linii vyměřovali a jaké měli zkušenosti a požadavky na obranu v terénu? Na veliteli divize, veliteli brigády, nebo dokonce zemském veliteli?

Počet a podíl bočních a čelních střílen v jednotlivých sborech
sborboční střílny - početboční střílny - %čelní střílny - početčelní střílny - %celkem střílen
I. sbor599795,0 %3145,0 %6311
II. sbor369696,2 %1453,8 %3841
III. sbor148391,9 %1308,1 %1613
IV. sbor193590,3 %2079,7 %2142
VI. sbor101698,1 %201,9 %1036
VII. sbor161897,7 %382,3 %1656
celkem1574594,9 %8545,1 %16599

Z tabulky např. vyplývá, že v obvodu Zemského vojenského velitele Praha (arm. gen. S. Vojcechovského) (I. a II. sbor) byly čelní střílny použity v rozsahu 3,8 % - 5 %.

V obvodu Zemského vojenského velitele Brno (div. gen. V. Luži) (III. a IV. sbor) byly čelní střílny použity ve dvojnásobném rozsahu - 8,1 % - 9,7 % (!).

V obvodu Zemského vojenského velitele Košice (arm. gen. L. Prchaly) (VI. a VII. sbor) byly čelní střílny použity jen v nepatrném počtu - 1,9 % - 2,3 % (!).

Pozn.:

Počet střílen vychází z 95 % vybetonovaných objektů, u kterých znám typ. Zaneseny jsou pouze objekty A až E.

Ve sborech jsou začleněny i objekty vložené.

= podpůměrný počet

= nadprůměrný počet

= průměrný počet

Zdroje a literatura:

  1. www.ropiky.net

Vloženo: 19.4.2009
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)